LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 republicată privind reforma în domeniul sănătății

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 28 august 2015Notă Potrivit pct. 52 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 februarie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 190 din 1 martie 2018, în cuprinsul legii, sintagma „dispozitive medicale“ se înlocuiește cu sintagma „dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive“.Înlocuirea s-a realizat direct în textul formei […]

Continue Reading

Tematica și bibliografia pentru concursul de Rezidentiat in domeniul Farmacie 2019

(în paranteze este precizat indexul bibliografic al temei)1. Farmacocinetica generală (1, pag. 58-213)2. Farmacodinamie generală (1, pag. 214-290)3. Farmacotoxicologie generală (1, pag. 291-336)4. Chimioterapia antimicotică (2, pag. 1059-1078; 3, pag. 597-606)5. Chimioterapice active în tricomoniază, giadrioză şi ameobiază (2, pag. 1089-1095); 3, pag. 590-593)6. Antibiotice cu structura betalactamica (2, pag. 967-998; 3, pag. 539-569)7.Antibiotice: macrolide, […]

Continue Reading

Tematica și bibliografia pentru concursul de Rezidentiat in domeniul Medicină dentara 2019

(în paranteze este precizat indexul bibliografic al temei)1. Substanțe anestezice utilizate în anestezia locală (1, pag. 6-16)2. Tehnici folosite în anestezia loco-regională (1, pag. 19-34)3. Indicațiile extracției dentare (1, pag. 64-65)4. Contraindicații în extracția dentară (1, pag. 65-67)5. Extracția dentară cu separație interradicuIară (1, pag. 81)6. Accidente și complicații ale extracției dentare (1, pag. 92-102)7. […]

Continue Reading

Tematica și bibliografia pentru concursul de Rezidentiat in domeniul Medicină 2019

(în paranteze este precizat indexul bibliografic al temei)1. Bronhopneumopatia obstructivă cronică. (1) – p:1 – 242. Pneumoniile. (1) – p:25 -363. Astmul bronșic. (1) – p:37 – 464. Cancerele bronhopulmonare. (1) – p:48 – 695. Tuberculoza. (1) – p:72 – 866. Trombembolismul pulmonar. (1) – p: 88 -1017. Boala coronariană. Boala coronariană cronică stabilă. Angina […]

Continue Reading

METODOLOGIE pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie , sesiunea 18 noiembrie 2018

CAPITOLUL IDispoziţii generaleART. 1Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe locîn domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 18 noiembrie 2018. Concursulse desfăşoară în centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şiTimişoara.ART. 2(1) Unităţile şi specialităţile pen2(6) Candidaţii posesori ai diplomei de medic obţinute în România […]

Continue Reading

ANUNȚ pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018

1. Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe postși rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la datade 18 noiembrie 2018. Concursul se desfășoară în centrele universitare: București,Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.2. Unitățile și specialitățile pentru care se organizează rezidențiat pe postsunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății.Cifra […]

Continue Reading

Publicatie de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti – sesiunea  15 mai-21 iunie 2019

Ministerul Sanatatii Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 15 mai-21 iunie 2019 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti. Pentru această sesiune pot depune dosare de înscriere candidaţii care finalizează pânăla data de 31 martie 2019 pregătirea teoretică şi practică efectuată în vederea obţineriiatestatelor de studii complementare, în […]

Continue Reading

Calendarul de examene, concursuri si sesiunilor de inscriere la a doua specialitate, ce vor fi organizate de Ministerul Sanatatii in anul 2019

20 martie 2019 Sesiune examen de obţinere a titlului de medic, medic dentist respectiv farmacist specialist 15 mai 2019 Examen pentru obţinerea de atestate de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti. 29 mai 2019 Examen de obţinere a gradului de specialist, respectiv principal pentru biologi, biochimişti şi chimişti 19 iunie 2019 Examen pentru […]

Continue Reading

Guvernul reintroduce Coplata Serviciilor Medicale

Guvernul României a aprobat în ședința de astăzi, 24 aprilie 2019, Ordonanţa de urgență pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Actul normativ reprezintă o completare necesară a legislației pentru buna funcționare a întregii activități medicale, precum și pentru utilizarea eficientă a fondurilor publice. Documentul asigură măsuri de protecție […]

Continue Reading