PREVENTORIUL TBC DE COPII ILISUA scoate la CONCURS următoarele posturi:

PREVENTORIUL TBC DE COPII ILISUA (JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, . un post cu normă întreagă de medic primarconfirmat în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;b) […]

Continue Reading

SPITALUL ORĂȘENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ (JUDEȚUL MUREȘ) scoate la CONCURS următoarele posturi:

SPITALUL ORĂȘENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ (JUDEȚUL MUREȘ)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă; un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică […]

Continue Reading

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI MEHEDINȚI scoate la CONCURS următoarele posturi:

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI MEHEDINȚIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: un post cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică; un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină generală cu atestat în Asistență medicală de urgențăprespitalicească la […]

Continue Reading

Ca urmare a mai multor sesizări din partea colegilor medici de familie privind solicitările de eliberare a unor adeverințe Colegiul Medicilor din România a emis prezenta

INFORMARE Competența profesională se obține în urma pregătirii în specialitate prin rezidențiat precum și prin urmarea unor programe de pregătire pentru obținerea unor competențe profesionale. Conform curriculumului de pregătire în medicina de familie, medicul de familie nu este abilitat să emită adeverințe medicale care să precizeze sintagma ”apt de muncă”. De altfel nici o altă […]

Continue Reading

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative celebrează Ziua Mondială a Sclerozei Multiple (#WorldMSDay2019) joi, 30 mai 2019!

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative celebrează pe 30 mai Ziua Mondială a Sclerozei Multiple 2019 #WorldMSDay2019! Campania desfășurată la nivel internațional de către MSIF (Federația Internațională a Sclerozei Multiple)  se axează pe conștientizarea simptomelor invizibile ale sclerozei multiple,#MyInvisibleMS, și a impactului nevăzut al acestei afecțiuni asupra calității vieții. Sloganul utilizat este ‘Nu este nevoie să vezi simptomele sclerozei multiple ca să crezi că ele există!’. Campania propune […]

Continue Reading

Zilele Clinicii III Medicale “Prof. Dr. Ion Enescu” 2019 Iasi

Dragi colegi,  După succesul primei ediții, îmi face o deosebită plăcere să vă invit la a doua ediție a acestei manifestări, un prilej deosebit de înfruntare de idei şi rezolvare a provocărilor profesionale din practica noastră de zi cu zi. Participarea celor mai buni specialiști din domeniul specialităţilor medicale reprezintă o oportunitate pentru un reuşit […]

Continue Reading

Ajutor de minimis pentru dotarea comunelor cu ambulanțe

Guvernul a adoptat astăzi un Memorandum privind instituirea schemei de ajutor de minimis pentru Programul „O comună – o ambulanţă” şi încadrarea acestei schemei de ajutor de minimis în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român. Obiectivul acestui program guvernamental este îmbunătăţirea servicilor de sănătate prin asigurarea mijloacelor de acces rapid la aceste servicii pentru […]

Continue Reading

Decizia nr. 12 din 29.06.2018 privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor

Având în vedere necesitatea trecerii într-o etapă calitativ superioară a tuturor procedurilor de acreditare a furnizorilor și de creditare a manifestărilor de educație medicalăcontinuă (EMC),Ținând cont de faptul că educația medicală continuă a devenit obiect de interes pentruo serie întreagă de persoane fizice fără calitate profesională sau didactică în domeniulmedical, sau persoane juridice având un […]

Continue Reading

Curriculum de pregătire în specialitatea IGIENĂ

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2018 și ulterior. Ministerul Sanatatii IGIENA este ramură a medicinei preventive.1. Specialitatea studiază acţiunea factorilor de mediu asupra sănătăţii populaţiei,în vederea prevenirii îmbolnăvirilor, a ţinerii sub control a riscurilor de mediu, a scăderii expunerii la factorii de risc a populaţiei prin eforturi concertate ale societăţii şi utilizarea eficientă a resurselor.2. […]

Continue Reading

Curriculum de pregătire în specialitatea HEMATOLOGIE

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2017 și ulterior. Ministerul Sanatatii Definiţia specialităţii:Specializarea în Hematologie are scopul de a forma medici specialişti în domeniul hematologiei.Hematologia are drept obiect de studiu bolile de sânge, maligne si nonmaligne şi ansamblul decunoştinţe şi tehnici necesare diagnosticului şi tratamentului corect al acestora.1. ORGANIZAREA PROGRAMULUI1.1. Durata programuluiMINISTERUL SĂNĂTĂŢIINUMĂRUL TOTAL DE ANI […]

Continue Reading