eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Lege nr. 244 din 23/06/2009 (Lege 244/2009) privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta

 

Publicat in Monitorul Oficial nr. 445 din 29/06/2009

   Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

   Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32 din 1 aprilie 2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 214 din 2 aprilie 2009, cu urmatoarele modificari:

   1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta"

   2. Articolul unic se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "Articol unic. - Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 568 din 28 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

   «1. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   ''Art. 7. - (1) Continuitatea asistentei medicale primare este asigurata prin centrele de permanenta de medici de familie, medici de medicina generala si asistenti medicali care isi exercita profesia in conditiile legii.

   (2) Medicii prevazuti la alin. (1), aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, asigura continuitatea asistentei medicale primare prin centrele de permanenta.

   (3) Activitatea medicului se desfasoara, de regula, la sediul centrului de permanenta.

   (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), medicul se poate deplasa la urgente majore pe raza localitatii unde se gaseste situat centrul de permanenta.

   (5) Prin centrele de permanenta organizate in conditiile legii se acorda serviciile medicale prevazute in normele metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta.

   (6) Serviciile medicale prevazute la alin. (5) se acorda tuturor persoanelor care le solicita, indiferent de calitatea de asigurat sau neasigurat al acestora.''

   2. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   ''Art. 8. - (1) Centrele de permanenta functioneaza cu un numar de minimum 7 posturi de medic si, dupa caz, cu minimum 7 posturi de asistent medical. Criteriile de organizare a activitatii centrelor, precum si alte aspecte privind functionarea acestora se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, cu consultarea ministerelor si a institutiilor cu retea sanitara proprie, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.''»"

   Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR             PRESEDINTELE SENATULUI
   ROBERTA ALMA ANASTASE                 MIRCEA-DAN GEOANA
 

   Bucuresti, 23 iunie 2009.

   Nr. 244.


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009