În atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale

Documentele necesare încheierii actelor adiționale / contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale se pot depune la CASMB prin intermediul Platforma de transmitere online a documentelor semnate electronic catre CASMB – care poate fi accesată pe site http://www.cnas.ro/casmb/ meniul din stânga – Informaţii pentru Furnizori – PLATFORMA PENTRU TRANSMITEREA ONLINE A DOCUMENTELOR SEMNATE ELECTRONIC.

Continue Reading

În atenția medicilor prescriptori – precizari privind actualizarea protocoalelor terapeutice de prescriere a medicamentelor

În Monitorul Oficial al României partea I nr. 483 și 483 bis din data de 13.06.2019 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 854/562/2019 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor […]

Continue Reading

Ordin nr. 574 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Continue Reading

Informare privind programele naţionale de sănătate

La solicitarea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat Hotărârea pentru modificarea secțiunii A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018‎ și pentru prelungirea termenului de aplicare. Actul  normativ prevede menținerea și dezvoltarea programelor existente și introducerea unor programe și activități noi. Astfel, aplicarea prevederilor […]

Continue Reading