Ministerul Sănătății lansează Proiectul “Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel național și regional a serviciilor de sănătate” cod SMIS 129165

“Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel național și regional a serviciilor de sănătate” cod SMIS 129165 În următorii 3 ani, Ministerul Sănătății va reorganiza serviciile de sănătate la nivel național și regional și va implementa noi politici de sănătate cu fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. Ministerul Sănătății lansează Proiectul […]

Continue Reading

Avocatul Poporului consideră că modificările aduse sistemului sanitar referitoare la liberalizarea programelor naţionale de sănătate, ar trebui dezbătute prin procedură parlamentară obişnuită

Avocatul Poporului consideră că modificările propuse prin Ordonanţa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ar trebui dezbătute în cadrul procedurii legislative obişnuite, prin dezbatere şi vot în Parlamentul României. Proiectul de act normativ conţine, în opinia Avocatului Poporului, o notă de fundamentare sumară şi nu prezintă nici un studiu […]

Continue Reading

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE „DR. VICTOR BABEȘ” BUCUREȘTI scoate la CONCURS un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE „DR. VICTOR BABEȘ” BUCUREȘTIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederileOrd. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă demedic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Secția I clinică Boli infecțioase adulțiHIV/SIDA. Dosarul de înscriere la concursva cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se […]

Continue Reading

SPITALUL MUNICIPAL DEJ (JUDEȚUL CLUJ) scoate la CONCURS următoarele funcții:

SPITALUL MUNICIPAL DEJ (JUDEȚUL CLUJ)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederileOrd. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 dinLegea nr. 95/2006, următoarelefuncții: n șef Secția ATI;n șef Laborator Radiologie și imagistică medicală. Dosarul de înscriere la concursva cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează funcția pentru care doreștesă candideze;b) copie xerox de pe diplomade […]

Continue Reading

SPITALUL MUNICIPAL DEJ (JUDEȚUL CLUJ) scoate la CONCURS funcția de șef Compartiment Primire Urgențe.

SPITALUL MUNICIPAL DEJ (JUDEȚUL CLUJ)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederileOrd. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 dinLegea nr. 95/2006 și cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.706/2007 cumodificările și completările ulterioare, funcția de șef Compartiment Primire Urgențe. Dosarul de înscriere la concursva cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează funcția pentru care candidații […]

Continue Reading

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURS un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină sportivă

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCAscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederileOrd. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagăde medic specialist confirmat înspecialitatea Medicină sportivă încadrul Ambulatoriului de specialitate pentru sportivi – Cabinetulde Dezvoltare fizică și deficiențefizice. Dosarul de înscriere la concursva cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează postul […]

Continue Reading

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA (JUDEȚUL HUNEDOARA) scoate la CONCURS următoarele funcții:

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA (JUDEȚUL HUNEDOARA)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederileOrd. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 dinLegea nr. 95/2006, următoarelefuncții: n șef Secția Pneumologie;n șef Secția Urologie;n șef Laborator Recuperare,medicină fizică și balneologie;n șef Serviciul Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;n șef Secția Oncologie medicală;n șef Secția Boli infecțioase. Dosarul de […]

Continue Reading

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘ scoate la CONCURS un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Compartimentul ATI Obstetrică-ginecologie.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederileOrd. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă demedic specialist confirmat în specialitatea ATI la CompartimentulATI Obstetrică-ginecologie. Dosarul de înscriere la concursva cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează postul pentru care doreștesă concureze;b) copie xerox de […]

Continue Reading

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU scoate la CONCURS un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Stația centrală Sibiu.

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIUscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederileOrd. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, unpost cu normă întreagă de medicspecialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Stațiacentrală Sibiu. Dosarul de înscriere la concursva cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește săconcureze;b) copie xerox de pe […]

Continue Reading

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURS următoarele posturi:

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederileOrd. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:  un post cu normă întreagăde medic primar confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologiela Ambulatoriul integrat al spitalului – Cabinetul de Obstetrică-ginecologie; trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmatîn specialitatea Boli infecțioase laSecțiile […]

Continue Reading