Modalitatea de calcul a tarifelor decontate pentru servicii de spitalizare acuţi (DRG)

În urma numeroaselor solicitări de presă primite la CNAS pe tema valorilor decontate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) pentru cazurile de spitalizare acuţi (DRG) din unităţile sanitare private aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, facem următoarele precizări: Normele de aplicare ale Contractului – cadru, aprobate prin […]

Continue Reading