SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂUscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;b) […]

Continue Reading

SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CLUJ-NAPOCAscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Ambulatoriul de specialitate Dej; un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oftalmologie la Ambulatoriul de specialitate […]

Continue Reading

INSTITUTUL CLINIC DE UROLOGIE ȘI TRANSPLANT RENAL CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

INSTITUTUL CLINIC DE UROLOGIE ȘI TRANSPLANT RENAL CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare: un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se […]

Continue Reading

INSTITUTUL CLINIC DE UROLOGIE ȘI TRANSPLANT RENAL CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

INSTITUTUL CLINIC DE UROLOGIE ȘI TRANSPLANT RENAL CLUJ-NAPOCAscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006,următoarele funcții: șef Secția clinică Urologie I; șef Secția clinică Urologie II.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să […]

Continue Reading

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „DR. VICTOR BABEȘ” TIMIȘOARA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „DR. VICTOR BABEȘ” TIMIȘOARA (JUDEȚUL TIMIȘ)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006,: funcția de șef Secția clinică Pneumologie I.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește […]

Continue Reading

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ ARGEȘ scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ ARGEȘscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare: un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de familie în cadrul Stației de ambulanță Pitești.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează postul pentru care […]

Continue Reading

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII IALOMIȚA scoate la CONCURS urmtoarele posturi:

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII IALOMIȚAscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare: un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Expertiză medicală a capacității de muncă la Compartimentul Expertiză medicală.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează postul pentru […]

Continue Reading

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII TELEORMAN scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII TELEORMANscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare: un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Expertiză medicală a capacității de muncă.La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă,rezidenți aflați în ultimul an […]

Continue Reading

SPITALUL MUNICIPAL „DR. AUREL TULBURE” FĂGĂRAȘ (JUDEȚUL BRAȘOV) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL MUNICIPAL „DR. AUREL TULBURE” FĂGĂRAȘ (JUDEȚUL BRAȘOV) scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare: un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neurologie la Secția Neurologie.La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă,rezidenți aflați în […]

Continue Reading

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ALEXANDRIA (JUDEȚUL TELEORMAN) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ALEXANDRIA (JUDEȚUL TELEORMAN)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic Medicină generală/Medicină de familie cu drept de liberă practică la Serviciul de Asistență medicală școlară; un post cu normă întreagă de medic dentist cu drept […]

Continue Reading