Decizia nr. 12 din 29.06.2018 privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor

Având în vedere necesitatea trecerii într-o etapă calitativ superioară a tuturor procedurilor de acreditare a furnizorilor și de creditare a manifestărilor de educație medicalăcontinuă (EMC),Ținând cont de faptul că educația medicală continuă a devenit obiect de interes pentruo serie întreagă de persoane fizice fără calitate profesională sau didactică în domeniulmedical, sau persoane juridice având un […]

Continue Reading

Curriculum de pregătire în specialitatea IGIENĂ

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2018 și ulterior. Ministerul Sanatatii IGIENA este ramură a medicinei preventive.1. Specialitatea studiază acţiunea factorilor de mediu asupra sănătăţii populaţiei,în vederea prevenirii îmbolnăvirilor, a ţinerii sub control a riscurilor de mediu, a scăderii expunerii la factorii de risc a populaţiei prin eforturi concertate ale societăţii şi utilizarea eficientă a resurselor.2. […]

Continue Reading

Curriculum de pregătire în specialitatea HEMATOLOGIE

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2017 și ulterior. Ministerul Sanatatii Definiţia specialităţii:Specializarea în Hematologie are scopul de a forma medici specialişti în domeniul hematologiei.Hematologia are drept obiect de studiu bolile de sânge, maligne si nonmaligne şi ansamblul decunoştinţe şi tehnici necesare diagnosticului şi tratamentului corect al acestora.1. ORGANIZAREA PROGRAMULUI1.1. Durata programuluiMINISTERUL SĂNĂTĂŢIINUMĂRUL TOTAL DE ANI […]

Continue Reading

Curriculum de pregătire în specialitatea GERIATRIE ŞI GERONTOLOGIE

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2018 și ulterior. Ministerul Sanatatii Definiţia specialităţii:Specialitate care are drept obiective asistenţa medicală din îngrijirea acută, cronică,preventivă, de recuperare şi terminală a vârstnicilor, precum şi studiul procesului de îmbătrânire din punct de vedere somatic, mental, funcţional şi social la nivel individual, şi al problematicii legate de acest proces la nivelul […]

Continue Reading

Curriculum de pregătire în specialitatea GENETICĂ MEDICALĂ

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2018 și ulterior. Ministerul Sanatatii Definiţia specialităţii:Genetica Medicală este specialitatea care vizează:a) depistarea, diagnosticarea, tratarea şi recuperarea pacienţilor cu afecţiuni genetice şi a celor cuanomalii congenitale;b) estimarea riscului de recurenţă a bolilor genetice în familiile pacienţilor şi acordarea unui sfatgenetic corect şi competent, cu scopul prevenirii altor cazuri în familie.Specialitatea […]

Continue Reading

Curriculum de pregătire în specialitatea GASTROENTEROLOGIE

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2017 și ulterior. Ministerul Sanatatii Conţinutul specializării: funcționarea normală, diagnosticul, tratamentul şi recuperarea pacienţilor cu boli ale tubului digestiv de la gură la anus și a sistemuluihepatobiliar( ficat, veziculă biliară,cai biliare şi pancreas).Ariile adiționale includ nutriția și deficiențele nutriționale,oncologia digestivă,prevenirea și screeningulbolilor digestive-indeosebi a cancerului colorectal. Gastroenterologia cere un înaltcomplex […]

Continue Reading

Curriculum de pregatire in specialitatea EXPERTIZA MEDICALĂ A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2018 și ulterior. Ministerul Sanatatii Definiţia specialităţii:Expertiza medicală a capacității de muncă este o disciplină clinică orientată pe interacțiunea dinamică între starea de sănătate și munca profesională.În termeni medicali, expertizarea capacității de muncă se definește ca activitatea de evaluare clinico-paraclinică a unei condiții de sănătate (boală, afecțiune) în scopul identificării […]

Continue Reading

Curriculum de pregătire în specialitatea EPIDEMIOLOGIE

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2018 și ulterior. Ministerul Sanatatii Definitia specialitatiiSpecialitatea care se ocupa cu activitati practice rezultate in urma studiului distributiei starilor de sanatate si de boala cat si a determinantilor acestora, in populatia generala sau in grupuri specifice,pentru realizarea prevenirii si controlului problemelor de sanatate la nivel individual si al comunitatii, in […]

Continue Reading

Curriculum de pregătire în specialitatea ENDODONȚIE

Ministerul Sanatatii 1. DefiniţieEndodonţia reprezintă ramura medicinii dentare care se ocupă cu morfologia,fiziologia şi patologia pulpei dentare şi a ţesuturilor perirapicale. Studiul şi practica endodonţiei cuprind cunoştinţele fundamentale şi clinice cu privire la biologia pulpei dentare,etiologia, diagnosticul, prevenirea şi tratamentul afecţiunilor şi traumelor acesteia şi starea ţesuturilor periapicale. Abordarea profilactică, diagnostică şi de tratament se […]

Continue Reading

Curriculum de pregătire în specialitatea ENDOCRINOLOGIE

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2017 și ulterior. Ministerul Sanatatii 1.1 DEFINIŢIE: Endocrinologia este specialitatea medicală care se ocupă cu profilaxia,depistarea, diagnosticarea, tratarea patologiei endocrine şi recuperarea bolnavilor care suferă de boli ale sistemului endocrin.De asemenea, specialistii endocrinologi vor fi abilitaţi să evalueze mecanismele şi să aplice mijloacele adecvate pentru a preveni şi controla obezitatea, […]

Continue Reading