Colegiul Medicilor Stomatologi din București are deosebita plăcere să anunţe organizarea în premieră a Congresului Internaţional cu tema “ Viziuni şi tendinţe în practica stomatologică” , Congres ce urmează să aibă loc în perioada 21-23 octombrie 2021 , într-un format hibrid .

Reuniunea ne va ajuta să construim o imagine de ansamblu a stomatologiei, prin includereamedicilor şi a specialiştilor practicieni în dezbaterile ştiinţifice. Ediţia va aduce la un loc invita ţi derenume, cu care vom face schimb de cuno ştin ţe şi de standarde terapeutice. Această manifestareeste creditată cu 24 puncte EMC , de către Colegiul Medicilor […]

Continue Reading