eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Ordin nr. 698 din 04/06/2009 (Ordin 698/2009) pentru aprobarea machetelor de raportare fara regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate cu scop curativ. Publicat in Monitorul Oficial nr. 453 din 01/07/2009.

 

   Ministerul Sanatatii

   Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

   Avand in vedere:

   -Referatul de aprobare nr. I.B. 5.577/2009 al Ministerului Sanatatii si nr. I.P. 2.608 din 20 mai 2009 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;

   -titlul II din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

   -Hotararea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

   -Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare,

   in temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

   ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se aproba utilizarea machetelor de raportare fara regim special a indicatorilor specifici programelor/subprogramelor nationale de sanatate cu scop curativ, finantate in anul 2009 din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, conform anexelor nr. 1 si 2.

   Art. 2. - Se aproba Metodologia transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate cu scop curativ, conform anexei nr. 3.

   Art. 3. - Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate, unitatile sanitare nominalizate de Ministerul Sanatatii sa deruleze programe/subprograme nationale de sanatate cu scop curativ, farmaciile cu circuit deschis prin care se elibereaza medicamentele specifice pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, medicamentele specifice antidiabetice (insuline si antidiabetice orale) si testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul starii posttrasplant si medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoza, scleroza laterala amiotrofica, epidermoliza buloasa), precum si centrele-pilot si alti furnizori privati de servicii medicale de dializa vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

   Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

   Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

   Ministrul sanatatii,
Ion Bazac

   Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Irinel Popescu


   ANEXA  Nr. 1

   UNITATEA SANITARA: ...................................

   1.1. Program P1.A: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR CU INFECTIE HIV/SIDA SI TRATAMENTUL POSTEXPUNERE

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01 - 31.03.2009, 1.01 - 30.06.2009, 1.01 - 30.09.2009, respectiv 1.01 - 31.12.2009)]

 

   TABEL 1.1.1 - SITUATIA BENEFICIARILOR DE MEDICAMENTE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

   
+------------------+------------+--------------+------------------+---------------+-----------+
|         |      | Nr. total  | Cheltuieli cu  | Cheltuieli  |      |
|Nr. bolnavi carora|Nr. persoane| beneficiari |medicamente pentru|cu medicamente |Cheltuieli |
| li s-au eliberat |cu tratament|carora li s-au|bolnavii carora li|pentru persoane| totale  |
|  medicamente  |postexpunere|  eliberat  | s-au eliberat  | cu tratament |medicamente|
|         |      | medicamente |  medicamente  | postexpunere |      |
+------------------+------------+--------------+------------------+---------------+-----------+
|    C1    |   C2   |  C3=C1+C2  |    C4    |   C5    | C6=C4+C5 |
+------------------+------------+--------------+------------------+---------------+-----------+
|         |      |       |         |        |      |
+------------------+------------+--------------+------------------+---------------+-----------+
 

   TABEL 1.1.2 - SITUATIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

   
+----------------------+----------------------+-----------------------+----------------------+
|Valoare medicamente in| Valoare medicamente | Valoare medicamente |Valoare medicamente in|
| stoc la inceputul  | intrate in cursul  | consumate in cursul | stoc la sfarsitul  |
|perioadei de raportare|perioadei de raportare|perioadei de raportare |perioadei de raportare|
+----------------------+----------------------+-----------------------+----------------------+
|     C1     |     C2     |     C3      |   C4=C1+C2-C3   |
+----------------------+----------------------+-----------------------+----------------------+
+----------------------+----------------------+-----------------------+----------------------+
 

   C3 = C6 din tabelul 1.1.1

 

   UNITATEA SANITARA: ..........................................................

   1.1. Program P1.A: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR CU INFECTIE HIV/SIDA SI TRATAMENTUL POSTEXPUNERE

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01 - 31.03.2009, 1.01 - 30.06.2009, 1.01 - 30.09.2009, respectiv 1.01 - 31.12.2009)]

 

   TABEL 1.1.3 - SITUATIA BENEFICIARILOR DE MATERIALE SANITARE (TESTE) SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

   
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|   Nr. persoane monitorizate    |   Cheltuieli cu monitorizarea   |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|         C1         |         C2          |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                   |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
 

   TABEL 1.1.4 - SITUATIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (TESTE) (LEI)

   
+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------+
| Valoare materiale  | Valoare materiale  | Valoare materiale  |  Valoare materiale  |
| sanitare (teste) in |  sanitare (teste)  |  sanitare (teste)  |sanitare (teste) in stoc|
| stoc la inceputul  | intrate in cursul  | consumate in cursul | la sfarsitul perioadei |
|perioadei de raportare|perioadei de raportare|perioadei de raportare|   de raportare   |
+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------+
|     C1     |     C2     |     C3     |   C4=C1+C2-C3    |
+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------+
+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------+
 

   C3 = C2 din tabelul 1.1.3

 

   UNITATEA SANITARA: ...................................

   1.2. Program P1.B: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU TUBERCULOZA

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01 - 31.03.2009, 1.01 - 30.06.2009, 1.01 - 30.09.2009, respectiv 1.01 - 31.12.2009)]

 

   TABEL 1.2.1 - SITUATIA BOLNAVILOR, A NUMARULUI DE EXAMENE BACTERIOLOGICE SI RADIOLOGICE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

   
+-----------------------------------+--------+-------+-----------------------------------------+--------------+------------+------------+----------+
|  Nr. bolnavi carora li s-au   |    |    |    Cheltuieli cu medicamentele    |  Total   |  Total  |      |     |
|    eliberat medicamente    | Nr.  | Nr. |                     |cheltuieli cu | cheltuieli |  Total  |     |
+-------------+---------------+-----+examene |examene+-------------+---------------+-----------+ materiale  |cu materiale| cheltuieli | Total  |
| Bolnavi TBC |Cronici/Bolnavi|   |bacteri-|radio- | Bolnavi TBC |Cronici/Bolnavi|  Total  |  sanitare  | sanitare |cu materiale|cheltuieli|
| cat. I, II, | cu tratament |Total|ologice |logice | cat. I, II, | cu tratament |cheltuieli |pentru examene|  pentru  | sanitare |     |
|III (regim I,|individualizat |   |    |    |III (regim I,|individualizat | pentru  |bacteriologice| examene  |      |     |
| II, III)  |        |   |    |    | II, III)  |        |medicamente|       |radiologice |      |     |
+-------------+---------------+-----+--------+-------+-------------+---------------+-----------+--------------+------------+------------+----------+
|   C1   |   C2    |C3=C1|  C4  | C5  |   C6   |   C7    | C8=C6+C7 |   C9   |  C10   | C11=C9+C10 |C12=C8+C11|
|       |        | +C2 |    |    |       |        |      |       |      |      |     |
+-------------+---------------+-----+--------+-------+-------------+---------------+-----------+--------------+------------+------------+----------+
|       |        |   |    |    |       |        |      |       |      |      |     |
+-------------+---------------+-----+--------+-------+-------------+---------------+-----------+--------------+------------+------------+----------+
 
 

   TABEL 1.2.2 - SITUATIA STOCULUI MEDICAMENTELOR SI MATERIALELOR SANITARE (LEI)

   
+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| Valoare  | Valoare  | Valoare  | Valoare  |  Valoare   |  Valoare   |  Valoare   |  Valoare   |
|medicamente |medicamente |medicamente |medicamente |  materiale  |  materiale  |  materiale  |  materiale  |
| in stoc la | intrate in | consumate | in stoc la |sanitare in stoc|sanitare intrate|  sanitare  |sanitare in stoc|
| inceputul |  cursul  | in cursul | sfarsitul | la inceputul |  in cursul  | consumate in | la sfarsitul |
|perioadei de|perioadei de|perioadei de|perioadei de| perioadei de | perioadei de |cursul perioadei| perioadei de |
| raportare | raportare | raportare | raportare |  raportare  |  raportare  | de raportare |  raportare  |
+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|   C1   |   C2   |   C3   |C4=C1+C2-C3 |    C5    |    C6    |    C7    | C8=C5+C6-C7  |
+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|      |      |      |      |        |        |        |        |
+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
 

   C3 = C8 din tabelul 1.2.1

   C7 = C11 din tabelul 1.2.1

 

   UNITATEA SANITARA: ...................................

   2. Program P2: PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI CARDIOVASCULARE

   Raportare pentru ...........................................................

   ............................................................................

   ...............................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01 - 31.03.2009, 1.01 - 30.06.2009, 1.01 - 30.09.2009, respectiv 1.01 - 31.12.2009)]

 

   TABEL 2.1 - SITUATIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE AFECTIUNE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

   
+---------------------------------------------------------------+--------+---------------------------------------------------------------+--------------+
| Nr. bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare,  | Nr.  |     Cheltuieli cu materialele sanitare, pentru:      |       |
|            beneficiari de:             | total |                                |       |
+---------+-----------+-----------+--------+----------+---------+bolnavi +---------+-----------+-----------+--------+----------+---------+ Cheltuieli |
|Proceduri| Proceduri |Interventii|    |     |Stimula- |benefi- |Proceduri| Proceduri |Interventii|    |     |Stimula- |totale pentru |
|  de  |terapeutice|  de   |Stimula-|Defibrila-|toare de |ciari ai|  de  |terapeutice|  de   |Stimula-|Defibrila-|toare de | materiale  |
|dilatare |de electro-| chirurgie | toare | toare  |resincro-|progra- |dilatare |  de   | chirurgie | toare | toare  |resincro-|  sanitare  |
|percutana|fiziologie | cardio- |cardiace| interne | nizare | mului |percutana| electro- | cardio- |cardiace| interne | nizare |       |
|     |      | vasculara |    |     |cardiaca |    |     |fiziologie | vasculara |    |     |cardiaca |       |
+---------+-----------+-----------+--------+----------+---------+--------+---------+-----------+-----------+--------+----------+---------+--------------+
|  C1  |  C2   |  C3   |  C4  |  C5  |  C6  |  C7  |  C8  |  C9   |  C10  | C11  |  C12  |  C13  |C14=C8+...+C13|
+---------+-----------+-----------+--------+----------+---------+--------+---------+-----------+-----------+--------+----------+---------+--------------+
+---------+-----------+-----------+--------+----------+---------+--------+---------+-----------+-----------+--------+----------+---------+--------------+
 

   TABEL 2.2 - SITUATIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

   
+-------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|                |Valoare materiale|Valoare materiale|Valoare materiale|Valoare materiale|
|                |sanitare in stoc |sanitare intrate |  sanitare   |sanitare in stoc |
|   Tip de interventie    | la inceputul  |  in cursul  | consumate in  | la sfarsitul  |
|                | perioadei de  | perioadei de  |cursul perioadei | perioadei de  |
|                |  raportare  |  raportare  | de raportare  |  raportare  |
+-------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|       C0        |    C1    |    C2    |    C3    |  C4=C1+C2-C3  |
+-------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|Proceduri de dilatare percutana|         |         |         |         |
+-------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|Proceduri terapeutice de    |         |         |         |         |
|electrofiziologie       |         |         |         |         |
+-------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|Interventii de chirurgie    |         |         |         |         |
|cardiovasculara        |         |         |         |         |
+-------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|Stimulatoare cardiace     |         |         |         |         |
+-------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|Defibrilatoare interne     |         |         |         |         |
+-------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|Stimulatoare de resincronizare |         |         |         |         |
|cardiaca            |         |         |         |         |
+-------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|TOTAL:             |         |         |         |         |
+-------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
 

   C3 proceduri de dilatare percutana = C8 din tabelul 2.1

   C3 proceduri terapeutice de electrofiziologie = C9 din tabelul 2.1

   C3 interventii de chirurgie cardiovasculara = C10 din tabelul 2.1

   C3 stimulatoare cardiace = C11 din tabelul 2.1

   C3 defibrilatoare interne = C12 din tabelul 2.1

   C3 stimulatoare de resincronizare cardiaca = C13 din tabelul 2.1

   C3 TOTAL = C14 din tabelul 2.1

 

   UNITATEA SANITARA: ...................................

   3. Program P3: PROGRAMUL NATIONAL DE ONCOLOGIE

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01 - 31.03.2009, 1.01 - 30.06.2009, 1.01 - 30.09.2009, respectiv 1.01 - 31.12.2009)]

 

   TABEL 3.1 - SITUATIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE TERAPIE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

   
+-------------------------------------+-------------+------------------------------------+-----------+
|   Nr. bolnavi carora li s-au   |       |Cheltuieli cu medicamentele, pentru:|      |
|    eliberat medicamente     |Total bolnavi|                  |      |
+---------+-------------+-------------+ pentru care +---------+------------+-------------+Cheltuieli |
| Terapie | Medicamente | Medicamente |s-au eliberat| Terapie |Medicamente | Medicamente | totale  |
|standard |cu aprobarea |cu aprobarea | medicamente |standard |cu aprobarea|cu aprobarea |      |
|     |comisiei CAS |comisiei CNAS|       |     |comisiei CAS|comisiei CNAS|      |
+---------+-------------+-------------+-------------+---------+------------+-------------+-----------+
|  C1  |   C2   |   C3   |   C4   |  C5  |   C6   |   C7   |C8=C5+C6+C7|
+---------+-------------+-------------+-------------+---------+------------+-------------+-----------+
|     |       |       |       |     |      |       |      |
+---------+-------------+-------------+-------------+---------+------------+-------------+-----------+
 

   TABEL 3.2 - SITUATIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

   
+-------------------+--------------------+------------------+-----------------+
|   Valoare   |   Valoare    |   Valoare   |   Valoare   |
| medicamente in  |  medicamente   |  medicamente  | medicamente in |
| stoc la inceputul |   intrate in   |  consumate in  |stoc la sfarsitul|
|  perioadei de  | cursul perioadei | cursul perioadei | perioadei de  |
|   raportare   |  de raportare  |  de raportare  |  raportare  |
+-------------------+--------------------+------------------+-----------------+
|    C1     |     C2     |    C3    |  C4=C1+C2-C3  |
+-------------------+--------------------+------------------+-----------------+
|          |          |         |         |
+-------------------+--------------------+------------------+-----------------+
 

   C3 = C8 din tabelul 3.1

 

   UNITATEA SANITARA: ..........................................................

   3. Program P3: PROGRAMUL NATIONAL DE ONCOLOGIE

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01 - 31.03.2009, 1.01 - 30.06.2009, 1.01 - 30.09.2009, respectiv 1.01 - 31.12.2009)]

 

   TABEL 3.3

   
+-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+
|      Numar bolnavi beneficiari de:      |     Cheltuieli bolnavi beneficiari de:     |
+------------+------------+---------------+-----------+------------+------------+---------------+-----------+
|INTERFERONUM|INTERFERONUM|PEGFILGRASTIMUM|  TOTAL  |INTERFERONUM|INTERFERONUM|PEGFILGRASTIMUM|  TOTAL  |
| ALFA 2b  | ALFA 2a  |        |      | ALFA 2b  | ALFA 2a  |        |      |
+------------+------------+---------------+-----------+------------+------------+---------------+-----------+
|   C1   |   C2   |   C3    |C4=C1+C2+C3|   C5   |   C6   |   C7    |C8=C5+C6+C7|
+------------+------------+---------------+-----------+------------+------------+---------------+-----------+
|      |      |        |      |      |      |        |      |
+------------+------------+---------------+-----------+------------+------------+---------------+-----------+
 

   C4 = C2 din tabelul 3.1

   C8 = C6 din tabelul 3.1

   UNITATEA SANITARA: ..........................................................

   3. Program P3: PROGRAMUL NATIONAL DE ONCOLOGIE

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01 - 30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

   TABEL 3.4 - SITUATIA NUMARULUI DE BOLNAVI BENEFICIARI DE MEDICAMENTE APROBATE DE COMISIA DE LA NIVEL CNAS

   
+---------+--------+-----------+-----------+--------+---------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------------+
|ERLOTINI-|IMATINI-|TRASTUZUMA-|BEVACIZUMA-|FLUDARA-|RITUXIMA-|BORTEZO-|ALEMTUZU-|CETUXI-|SUNITI-|SORAFE-|DASATI-|PEMETRE-|  TOTAL  |
|  BUM  | BUM  |  BUM  |  BUM  | BINUM |  BUM  | MIBUM | MABUM | MABUM | NUBUM | NIBUM | NUBUM | XEDUM |       |
+---------+--------+-----------+-----------+--------+---------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------------+
|  C1  |  C2  |  C3   |  C4   |  C5  |  C6  |  C7  |  C8  | C9  | C10 | C11 | C12 | C13  |C14=C1+...C13|
+---------+--------+-----------+-----------+--------+---------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------------+
|     |    |      |      |    |     |    |     |    |    |    |    |    |       |
+---------+--------+-----------+-----------+--------+---------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------------+
 

   C14 = C3 din tabelul 3.1

 

   TABEL 3.5 - SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU MEDICAMENTE APROBATE DE COMISIA DE LA NIVEL CNAS (LEI)

   
+---------+--------+-----------+-----------+--------+---------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------------+
|ERLOTINI-|IMATINI-|TRASTUZUMA-|BEVACIZUMA-|FLUDARA-|RITUXIMA-|BORTEZO-|ALEMTUZU-|CETUXI-|SUNITI-|SORAFE-|DASATI-|PEMETRE-|  TOTAL  |
|  BUM  | BUM  |  BUM  |  BUM  | BINUM |  BUM  | MIBUM | MABUM | MABUM | NUBUM | NIBUM | NUBUM | XEDUM |       |
+---------+--------+-----------+-----------+--------+---------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------------+
|  C1  |  C2  |  C3   |  C4   |  C5  |  C6  |  C7  |  C8  | C9  | C10 | C11 | C12 | C13  |C14=C1+...C13|
+---------+--------+-----------+-----------+--------+---------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------------+
|     |    |      |      |    |     |    |     |    |    |    |    |    |       |
+---------+--------+-----------+-----------+--------+---------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------------+
 

   C14 = C7 din tabelul 3.1

 

   UNITATEA SANITARA: ......................

   4.1. Program P4: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU SCLEROZA MULTIPLA

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

   TABEL 4.1.1 - SITUATIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE TERAPIE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

   
+---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
|Nr. bolnavi cu scleroza multipla carora li s-au eliberat |      Cheltuieli cu medicamentele, pentru:      |
|           medicamente:            |                             |
+----------+----------+----------+-----------+------------+----------+----------+----------+-----------+-------------+
|Interferon|Interferon|Glatiramer|Natalizumab|  TOTAL  |Interferon|Interferon|Glatiramer|Natalizumab|  TOTAL  |
| beta 1a | beta 1b | acetat |      |      | beta 1a | beta 1b | acetat |      |       |
+----------+----------+----------+-----------+------------+----------+----------+----------+-----------+-------------+
|  C1  |  C2  |  C3  |  C4   |C5=C1+...+C4|  C6  |  C7  |  C8  |  C9   |C10=C6+...+C9|
+----------+----------+----------+-----------+------------+----------+----------+----------+-----------+-------------+
|     |     |     |      |      |     |     |     |      |       |
+----------+----------+----------+-----------+------------+----------+----------+----------+-----------+-------------+
 

   TABEL 4.1.2 - SITUATIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

   
+-------------------+-----------------+----------------+----------------+-----------------+
|          |   Valoare   |  Valoare   |  Valoare   |   Valoare   |
|          | medicamente in | medicamente  | medicamente  | medicamente in |
|  Medicament   |stoc la inceputul|  intrate in  | consumate in |stoc la sfarsitul|
|          | perioadei de  |cursul perioadei|cursul perioadei| perioadei de  |
|          |  raportare  | de raportare | de raportare |  raportare  |
+-------------------+-----------------+----------------+----------------+-----------------+
|    C0     |    C1    |    C2    |    C3    |  C4=C1+C2-C3  |
+-------------------+-----------------+----------------+----------------+-----------------+
|Interferon beta 1a |         |        |        |         |
+-------------------+-----------------+----------------+----------------+-----------------+
|Interferon beta 1b |         |        |        |         |
+-------------------+-----------------+----------------+----------------+-----------------+
|Glatiramer acetat |         |        |        |         |
+-------------------+-----------------+----------------+----------------+-----------------+
|Natalizumab    |         |        |        |         |
+-------------------+-----------------+----------------+----------------+-----------------+
|TOTAL:       |         |        |        |         |
+-------------------+-----------------+----------------+----------------+-----------------+
 

   C3 interferon beta 1a = C6 din tabelul 4.1.1

   C3 interferon beta 1b = C7 din tabelul 4.1.1

   C3 glatiramer acetat = C8 din tabelul 4.1.1

   C3 natalizumab = C9 din tabelul 4.1.1

   C3 total = C10 din tabelul 4.1.1

   UNITATEA SANITARA: ..........................................................

   4.2. Program P4: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL SURDITATII PRIN PROTEZE AUDITIVE IMPLANTABILE (implant cohlear si proteze auditive)

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)

   TABEL 4.2.1 - SITUATIA BOLNAVILOR CU SURDITATE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

   
+----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+
|Nr. bolnavi cu surditate congenitala beneficiari de:|   Cheltuieli cu materiale sanitare, pentru:    |
+---------------+------------+-----------+-----------+-------------------+------------+-------+------------+
|Implant cohlear|Proteza BAHA| VIBRANT |  TOTAL  |Implanturi cohleare|Proteze BAHA|VIBRANT|  TOTAL  |
+---------------+------------+-----------+-----------+-------------------+------------+-------+------------+
|   C1    |   C2   |  C3   |C4=C1+C2+C3|    C5     |   C6   | C7  |C8=C5+C6+C7 |
+---------------+------------+-----------+-----------+-------------------+------------+-------+------------+
|        |      |      |      |          |      |    |      |
+---------------+------------+-----------+-----------+-------------------+------------+-------+------------+
 

   TABEL 4.2.2 - SITUATIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

   
+-------------------+-----------------+-----------------+------------------+-----------------+
|          |Valoare materiale|Valoare materiale|Valoare materiale |Valoare materiale|
|          |sanitare in stoc |sanitare intrate |sanitare consumate|sanitare in stoc |
|Materiale sanitare | la inceputul  |  in cursul  |  in cursul   | la sfarsitul  |
|          | perioadei de  | perioadei de  |  perioadei de  | perioadei de  |
|          |  raportare  |  raportare  |  raportare   |  raportare  |
+-------------------+-----------------+-----------------+------------------+-----------------+
|    C0     |    C1    |    C2    |    C3    |  C4=C1+C2-C3  |
+-------------------+-----------------+-----------------+------------------+-----------------+
|Implanturi cohleare|         |         |         |         |
+-------------------+-----------------+-----------------+------------------+-----------------+
|Proteze BAHA    |         |         |         |         |
+-------------------+-----------------+-----------------+------------------+-----------------+
|VIBRANT      |         |         |         |         |
+-------------------+-----------------+-----------------+------------------+-----------------+
|TOTAL:       |         |         |         |         |
+-------------------+-----------------+-----------------+------------------+-----------------+
 

   C3 implanturi cohleare = C5 din tabelul 4.2.1

   C3 proteze BAHA = C6 din tabelul 4.2.1

   C3 VIBRANT = C7 din tabelul 4.2.1

   C3 TOTAL = C8 din tabelul 4.2.1

 

   UNITATEA SANITARA: ..........................................................

   5. Program P5: PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

   TABEL 5.1 - SITUATIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE TERAPIE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

+-----------------------------------+-------------+------------------------------------+-----------+
|Nr. bolnavi carora li s-au eliberat|       |  Cheltuieli cu medicamentele,  |Cheltuieli |
|  medicamente, pe tip de terapie |   Nr.   |       pentru:        | totale cu |
+--------+-----------+--------------+total bolnavi+----------+----------+--------------+medicamente|
|Insulina|  ADO  |ADO + insulina|       | Insulina |  ADO  |ADO + insulina|      |
+--------+-----------+--------------+-------------+----------+----------+--------------+-----------+
|  C1  |  C2   |   C3   | C4=C1+C2+C3 |  C5  |  C6  |   C7   |C8=C5+C6+C7|
+--------+-----------+--------------+-------------+----------+----------+--------------+-----------+
|    |      |       |       |     |     |       |      |
+--------+-----------+--------------+-------------+----------+----------+--------------+-----------+
 

   TABEL 5.2 - SITUATIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

   
+---------------------+--------------------+----------------+------------------+
|    Valoare    |   Valoare    |  Valoare   |   Valoare   |
|  medicamente in  |  medicamente   | medicamente  | medicamente in |
| stoc la inceputul |   intrate in   | consumate in |stoc la sfarsitul |
|  perioadei de   | cursul perioadei |cursul perioadei|  perioadei de  |
|   raportare   |  de raportare  | de raportare |  raportare   |
+---------------------+--------------------+----------------+------------------+
|     C1     |     C2     |    C3    |  C4=C1+C2-C3  |
+---------------------+--------------------+----------------+------------------+
|           |          |        |         |
+---------------------+--------------------+----------------+------------------+
 

   C3 = C8 din tabelul 5.1

 

   UNITATEA SANITARA: ..........................................................

   5. Program P5: PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

   TABEL 5.3 - SITUATIA BOLNAVILOR EVALUATI PRIN DOZAREA HEMOGLOBINEI GLICATE (HbA1c) SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

   
+---------------------------------------+--------------------------------------+
|  Numar bolnavi cu diabet zaharat  |   Cheltuieli pentru evaluarea   |
|   evaluati prin dozarea HbA1c   |  bolnavilor prin dozarea HbA1c   |
+---------------------------------------+--------------------------------------+
|         C1          |         C2         |
+---------------------------------------+--------------------------------------+
|                    |                   |
+---------------------------------------+--------------------------------------+
 

   UNITATEA SANITARA: ..........................................................

   6. Program P6: PROGRAMUL NATIONAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE SI SEPSIS SEVER

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

   TABEL 6.1 - SITUATIA BOLNAVILOR CU HEMOFILIE SI TALASEMIE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

   
+--------------------------------------------------+-----------+-----------------------------------------------+----------+
|   Nr. de bolnavi carora li s-au eliberat   |      |   Cheltuieli cu medicamentele, pentru:   |     |
|        medicamente pentru:        |      |                        |     |
+----------------------------------------+---------+  Total  +-------------------------------------+---------+     |
|        Hemofilie        |     | bolnavi |       Hemofilie       |     |     |
+------------+-----------------+---------+     |beneficiari+------------+--------------+---------+     |Cheltuieli|
|  Fara  | Cu interventie | Total |     |in luna de |  Fara  |Cu interventie| Total |     | totale |
|interventie | chirurgicala  | bolnavi |Talasemie| raportare |interventie | chirurgicala | bolnavi |Talasemie|     |
|chirurgicala|   majora   |  cu  |     |      |chirurgicala|majora pentru |  cu  |     |     |
|  majora  |pentru artropatii|hemofilie|     |      |  majora  | artropatii |hemofilie|     |     |
|      |  invalidante  |     |     |      |      | invalidante |     |     |     |
+------------+-----------------+---------+---------+-----------+------------+--------------+---------+---------+----------+
|   C1   |    C2    |C3=C1+C2 |  C4  | C5=C3+C4 |   C6   |   C7   |C8=C6+C7 |  C9  |C10=C8+C9 |
+------------+-----------------+---------+---------+-----------+------------+--------------+---------+---------+----------+
|      |         |     |     |      |      |       |     |     |     |
+------------+-----------------+---------+---------+-----------+------------+--------------+---------+---------+----------+
 

   TABEL 6.2 - SITUATIA STOCULUI MEDICAMENTELOR (LEI)

   
+------------+-----------------+----------------+----------------+-----------------+
|      |   Valoare   |  Valoare   |  Valoare   |   Valoare   |
|      | medicamente in | medicamente  | medicamente  | medicamente in |
|Medicamente |stoc la inceputul|  intrate in  | consumate in |stoc la sfarsitul|
| pentru:  | perioadei de  |cursul perioadei|cursul perioadei| perioadei de  |
|      |  raportare  | de raportare | de raportare |  raportare  |
|      |         |        |        |         |
+------------+-----------------+----------------+----------------+-----------------+
|   C0   |    C1    |    C2    |    C3    |  C4=C1+C2-C3  |
+------------+-----------------+----------------+----------------+-----------------+
|Hemofilie  |         |        |        |         |
+------------+-----------------+----------------+----------------+-----------------+
|Talasemie  |         |        |        |         |
+------------+-----------------+----------------+----------------+-----------------+
|TOTAL:   |         |        |        |         |
+------------+-----------------+----------------+----------------+-----------------+
 

   C3 hemofilie = C8 din tabelul 6.1

   C3 talasemie = C9 din tabelul 6.1

   C3 total = C10 din tabelul 6.1

   UNITATEA SANITARA: .............................

   7. Program P7: PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

   TABEL 7.1 - SITUATIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE AFECTIUNE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

   
+-------------------------------------------------+-------------------------------------+-----------+
|    Nr. bolnavi carora li s-au eliberat    |Cheltuieli cu medicamentele, pentru: |      |
|        medicamente pentru:        |                   |      |
+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------+      |
|      | Gusa prin | Gusa prin |      |      | Gusa prin | Gusa prin |Cheltuieli |
|      |tireomegalie|tireomegalie|      |      |tireomegalie|tireomegalie| totale  |
|Osteoporoza| datorata | datorata |  Total  |Osteoporoza| datorata | datorata |      |
|      |carentei de |proliferarii|      |      |carentei de |proliferarii|      |
|      |  iod   | maligne  |      |      |  iod   | maligne  |      |
+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------+-----------+
|  C1   |   C2   |   C3   |C4=C1+C2+C3|  C5   |  C6   |   C7   |C8=C5+C6+C7|
+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------+-----------+
|      |      |      |      |      |      |      |      |
+-----------+------------+------------+-----------+-----------+------------+------------+-----------+
 

   TABEL 7.2 - SITUATIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

   
+------------------+--------------+---------------+--------------+-------------+
|         |  Valoare  |  Valoare  |  Valoare  |  Valoare  |
|         | medicamente | medicamente | medicamente | medicamente |
|  Medicamente  | in stoc la | intrate in  | consumate in | in stoc la |
|   pentru:   | inceputul  |  cursul   |  cursul  | sfarsitul |
|         | perioadei de | perioadei de | perioadei de |perioadei de |
|         | raportare  |  raportare  | raportare  | raportare |
+------------------+--------------+---------------+--------------+-------------+
|    C0    |   C1   |   C2    |   C3   | C4=C1+C2-C3 |
+------------------+--------------+---------------+--------------+-------------+
|Osteoporoza    |       |        |       |       |
+------------------+--------------+---------------+--------------+-------------+
|Gusa carenta iod |       |        |       |       |
+------------------+--------------+---------------+--------------+-------------+
|Gusa proliferare |       |        |       |       |
|maligna      |       |        |       |       |
+------------------+--------------+---------------+--------------+-------------+
|TOTAL       |       |        |       |       |
+------------------+--------------+---------------+--------------+-------------+
 

   C3 osteoporoza = C5 din tabelul 7.1

   C3 gusa carenta iod = C6 din tabelul 7.1

   C3 gusa proliferare maligna = C7 din tabelul 7.1

   C3 TOTAL = C8 din tabelul 7.1


   UNITATEA SANITARA: ...................................

   8. Program P8: PROGRAMUL NATIONAL DE ORTOPEDIE

   Raportare pentru ...........................................................

   ............................................................................

   ..............................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

   TABEL 8.1 - SITUATIA NUMARULUI DE BOLNAVI BENEFICIARIAI PROGRAMULUI

   
                                               (continuare tabel) ---->|
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         Nr. endoproteze                          |
+---------+-----------+-----------+---------+-------+-----------+-----------+------------------+---------+-----------|
|     |      |      |     |    | Proteza | Proteza |         | Proteza | Proteza |
| Proteza | Proteza | Proteza | Proteza |    | totala  | totala  |         | totala |totala sold|
| totala |totala sold| totala  |bipolara |Proteza| genunchi | genunchi |   Proteza   | sold  |necimentata|
| sold  | cimentata |  sold  | sold  | Moore | cimentata | cimentata |unicompartimentala|cimentata| REVIZIE |
|cimentata|tip luxatie|necimentata|cimentata|    |  fara  |  cu   |   genunchi   | REVIZIE |      |
|     |congenitala|      |     |    |stabilizare|stabilizare|         |     |      |
|     |      |      |     |    |posterioara|posterioara|         |     |      |
+---------+-----------+-----------+---------+-------+-----------+-----------+------------------+---------+-----------|
|  C1  |  C2   |  C3   |  C4  | C5  |  C6   |  C7   |    C8    |  C9  |  C10  |
|     |      |      |     |    |      |      |         |     |      |
+---------+-----------+-----------+---------+-------+-----------+-----------+------------------+---------+-----------|
|     |      |      |     |    |      |      |         |     |      |
+---------+-----------+-----------+---------+-------+-----------+-----------+------------------+---------+-----------|

|<---- (continuare tabel)
|---------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+
|             Nr. endoproteze              |      |      |     |     |
|----------+---------+-------+--------+-------+-----------+-----------+      |      |     |     |
|     |     |    |    |    |      |      |Nr. bolnavi|Nr. bolnavi|  Nr.  |     |
| Inele  | Proteza |    |    |    |      |  TOTAL  |  cu   |  cu   | bolnavi |Nr. total|
|ranforsare| totala |Proteza|Proteza |Proteza|  Alte  |ENDOPROTEZE|endoproteze|endoproteze|  cu  | bolnavi |
| cotil  |genunchi |totala |partiala|totala |endoproteze|IN LUNA DE | tumorale |de coloana | implant | program |
| REVIZIE |cimentata| umar | umar | cot |      | RAPORTARE |      |      |segmentar|     |
|     | REVIZIE |    |    |    |      |      |      |      |     |     |
|     |     |    |    |    |      |      |      |      |     |     |
|----------+---------+-------+--------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
|  C11  |  C12  | C13 | C14  | C15 |  C16  | C17=C1+ |  C18  |  C19  |  C20  |C21=C18+ |
|     |     |    |    |    |      | +...+C16 |      |      |     |C19+C20 |
|----------+---------+-------+--------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
|     |     |    |    |    |      |      |      |      |     |     |
|----------+---------+-------+--------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
 

   TABEL 8.2 - SITUATIA CHELTUIELILOR PETIPURI DE ENDOPROTEZE SI IMPLANT SEGMENTAR DE COLOANA (LEI)

   
                                               (continuare tabel) ---->|
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        Cheltuieli endoproteze                        |
+---------+-----------+-----------+---------+-------+-----------+-----------+------------------+---------+-----------|
|     |      |      |     |    | Proteza | Proteza |         | Proteza |      |
| Proteza | Proteza | Proteza | Proteza |    | totala  | totala  |         | totala | Proteza |
| totala |totala sold| totala  |bipolara |Proteza| genunchi | genunchi |   Proteza   | sold  |totala sold|
| sold  | cimentata |  sold  | sold  | Moore | cimentata | cimentata |unicompartimentala|cimentata|necimentata|
|cimentata|tip luxatie|necimentata|cimentata|    |  fara  |  cu   |   genunchi   | REVIZIE | REVIZIE |
|     |congenitala|      |     |    |stabilizare|stabilizare|         |     |      |
|     |      |      |     |    |posterioara|posterioara|         |     |      |
+---------+-----------+-----------+---------+-------+-----------+-----------+------------------+---------+-----------|
|  C1  |  C2   |  C3   |  C4  | C5  |  C6   |  C7   |    C8    |  C9  |  C10  |
|     |      |      |     |    |      |      |         |     |      |
+---------+-----------+-----------+---------+-------+-----------+-----------+------------------+---------+-----------|
|     |      |      |     |    |      |      |         |     |      |
+---------+-----------+-----------+---------+-------+-----------+-----------+------------------+---------+-----------|

|<---- (continuare tabel)
|----------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+
|              Cheltuieli endoproteze              |      |     |     |
|------------+-----------+---------+--------+--------+-----------+-----------+      |     |     |
|      |      |     |    |    |      |      |Cheltuieli |Cheltuieli|     |
|  Inele  | Proteza |     |    |    |      |  Total  | pentru  | pentru |Cheltuieli|
| ranforsare | totala  | Proteza |Proteza |Proteza |  Alte  |cheltuieli |endoproteze| implant | totale |
|  cotil  | genunchi | totala |partiala| totala |endoproteze| pentru  | tumorale |segmentar | program |
| REVIZIE  | cimentata | umar  | umar | cot  |      |endoproteze|      |de coloana|     |
|      | REVIZIE |     |    |    |      |in luna de |      |     |     |
|      |      |     |    |    |      | raportare |      |     |     |
|------------+-----------+---------+--------+--------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+
|  C11   |  C12  |  C13  | C14  | C15  |  C16  | C17=C1+ |  C18  |  C19  | C20=C17+ |
|      |      |     |    |    |      | +...+C16 |      |     | C18+C19 |
|------------+-----------+---------+--------+--------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+
|      |      |     |    |    |      |      |      |     |     |
|------------+-----------+---------+--------+--------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+
 

   NOTA: Cheltuiala pentru cimentul utilizat va fi raportata in cheltuiala endoprotezarii pe tip de endoproteza. De exemplu, in coloana C1 se va raporta cheltuiala aferenta protezelor totale de sold cimentate si a cimentului utilizat pentru implantarea acestora.

   TABEL 8.3 - SITUATIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

   
+--------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
|          |Valoare materiale sanitare|Valoare materiale sanitare|Valoare materiale sanitare|Valoare materiale sanitare|
| Materiale sanitare |  in stoc la inceputul  |  intrate in cursul   |  consumate in cursul  |  in stoc la sfarsitul  |
|          | perioadei de raportare | perioadei de raportare | perioadei de raportare | perioadei de raportare |
+--------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
|     C0     |      C1      |      C2      |      C3      |    C4=C1+C2+C3    |
+--------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
|Endoproteze + ciment|             |             |             |             |
+--------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
|Endoproteze tumorale|             |             |             |             |
+--------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
|Implant segmentar  |             |             |             |             |
+--------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
|TOTAL:       |             |             |             |             |
+--------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
 

   C3 endoproteze = C17 din tabelul 8.2

   C3 endoproteze tumorale = C18 din tabelul 8.2

   C3 implant segmentar = C19 din tabelul 8.2

   C3 TOTAL = C20 din tabelul 8.2

 

   NOTA:

   Materiale sanitare = endoproteze, ciment, endoproteze tumorale si instrumentatie segmentara de coloana.

 

   TABEL 8.4 - SITUATIA NUMARULUI DE ENDOPROTEZE SI IMPLANTURI SEGMENT ARE DE COLOANA RAMASE IN STOC LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

   
+--------------------------------------------------------------------------------------------------
|                    Numar endoproteze
+---------+-----------+-----------+---------+-------+-----------+-----------+----------+---------+-
|     |      |      |     |    | Proteza | Proteza |     |     |
| Proteza | Proteza |      | Proteza |    | totala  | totala  | Proteza | Proteza |
| totala |totala sold| Proteza |bipolara |Proteza| genunchi | genunchi |unicompar-| totala |
| sold  | cimentata |totala sold| sold  | Moore | cimentata | cimentata |timentala | sold  |
|cimentata|tip luxatie|necimentata|cimentata|    |  fara  |  cu   | genunchi |cimentata|
|     |congenitala|      |     |    |stabilizare|stabilizare|     | REVIZIE |
|     |      |      |     |    |posterioara|posterioara|     |     |
+---------+-----------+-----------+---------+-------+-----------+-----------+----------+---------+-
|  C1  |  C2   |  C3   |  C4  | C5  |  C6   |  C7   |  C8  |  C9  |
+---------+-----------+-----------+---------+-------+-----------+-----------+----------+---------+-
|     |      |      |     |    |      |      |     |     |
+---------+-----------+-----------+---------+-------+-----------+-----------+----------+---------+-
--------------------------------------------------------------------------------------+----------+
                  Numar endoproteze                 |     |
-+-----------+----------+---------+-------+--------+-------+-----------+--------------+     |
 |      |     |     |    |    |    |      |       |  Numar |
 | Proteza | Inele  | Proteza |    |    |    |      |  TOTAL   |implanturi|
 |totala sold|ranforsare| totala |Proteza|Proteza |Proteza|  Alte  | ENDOPROTEZE |segmentare|
 |necimentata| cotil  |genunchi |totala |partiala|totala |endoproteze| IN LUNA DE  |de coloana|
 | REVIZIE | REVIZIE |cimentata| umar | umar | cot |      | RAPORTARE  |     |
 |      |     | REVIZIE |    |    |    |      |       |     |
 |      |     |     |    |    |    |      |       |     |
-+-----------+----------+---------+-------+--------+-------+-----------+--------------+----------+
 |  C10  |  C11  |  C12  | C13 | C14  | C15 |  C16  |C17=C1+...+C16|  C18  |
-+-----------+----------+---------+-------+--------+-------+-----------+--------------+----------+
 |      |     |     |    |    |    |      |       |     |
-+-----------+----------+---------+-------+--------+-------+-----------+--------------+----------+
 

   NOTA:

   Numarul de proteze se va raporta astfel: 1 endoproteza, respectiv un implant segmentar = ansamblul necesar rezolvarii unui caz.

 

   UNITATEA SANITARA: ..........................................................

   9. Program P9: PROGRAMUL NATIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, TESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANA

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

   TABEL 9.1 - SITUATIA NUMARULUI DE BOLNAVI CU TRANSPLANT HEPATIC TRATATI PENTRU RECIDIVA HEPATITEI CRONICE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE

   
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|    Nr. bolnavi tratati     |   Cheltuieli pentru medicamente   |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|         C1         |          C2          |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|                  |                     |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
 

   TABEL 9.2 - SITUATIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

   
+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|Valoare medicamente in| Valoare medicamente | Valoare medicamente |Valoare medicamente in|
| stoc la inceputul  | intrate in cursul  | consumate in cursul | stoc la sfarsitul  |
|perioadei de raportare|perioadei de raportare|perioadei de raportare|perioadei de raportare|
+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|     C1     |     C2     |     C3     |   C4=C1+C2-C3   |
+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|           |           |           |           |
+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
 

   C3 = C2 din tabelul 9.5

   UNITATEA SANITARA: ..........................................................

   10. Program P10: PROGRAMUL NATIONAL DE SUPLEERE A FUNCTIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENTA RENALA CRONICA

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

   TABEL 10.1 - SITUATIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZA SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) IN SECTORUL PUBLIC

   
+----------------------------------------+-----------+----------------------------------------+----------+
|     Nr. bolnavi dializati     |Nr. sedinte|Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:|Cheltuieli|
+-----------+-------------------+--------+hemodializa+--------------------+-------------------+ totale |
|Hemodializa|Dializa peritoneala| Total |      |  Hemodializa   |Dializa peritoneala|     |
+-----------+-------------------+--------+-----------+--------------------+-------------------+----------+
|  C1   |    C2     |C3=C1+C2|  C4   |     C5     |    C6     | C7=C5+C6 |
+-----------+-------------------+--------+-----------+--------------------+-------------------+----------+
|      |          |    |      |          |          |     |
+-----------+-------------------+--------+-----------+--------------------+-------------------+----------+
 

   UNITATEA SANITARA: ...................................

   10. Program P10: PROGRAMUL NATIONAL DE SUPLEERE A FUNCTIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENTA RENALA CRONICA

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

   TABEL 10.2 - SITUATIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZA SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) IN CENTRELE-PILOT SI ALTE UNITATI PRIVATE

   
+----------------------------------------+-----------+----------------------------------------+
|     Nr. bolnavi dializati     |Nr. sedinte| Cheltuieli pentru dializa bolnavilor |
+-----------+-------------------+--------+hemodializa+-----------+-------------------+--------+
|Hemodializa|Dializa peritoneala| Total |      |Hemodializa|Dializa peritoneala| Total |
+-----------+-------------------+--------+-----------+-----------+-------------------+--------+
|  C1   |    C2     |C3=C1+C2|  C4   |  C5   |    C6     |C7=C5+C6|
+-----------+-------------------+--------+-----------+-----------+-------------------+--------+
|      |          |    |      |      |          |    |
+-----------+-------------------+--------+-----------+-----------+-------------------+--------+
 

   UNITATEA SANITARA: ................................................

   Raportare pentru ..................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.04-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

   SITUATIA INDICATORILOR SPECIFICI AFERENTI PROGRAMELOR/SUBPROGRAMELOR
NATIONALE DE SANATATE CU SCOP CURATIV

   
+-------------------------------+-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+
|                |         Indicatori fizici         |        Indicatori de eficienta        |
|Program/Subprogram de sanatate +---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|                |     Denumire indicator fizic      |Valoare|    Denumire indicator de eficienta    |Valoare|
|                |                       | (nr.) |                       | (lei) |
+-------------------------------+---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|Subprogramul de tratament si  |Numar de persoane infectate cu HIV/SIDA   |    |Cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat      |    |
|monitorizare a persoanelor cu |tratate                   |    |                       |    |
|infectie HIV/SIDA si      +---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|tratamentul postexpunere    |Numar de persoane postexpunere tratate    |    |Cost mediu/persoana tratata postexpunere   |    |
|                +---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|                |Numar de persoane monitorizate        |    |Cost mediu/persoana monitorizata       |    |
+-------------------------------+---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|Subprogramul de tratament al  |Numarul de bolnavi de tuberculoza tratati  |    |Cost mediu/bolnav de tuberculoza tratat   |    |
|bolnavilor cu tuberculoza   |                       |    |                       |    |
+-------------------------------+---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|Programul national de boli   |Numar de bolnavi cu proceduri de dilatare  |    |Cost mediu/bolnav cu proceduri de dilatare  |    |
|cardiovasculare        |percutana                  |    |percutana                  |    |
|                +---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|                |Numar de bolnavi cu proceduri terapeutice de |    |Cost mediu/bolnav cu proceduri terapeutice  |    |
|                |electrofiziologie              |    |de electrofiziologie             |    |
|                +---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|                |Numar de bolnavi cu interventii de chirurgie |    |Cost mediu/bolnav cu interventii de chirurgie|    |
|                |cardiovasculara               |    |cardiovasculara               |    |
|                +---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|                |Numar de bolnavi cu stimulatoare cardiace  |    |Cost mediu/bolnav cu stimulatoare cardiace  |    |
|                +---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|                |Numar de bolnavi cu defibrilatoare interne  |    |Cost mediu/bolnav cu defibrilatoare interne |    |
|                +---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|                |Numar de bolnavi cu stimulatoare de     |    |Cost mediu/bolnav cu stimulatoare de     |    |
|                |resincronizare cardiaca           |    |resincronizare cardiaca           |    |
+-------------------------------+---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|Programul national de oncologie|Numar de bolnavi cu afectiuni oncologice   |    |Cost mediu/bolnav tratat           |    |
+-------------------------------+---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|Subprogramul de tratament al  |Numar de bolnavi cu scleroza multipla tratati|    |Cost mediu/bolnav cu scleroza multipla tratat|    |
|bolnavilor cu scleroza multipla|                       |    |                       |    |
+-------------------------------+---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|Subprogramul de tratament al  |Numar de bolnavi cu implant cohlear     |    |Cost mediu/bolnav cu implant cohlear     |    |
|surditatii prin proteze    +---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|auditive, implantabile     |Numar de bolnavi cu proteza BAHA       |    |Cost mediu/bolnav cu proteza BAHA      |    |
|                +---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|                |VIBRANT                   |    |Cost mediu/bolnav cu proteza VIBRANT     |    |
+-------------------------------+---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|Programul national de diabet  |Numar de bolnavi cu diabet zaharat tratati  |    |Cost mediu/bolnav tratat           |    |
|zaharat            +---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|                |Numar de bolnavi cu diabet zaharat tratati cu|    |Cost mediu/bolnav tratat cu insulina     |    |
|                |insulina                   |    |                       |    |
|                +---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|                |Numar de bolnavi cu diabet zaharat tratati cu|    |Cost mediu/bolnav tratat cu ADO       |    |
|                |ADO                     |    |                       |    |
|                +---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|                |Numar de bolnavi cu diabet zaharat tratati cu|    |Cost mediu/bolnav tratat cu ADO + insulina  |    |
|                |ADO + insulina                |    |                       |    |
|                +---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|                |Numar de bolnavi cu diabet zaharat evaluati |    |Cost mediu/bolnav cu diabet zaharat evaluat |    |
|                |prin dozarea HbA1c              |    |prin dozarea HbA1c              |    |
|                +---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|                |Numar de copii cu diabet zaharat       |    |Cost mediu/copil cu diabet zaharat      |    |
|                |automonitorizati               |    |automonitorizat               |    |
|                +---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|                |Numar de adulti 19-40 ani cu diabet zaharat |    |Cost mediu/adult 19-40 ani cu diabet     |    |
|                |automonitorizati               |    |zaharat automonitorizat           |    |
|                +---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|                |Numar de adulti > 40 ani cu diabet zaharat  |    |Cost mediu/adult > 40 ani cu diabet zaharat |    |
|                |automonitorizati               |    |automonitorizat               |    |
+-------------------------------+---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|Programul national de     |Numar de bolnavi cu hemofilie, fara     |    |Cost mediu/bolnav cu hemofilie, fara     |    |
|diagnostic si tratament    |interventie chirurgicala majora       |    |interventie chirurgicala majora       |    |
|pentru boli rare si sepsis   +---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|sever             |Numar de bolnavi cu hemofilie care necesita |    |Cost mediu/bolnav cu hemofilie, cu      |    |
|                |interventii chirurgicale majore pentru    |    |interventie chirurgicala majora       |    |
|                |artropatii invalidante            |    |                       |    |
|                +---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|                |Numar de bolnavi cu talasemie        |    |Cost mediu/bolnav cu talasemie        |    |
+-------------------------------+---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|Programul national de boli   |Numar de bolnavi cu osteoporoza tratati   |    |Cost mediu/bolnav cu osteoporoza tratat   |    |
|endocrine           +---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|                |Numar de bolnavi cu gusa prin tireomegalie  |    |Cost mediu/bolnav cu gusa prin tireomegalie |    |
|                |datorata carentei de iod tratati       |    |datorata carentei de iod           |    |
|                +---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|                |Numar de bolnavi cu gusa prin tireomegalie  |    |Cost mediu/bolnav cu gusa prin tireomegalie |    |
|                |datorata proliferarii maligne        |    |datorata proliferarii maligne        |    |
+-------------------------------+---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|Programul national de     |Numar de bolnavi endoprotezati        |    |Cost mediu/bolnav endoprotezat        |    |
|ortopedie           +---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|                |Numar de bolnavi cu endoproteze tumorale   |    |Cost mediu/bolnav cu endoproteza tumorala  |    |
|                +---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|                |Numar de bolnavi cu implant segmentar de   |    |Cost mediu/bolnav cu implant segmentar de  |    |
|                |coloana                   |    |coloana                   |    |
+-------------------------------+---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|Programul national de     |Numar de bolnavi cu transplant hepatic    |    |Cost mediu/bolnav tratat           |    |
|transplant de organe, tesuturi |pentru recidiva hepatitei cronice      |    |                       |    |
|si celule de origine umana   |                       |    |                       |    |
+-------------------------------+---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|Programul national de supleere |Numar de bolnavi tratati prin hemodializa  |    |Cost mediu/bolnav tratat prin hemodializa  |    |
|a functiei renale la bolnavii +---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
|cu insuficienta renala cronica |Numar de bolnavi tratati prin dializa    |    |Cost mediu/bolnav tratat prin dializa    |    |
|                |peritoneala                 |    |peritoneala                 |    |
+-------------------------------+---------------------------------------------+-------+---------------------------------------------+-------+
 

   ANEXA  Nr. 2

   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ...............................................

   1.1. Program P1.A: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR CU INFECTIE HIV/SIDA SI TRATAMENTUL POSTEXPUNERE

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

   TABEL 1.1.1 - SITUATIA BENEFICIARILOR DE MEDICAMENTE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

   
+-------------------+-----------+-------------------+---------+-----------+-------------------+-----------+-------------------+------------+-----------+
|          |      |          |     |      |  Cheltuieli cu  |      |  Cheltuieli cu  |      |      |
|Nr. bolnavi carora | Nr. total | Nr. persoane cu |Nr. total| Nr. total |medicamente pentru |Cheltuieli |medicamente pentru | Cheltuieli |      |
| li s-au eliberat |bolnavi cu |   tratament   |persoane |beneficiari| bolnavi carora li | totale cu |  persoane cu  | totale cu |      |
|medicamente, prin: | HIV/SIDA |postexpunere, prin:|  cu  | carora li |  s-au eliberat  |medicamente|   tratament   |medicamente |Cheltuieli |
|          |pentru care|          |tratament|  s-au  |medicamente, prin: | pentru  |postexpunere, prin:|  pentru  | totale  |
+--------+----------+  s-au  +--------+----------+ post- | eliberat +--------+----------+ bolnavi +--------+----------+persoane cu |medicamente|
|Unitati | Farmacii | eliberat |Unitati | Farmacii |expunere |medicamente|Unitati | Farmacii | HIV/SIDA |Unitati | Farmacii | tratament |      |
|sanitare|cu circuit|medicamente|sanitare|cu circuit|     |      |sanitare|cu circuit|      |sanitare|cu circuit|postexpunere|      |
|    | deschis |      |    | deschis |     |      |    | deschis |      |    | deschis |      |      |
+--------+----------+-----------+--------+----------+---------+-----------+--------+----------+-----------+--------+----------+------------+-----------+
|  C1  |  C2  |  C3   |  C4  |  C5  |  C6  | C7=C3+C6 |  C8  |  C9  | C10=C8+C9 | C11  |  C12  |C13=C11+C12 |C14=C10+C13|
+--------+----------+-----------+--------+----------+---------+-----------+--------+----------+-----------+--------+----------+------------+-----------+
|    |     |      |    |     |     |      |    |     |      |    |     |      |      |
+--------+----------+-----------+--------+----------+---------+-----------+--------+----------+-----------+--------+----------+------------+-----------+
 

   TABEL 1.1.2 - SITUATIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

   
+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|Valoare medicamente in| Valoare medicamente | Valoare medicamente |Valoare medicamente in|
| stoc la inceputul  | intrate in cursul  | consumate in cursul | stoc la sfarsitul  |
|perioadei de raportare|perioadei de raportare|perioadei de raportare|perioadei de raportare|
+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|     C1     |     C2     |     C3     |   C4=C1+C2-C3   |
+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|           |           |           |           |
+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
 

   C3 = C8 + C11 din tabelul 1.1.1

 

   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ...............................................

   1.1. Program P1.A: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR CU INFECTIE HIV/SIDA SI TRAT AMENTUL POSTEXPUNERE

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

   TABEL 1.1.3 - SITUATIA BENEFICIARILOR DE MATERIALE SANITARE (TESTE) SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

   
+----------------------------------------+-------------------------------------+
|    Nr. persoane monitorizate    |   Cheltuieli cu monitorizarea   |
+----------------------------------------+-------------------------------------+
|          C1          |         C2         |
+----------------------------------------+-------------------------------------+
|                    |                   |
+----------------------------------------+-------------------------------------+
 

   TABEL 1.1.4 - SITUATIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (TESTE) (LEI)

   
+----------------------------+--------------------------+---------------------------+----------------------------+
| Valoare materiale sanitare |Valoare materiale sanitare|Valoare materiale sanitare | Valoare materiale sanitare |
|(teste) in stoc la inceputul| (teste) intrate in cursul|(teste) consumate in cursul|(teste) in stoc la sfarsitul|
|  perioadei de raportare  | perioadei de raportare | perioadei de raportare  |  perioadei de raportare  |
+----------------------------+--------------------------+---------------------------+----------------------------+
|       C1       |      C2      |      C3       |    C4=C1+C2-C3     |
+----------------------------+--------------------------+---------------------------+----------------------------+
|              |             |              |              |
+----------------------------+--------------------------+---------------------------+----------------------------+
 

   C3 = C2 din tabelul 1.1.3

 

   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ...............................................

   1.2. Program P1.B: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU TUBERCULOZA

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

   TABEL 1.2.1 - SITUATIA BOLNAVILOR, A NUMARULUI DE EXAMENE BACTERIOLOGICE SI RADIOLOGICE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

   
+-----------------------------------+--------------+-----------+--------------------------------------+--------------+------------+----------+----------+
|  Nr. bolnavi carora li s-au   |       |      |   Cheltuieli cu medicamentele   |  Total   |  Total  |     |     |
|   eliberat medicamente     |       |      |                   |cheltuieli cu | cheltuieli | Total  |     |
+-----------+--------------+--------+ Nr. examene |Nr. examene+-----------+--------------+-----------+ materiale  |cu materiale|cheltuieli| Total  |
|Bolnavi TBC|  Cronici/  |    |bacteriologice|radiologice|Bolnavi TBC|  Cronici/  |  Total  |  sanitare  | sanitare |  cu  |cheltuieli|
|cat. I, II,| Bolnavi cu | Total |       |      |cat. I, II,| Bolnavi cu |cheltuieli |pentru examene|  pentru  |materiale |     |
|III (regim | tratament  |    |       |      |III (regim | tratament  | pentru  |bacteriologice| examene  | sanitare |     |
|I, II, III)|individualizat|    |       |      |I, II, III)|individualizat|medicamente|       |radiologice |     |     |
+-----------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+----------+----------+
|  C1   |   C2   |C3=C1+C2|   C4   |  C5   |  C6   |   C7   | C8=C6+C7 |   C9   |  C10   |C11=C9+C10|C12=C8+C11|
+-----------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+----------+----------+
|      |       |    |       |      |      |       |      |       |      |     |     |
+-----------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------+--------------+-----------+--------------+------------+----------+----------+
 

   TABEL 1.2.2 - SITUATIA STOCULUI MEDICAMENTELOR SI MATERIALELOR SANITARE (LEI)

   
+-----------------+----------------+----------------+-----------------+-------------------+------------------+------------------+-------------------+
|   Valoare   |  Valoare   |  Valoare   |   Valoare   |   Valoare   |   Valoare   |   Valoare   |   Valoare   |
| medicamente in | medicamente  | medicamente  | medicamente in |materiale sanitare |materiale sanitare|materiale sanitare|materiale sanitare |
|stoc la inceputul|  intrate in  | consumate in |stoc la sfarsitul|  in stoc la   |intrate in cursul |  consumate in  |  in stoc la   |
| perioadei de  |cursul perioadei|cursul perioadei| perioadei de  |inceputul perioadei|  perioadei de  | cursul perioadei |sfarsitul perioadei|
|  raportare  | de raportare | de raportare |  raportare  |  de raportare  |  raportare   |  de raportare  |  de raportare  |
+-----------------+----------------+----------------+-----------------+-------------------+------------------+------------------+-------------------+
|    C1    |    C2    |    C3    |  C4=C1+C2-C3  |    C5     |    C6    |    C7    |  C8=C5+C6-C7  |
+-----------------+----------------+----------------+-----------------+-------------------+------------------+------------------+-------------------+
|         |        |        |         |          |         |         |          |
+-----------------+----------------+----------------+-----------------+-------------------+------------------+------------------+-------------------+
 

   C3 = C8 din tabelul 1.2.1

   C7 = C11 din tabelul 1.2.1

 

   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ...............................................

   2. Program P2: PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI CARDIOVASCULARE

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

   TABEL 2.1 - SITUATIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE AFECTIUNE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

   
+-----------------------------------------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------------+----------+
|   Nr. bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare,  |Nr. total|      Cheltuieli cu materialele sanitare, pentru:      |     |
|             beneficiari de:            | bolnavi |                                 |Cheltuieli|
+---------+-----------+------------+--------+--------+------------+ benefi- +---------+-----------+------------+--------+--------+------------+ totale |
|Proceduri| Proceduri |Interventii | Stimu- |Defibri-|Stimulatoare|ciari ai |Proceduri| Proceduri |Interventii | Stimu- |Defibri-|Stimulatoare| pentru |
|  de  |terapeutice|de chirurgie|latoare |latoare | de resin- | progra- |  de  |terapeutice|de chirurgie|latoare |latoare | de resin- | materiale|
|dilatare |de electro-|  cardio  |cardiace|interne | cronizare | mului |dilatare |de electro-|  cardio  |cardiace|interne | cronizare | sanitare |
|percutana|fiziologie | vasculara |    |    | cardiaca |     |percutana|fiziologie | vasculara |    |    | cardiaca |     |
+---------+-----------+------------+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+------------+--------+--------+------------+----------+
|  C1  |  C2   |   C3   |  C4  |  C5  |   C6   |  C7  |  C8  |  C9   |  C10   | C11  | C12  |  C13   | C14=C8+ |
|     |      |      |    |    |      |     |     |      |      |    |    |      | +...+C13 |
+---------+-----------+------------+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+------------+--------+--------+------------+----------+
|     |      |      |    |    |      |     |     |      |      |    |    |      |     |
+---------+-----------+------------+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+------------+--------+--------+------------+----------+
 

   TABEL 2.2 - SITUATIA STOCULUI DE MA TERIALE SANITARE (LEI)

   
+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
|                |Valoare materiale sanitare|Valoare materiale sanitare|Valoare materiale sanitare|Valoare materiale sanitare|
|   Tip de interventie    |  in stoc la inceputul  |  intrate in cursul   |  consumate in cursul  |  in stoc la sfarsitul  |
|                | perioadei de raportare | perioadei de raportare | perioadei de raportare | perioadei de raportare |
+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
|       C0        |      C1      |      C2      |      C3      |    C4=C1+C2-C3    |
+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
|Proceduri de dilatare percutana|             |             |             |             |
+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
|Proceduri terapeutice de    |             |             |             |             |
|electrofiziologie       |             |             |             |             |
+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
|Interventii de chirurgie    |             |             |             |             |
|cardiovasculara        |             |             |             |             |
+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
|Stimulatoare cardiace     |             |             |             |             |
+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
|Defibrilatoare interne     |             |             |             |             |
+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
|Stimulatoare de resincronizare |             |             |             |             |
|cardiaca            |             |             |             |             |
+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
|TOTAL:             |             |             |             |             |
+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
 

   C3 proceduri de dilatare percutana = C8 din tabelul 2.1

   C3 proceduri terapeutice de electrofiziologie = C9 din tabelul 2.1

   C3 interventii de chirurgie cardiovasculara = C10 din tabelul 2.1

   C3 stimulatoare cardiace = C11 din tabelul 2.1

   C3 defibrilatoare interne = C12 din tabelul 2.1

   C3 stimulatoare de resincronizare cardiaca = C13 din tabelul 2.1

   C3 TOTAL = C14 din tabelul 2.1

 

   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ...............................................


   3. Program P3: PROGRAMUL NATIONAL DE ONCOLOGIE

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

   TABEL 3.1 - SITUATIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE TERAPIE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

   
+--------------------------------------------------------------+-----------+--------------------------------------------------------------+----------+
|    Nr. bolnavi carora li s-au eliberat medicamente    |      |       Cheltuieli cu medicamentele, pentru:       |     |
+--------------------+--------------------+--------------------+      +--------------------+--------------------+--------------------+     |
|          |  Medicamente cu  |  Medicamente cu  |  Total  |          |  Medicamente cu  |  Medicamente cu  |     |
| Terapie standard |   aprobarea   |   aprobarea   | bolnavi | Terapie standard |   aprobarea   |   aprobarea   |     |
|          |  comisiei CAS  |  comisiei CNAS  |pentru care|          |  comisiei CAS  |  comisiei CNAS  |Cheltuieli|
+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+  s-au  +-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+ totale |
|Uni- |Farmacii|   |Uni- |Farmacii|   |Uni- |Farmacii|   | eliberat |Uni- |Farmacii|   |Uni- |Farmacii|   |Uni- |Farmacii|   |     |
|tati |  cu  |Total|tati |  cu  |Total|tati |  cu  |Total|medicamente|tati |  cu  |Total|tati |  cu  |Total|tati |  cu  |Total|     |
|sani-|circuit |   |sani-|circuit |   |sani-|circuit |   |      |sani |circuit |   |sani-|circuit |   |sani-|circuit |   |     |
|tare |deschis |   |tare |deschis |   |tare |deschis |   |      |tare |deschis |   |tare |deschis |   |tare |deschis |   |     |
+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+----------+
| C1 |  C2  | C3 | C4 |  C5  | C6 | C7 |  C8  | C9 |  C10  | C11 | C12  |C13= | C14 | C15  |C16= | C17 | C18  |C19= |  C20=  |
|   |    |   |   |    |   |   |    |   |      |   |    |C11+ |   |    |C14+ |   |    |C17+ | C13+C16+ |
|   |    |   |   |    |   |   |    |   |      |   |    | C12 |   |    | C15 |   |    | C18 |  C19  |
+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+----------+
|   |    |   |   |    |   |   |    |   |      |   |    |   |   |    |   |   |    |   |     |
+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+----------+
 

   TABEL 3.2 - SITUATIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

   
+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|Valoare medicamente in| Valoare medicamente | Valoare medicamente |Valoare medicamente in|
| stoc la inceputul  | intrate in cursul  | consumate in cursul | stoc la sfarsitul  |
|perioadei de raportare|perioadei de raportare|perioadei de raportare|perioadei de raportare|
+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|     C1     |     C2     |     C3     |   C4=C1+C2-C3   |
+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|           |           |           |           |
+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
 

   C3 = C11 + C14 + C17 din tabelul 3.1

 

   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ...............................................

   3. Program P3: PROGRAMUL NATIONAL DE ONCOLOGIE

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

   TABEL 3.3 - SITUATIA NUMARULUI DE BOLNAVI SI A CHELTUIELILOR AFERENTE PENTRU MEDICAMENTE APROBATE DE COMISIA DE LA NIVEL CAS (LEI)

   
+---------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+
|          Numar bolnavi beneficiari de:          |         Cheltuieli bolnavi beneficiari de:         |
+--------------------+--------------------+---------------+-----------+--------------------+--------------------+---------------+-----------+
|INTERFERONUM ALFA 2b|INTERFERONUM ALFA 2a|PEGFILGRASTIMUM|  TOTAL  |INTERFERONUM ALFA 2b|INTERFERONUM ALFA 2a|PEGFILGRASTIMUM|  TOTAL  |
+--------------------+--------------------+---------------+-----------+--------------------+--------------------+---------------+-----------+
|     C1     |     C2     |   C3    |C4=C1+C2+C3|     C5     |     C6     |   C7    |C8=C5+C6+C7|
+--------------------+--------------------+---------------+-----------+--------------------+--------------------+---------------+-----------+
|          |          |        |      |          |          |        |      |
+--------------------+--------------------+---------------+-----------+--------------------+--------------------+---------------+-----------+
 

   C4 = C6 din tabelul 3.1

   C8 = C16 din tabelul 3.1

 

   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ...............................................

   3. Program P3: PROGRAMUL NATIONAL DE ONCOLOGIE

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

   TABEL 3.4 - SITUATIA NUMARULUI DE BOLNAVI BENEFICIARI DE MEDICAMENTE APROBATE DE COMISIA DE LA NIVEL CNAS

   
+---------+--------+-----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+
|ERLOTINI-|IMATINI-|TRASTUZUMA-|BEVACIZUMA-|FLUDARABI-|RITUXIMA-|BORTEZOMI-|ALEMTUZUMA-|CETUXIMA-|SUNITINU-|SORAFENI-|DASATINU-|PEMETREXE-|  TOTAL  |
|  BUM  | BUM  |  BUM  |  BUM  |  NUM  |  BUM  |  BUM  |  BUM  |  BUM  |  BUM  |  BUM  |  BUM  |  DUM  |       |
+---------+--------+-----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+
|  C1  |  C2  |  C3   |  C4   |  C5  |  C6  |  C7  |  C8   |  C9  |  C10  |  C11  |  C12  |  C13  |C14=C1+...C13|
+---------+--------+-----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+
|     |    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |       |
+---------+--------+-----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+
 

   C14 = C9 din tabelul 3.1

   TABEL 3.5 - SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU MEDICAMENTE APROBATE DE COMISIA DE LA NIVEL CNAS (LEI)

   
+---------+--------+-----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+
|ERLOTINI-|IMATINI-|TRASTUZUMA-|BEVACIZUMA-|FLUDARABI-|RITUXIMA-|BORTEZOMI-|ALEMTUZUMA-|CETUXIMA-|SUNITINU-|SORAFENI-|DASATINU-|PEMETREXE-|  TOTAL  |
|  BUM  | BUM  |  BUM  |  BUM  |  NUM  |  BUM  |  BUM  |  BUM  |  BUM  |  BUM  |  BUM  |  BUM  |  DUM  |       |
+---------+--------+-----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+
|  C1  |  C2  |  C3   |  C4   |  C5  |  C6  |  C7  |  C8   |  C9  |  C10  |  C11  |  C12  |  C13  |C14=C1+...C13|
+---------+--------+-----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+
|     |    |      |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |       |
+---------+--------+-----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-------------+
 

   C14 = C19 din tabelul 3.1

 

   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ...............................................

   4.1. Program P4: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU SCLEROZA MULTIPLA

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

   TABEL 4.1.1 - SITUATIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE TERAPIE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

   
+-------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Nr. bolnavi cu scleroza multipla carora li s-au eliberat medicamente: |          Cheltuieli cu medicamentele, pentru:          |
+------------------+------------------+----------+-----------+------------+------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
|Interferon beta 1a|Interferon beta 1b|Glatiramer|Natalizumab|  TOTAL  |Interferon beta 1a|Interferon beta 1b|Glatiramer|Natalizumab|  TOTAL  |
|         |         | acetat |      |      |         |         | acetat |      |       |
+------------------+------------------+----------+-----------+------------+------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
|    C1    |    C2    |  C3  |  C4   |C5=C1+...+C4|    C6    |    C7    |  C8  |  C9   |C10=C6+...+C9|
+------------------+------------------+----------+-----------+------------+------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
|         |         |     |      |      |         |         |     |      |       |
+------------------+------------------+----------+-----------+------------+------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
 

   TABEL 4.1.2 - SITUATIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

   
+------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|         |Valoare medicamente in| Valoare medicamente | Valoare medicamente |Valoare medicamente in|
|  Medicament  | stoc la inceputul  | intrate in cursul  | consumate in cursul | stoc la sfarsitul  |
|         |perioadei de raportare|perioadei de raportare|perioadei de raportare|perioadei de raportare|
+------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|    C0    |     C1     |     C2     |     C3     |   C4=C1+C2-C3   |
+------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|Interferon beta 1a|           |           |           |           |
+------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|Interferon beta 1b|           |           |           |           |
+------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|Glatiramer acetat |           |           |           |           |
+------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|Natalizumab    |           |           |           |           |
+------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|TOTAL:      |           |           |           |           |
+------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
 

   C3 interferon beta 1a = C6 din tabelul 4.1.1

   C3 interferon beta 1b = C7 din tabelul 4.1.1

   C3 glatiramer acetat = C8 din tabelul 4.1.1

   C3 natalizumab = C9 din tabelul 4.1.1

   C3 total = C10 din tabelul 4.1.1

 

   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ...............................................

   4.2. Program P4: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL SURDITATII PRIN PROTEZE AUDITIVE IMPLANTABILE (implant cohlear si proteze auditive)

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

   TABEL 4.2.1 - SITUATIA BOLNAVILOR CU SURDITATE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

   
+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+
|Nr. bolnavi cu surditate congenitala beneficiari de:|   Cheltuieli cu materiale sanitare, pentru:   |
+---------------+------------+-----------+-----------+-------------------+------------+-------+-----------+
|Implant cohlear|Proteza BAHA| VIBRANT |  TOTAL  |Implanturi cohleare|Proteze BAHA|VIBRANT|  TOTAL  |
+---------------+------------+-----------+-----------+-------------------+------------+-------+-----------+
|   C1    |   C2   |  C3   |C4=C1+C2+C3|    C5     |   C6   | C7  |C8=C5+C6+C7|
+---------------+------------+-----------+-----------+-------------------+------------+-------+-----------+
|        |      |      |      |          |      |    |      |
+---------------+------------+-----------+-----------+-------------------+------------+-------+-----------+
 

   TABEL 4.2.2 - SITUATIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

   
+-------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
|          |Valoare materiale sanitare|Valoare materiale sanitare|Valoare materiale sanitare|Valoare materiale sanitare|
|Materiale sanitare |  in stoc la inceputul  |  intrate in cursul   |  consumate in cursul  |  in stoc la sfarsitul  |
|          | perioadei de raportare | perioadei de raportare | perioadei de raportare | perioadei de raportare |
+-------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
|    C0     |      C1      |      C2      |      C3      |    C4=C1+C2-C3    |
+-------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
|Implanturi cohleare|             |             |             |             |
+-------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
|Proteze BAHA    |             |             |             |             |
+-------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
|VIBRANT      |             |             |             |             |
+-------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
|TOTAL:       |             |             |             |             |
+-------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
 

   C3 implanturi cohleare = C5 din tabelul 4.2.1

   C3 proteze BAHA = C6 din tabelul 4.2.1

   C3 VIBRANT=C7 din tabelul 4.2.1

   C3 TOTAL = C8 din tabelul 4.2.1

 

   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ...............................................

   5. Program P5: PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

   TABEL 5.1 - SITUATIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE TERAPIE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

   
+--------------------------------------------------------------+------------+--------------------------------------------------------------+-----------+
|    Nr. bolnavi carora li s-au eliberat medicamente,    |      |       Cheltuieli cu medicamentele, pentru:       |      |
|           pe tip de terapie            |      |                               |      |
+--------------------+--------------------+--------------------+ Nr. total +--------------------+--------------------+--------------------+      |
|   Insulina   |    ADO     |  ADO + insulina  | bolnavi  |   Insulina   |    ADO     |  ADO + insulina  |Cheltuieli |
+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+      +-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+ totale cu |
|Uni- |Farmacii|   |Uni- |Farmacii|   |Uni- |Farmacii|   |      |Uni- |Farmacii|   |Uni- |Farmacii|   |Uni- |Farmacii|   |medicamente|
|tati |  cu  |Total|tati |  cu  |Total|tati |  cu  |Total|      |tati |  cu  |Total|tati |  cu  |Total|tati |  cu  |Total|      |
|sani-|circuit |   |sani-|circuit |   |sani-|circuit |   |      |sani-|circuit |   |sani-|circuit |   |sani-|circuit |   |      |
|tare |deschis |   |tare |deschis |   |tare |deschis |   |      |tare |deschis |   |tare |deschis |   |tare |deschis |   |      |
+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----------+
| C1 |  C2  | C3 | C4 |  C5  | C6 | C7 |  C8  | C9 |C10=C3+C6+C9| C11 | C12  |C13= | C14 | C15  |C16= | C17 | C18  |C19= | C20=C13+ |
|   |    |   |   |    |   |   |    |   |      |   |    |C11+ |   |    |C14+ |   |    |C17+ | +C16+C19 |
|   |    |   |   |    |   |   |    |   |      |   |    | C12 |   |    | C15 |   |    | C18 |      |
+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----------+
|   |    |   |   |    |   |   |    |   |      |   |    |   |   |    |   |   |    |   |      |
+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+-----+-----------+
 

   TABEL 5.2 - SITUATIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

   
+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|Valoare medicamente in| Valoare medicamente | Valoare medicamente |Valoare medicamente in|
| stoc la inceputul  | intrate in cursul  | consumate in cursul | stoc la sfarsitul  |
|perioadei de raportare|perioadei de raportare|perioadei de raportare|perioadei de raportare|
+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|     C1     |     C2     |     C3     |   C4=C1+C2-C3   |
+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|           |           |           |           |
+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
 

   C3 = C11 + C14 + C17 din tabelul 5.1

   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ...............................................

   5. Program P5: PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

   TABEL 5.3 - SITUATIA NUMARULUI DE BOLNAVI IN TRATAMENT CU MEDICAMENTE APROBATE DE COMISIA DE LA NIVEL CAS, ELIBERATE IN AMBULATORIU

   
+-------------------------------------------+----------------------------------+
|     Numar bolnavi beneficiari     |Cheltuieli pentru tiazolidindione |
|de tiazolidindione si combinatiile acestora|   si combinatiile acestora   |
+-------------------------------------------+----------------------------------+
|          C1           |        C2        |
+-------------------------------------------+----------------------------------+
|                      |                 |
+-------------------------------------------+----------------------------------+
 

   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ...............................................

   5. Program P5: PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

   TABEL 5.4 - SITUATIA BOLNAVILOR EVALUATI PRIN DOZAREA HEMOGLOBINEI GLICATE (HbA1c) SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

   
+----------------------------------------+--------------------------------------+
|Numar bolnavi cu diabet zaharat evaluati|Cheltuieli pentru evaluarea bolnavilor|
|      prin dozarea HbA1c      |     prin dozarea HbA1c     |
+----------------------------------------+--------------------------------------+
|          C1          |         C2         |
+----------------------------------------+--------------------------------------+
|                    |                   |
+----------------------------------------+--------------------------------------+
 

   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ...............................................

 

   5. Program P5: PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

   TABEL 5.5 - SITUATIA BOLNAVILOR TRATATI CU INSULINA AUTOMONITORIZATI SI A CHELTUIELILOR AFERENTE

   
+--------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------+
|Numar bolnavi cu diabet zaharat tratati cu insulina automonitorizati|Cheltuieli pentru automonitorizare (lei)              |
+-------------------+----------------+---------------+---------------+-------------------+----------------+---------------+---------------+
|    Copii    |Adulti 19-40 ani|Adulti > 40 ani|   Total   |    Copii    |Adulti 19-40 ani|Adulti > 40 ani|   Total   |
+-------------------+----------------+---------------+---------------+-------------------+----------------+---------------+---------------+
|    C1     |    C2    |   C3    | C4=C1+C2+C3 |    C5     |    C6    |   C7    | C8=C5+C6+C7 |
+-------------------+----------------+---------------+---------------+-------------------+----------------+---------------+---------------+
|          |        |        |        |          |        |        |        |
+-------------------+----------------+---------------+---------------+-------------------+----------------+---------------+---------------+
 

   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ...............................................

 

   6. Program P6: PROGRAMUL NATIONAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE SI SEPSIS SEVER

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

   TABEL 6.1 - SITUATIA BOLNAVILOR CU HEMOFILIE SI TALASEMIE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

   
+-----------------------------------------------------+-----------+-----------------------------------------------------+----------+
| Nr. bolnavi carora li s-au eliberat medicamente,  |      |    Cheltuieli cu medicamentele, pentru:     |     |
|            pentru:            |      |                           |     |
+-------------------------------------------+---------+  Total  +-------------------------------------------+---------+     |
|        Hemofilie          |     | bolnavi |        Hemofilie          |     |     |
+------------+-------------------+----------+     |beneficiari+------------+-------------------+----------+     |Cheltuieli|
|  Fara  | Cu interventie  | Total  |Talasemie|in luna de |  Fara  | Cu interventie  | Total  |Talasemie| totale |
|interventie |chirurgicala majora|bolnavi cu|     | raportare |interventie |chirurgicala majora|bolnavi cu|     |     |
|chirurgicala| pentru artropatii |hemofilie |     |      |chirurgicala| pentru artropatii |hemofilie |     |     |
|  majora  |  invalidante  |     |     |      |  majora  |  invalidante  |     |     |     |
+------------+-------------------+----------+---------+-----------+------------+-------------------+----------+---------+----------+
|   C1   |    C2     | C3=C1+C2 |  C4  | C5=C3+C4 |   C6   |    C7     | C8=C6+C7 |  C9  |C10=C8+C9 |
+------------+-------------------+----------+---------+-----------+------------+-------------------+----------+---------+----------+
|      |          |     |     |      |      |          |     |     |     |
+------------+-------------------+----------+---------+-----------+------------+-------------------+----------+---------+----------+
 

 

   TABEL 6.2 - SITUATIA STOCULUI MEDICAMENTELOR (LEI)

   
+--------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|                   |Valoare medicamente in| Valoare medicamente | Valoare medicamente |Valoare medicamente in|
|     Medicamente pentru:     | stoc la inceputul  | intrate in cursul  | consumate in cursul | stoc la sfarsitul  |
|                   |perioadei de raportare|perioadei de raportare|perioadei de raportare|perioadei de raportare|
+--------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|         C0         |     C1     |     C2     |     C3     |   C4=C1+C2-C3   |
+--------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|Hemofilie               |           |           |           |           |
+--------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|Talasemie               |           |           |           |           |
+--------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|TOTAL:                |           |           |           |           |
+--------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
 

   C3 hemofilie = C8 din tabelul 6.1

   C3 talasemie = C9 din tabelul 6.1

   C3 total = C10 din tabelul 6.1

 

   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ...............................................

 

   6. Program P6: PROGRAMUL NATIONAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE SI SEPSIS SEVER

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

   TABEL 6.3 - SITUATIA BOLNAVILOR CU ALTE BOLI RARE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

   
+---------------------------------------------------+-----------+---------------------------------------------------+----------+
| Nr. bolnavi beneficiari de medicamente pentru:  |      |      Cheltuieli cu medicamentele, pentru:  |     |
+--------------------------+------------+-----------+  Total  +--------------------------+------------+-----------+     |
|   Mucoviscidoza    |      |      | bolnavi |   Mucoviscidoza    |      |      |Cheltuieli|
+-----+------+-------------+Epidermoliza| Scleroza |beneficiari+-----+------+-------------+Epidermoliza| Scleroza | totale |
|   |   |Total bolnavi| buloasa  | laterala |in luna de |   |   |Total bolnavi| buloasa  | laterala |     |
|Copii|Adulti|   cu   |      |amiotrofica| raportare |Copii|Adulti|   cu   |      |amiotrofica|     |
|   |   |mucoviscidoza|      |      |      |   |   |mucoviscidoza|      |      |     |
+-----+------+-------------+------------+-----------+-----------+-----+------+-------------+------------+-----------+----------+
| C1 | C2 | C3=C1+C2  |   C4   |  C5   |C6=C3+C4+C5| C7 | C8 | C9=C7+C8  |  C10   |  C11  | C12=C9+ |
|   |   |       |      |      |      |   |   |       |      |      | +C10+C11 |
+-----+------+-------------+------------+-----------+-----------+-----+------+-------------+------------+-----------+----------+
|   |   |       |      |      |      |   |   |       |      |      |     |
+-----+------+-------------+------------+-----------+-----------+-----+------+-------------+------------+-----------+----------+
 

 

   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ...............................................

   7. Program P7: PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

   TABEL 7.1 - SITUATIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE AFECTIUNE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

   
+-------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------+-----------+
|   Nr. bolnavi carora li s-au eliberat medicamente pentru:   |     Cheltuieli cu medicamentele, pentru:     |      |
+-----------+---------------------+---------------------+-----------+-----------+---------------------+---------------------+Cheltuieli |
|      |   Gusa prin   |   Gusa prin   |      |      |   Gusa prin   |   Gusa prin   | totale  |
|Osteoporoza|tireomegalie datorata|tireomegalie datorata|  Total  |Osteoporoza|tireomegalie datorata|tireomegalie datorata|      |
|      |  carentei de iod  |proliferarii maligne |      |      |  carentei de iod  |proliferarii maligne |      |
+-----------+---------------------+---------------------+-----------+-----------+---------------------+---------------------+-----------+
|  C1   |     C2     |     C3     |C4=C1+C2+C3|  C5   |     C6     |     C7     |C8=C5+C6+C7|
+-----------+---------------------+---------------------+-----------+-----------+---------------------+---------------------+-----------+
|      |           |           |      |      |           |           |      |
+-----------+---------------------+---------------------+-----------+-----------+---------------------+---------------------+-----------+
 

   TABEL 7.2 - SITUATIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

   
+-------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|                   |Valoare medicamente in| Valoare medicamente | Valoare medicamente |Valoare medicamente in|
|     Medicamente pentru:     | stoc la inceputul  | intrate in cursul  | consumate in cursul | stoc la sfarsitul  |
|                   |perioadei de raportare|perioadei de raportare|perioadei de raportare|perioadei de raportare|
+-------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|         C0         |     C1     |     C2     |     C3     |   C4=C1+C2-C3   |
+-------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|Osteoporoza             |           |           |           |           |
+-------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|Gusa carenta iod           |           |           |           |           |
+-------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|Gusa proliferare maligna       |           |           |           |           |
+-------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|TOTAL:                |           |           |           |           |
+-------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
 

 

   C3 osteoporoza = C5 din tabelul 7.1

   C3 gusa carenta iod = C6 din tabelul 7.1

   C3 gusa proliferare maligna = C7 din tabelul 7.1

   C3 TOTAL = C8 din tabelul 7.1

 

   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ...............................................

   8. Program P8: PROGRAMUL NATIONAL DE ORTOPEDIE

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

   TABEL 8.1 - SITUATIA NUMARULUI DE BOLNAVI BENEFICIARI AI PROGRAMULUI

   
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                           Nr. endoproteze
+---------+-----------+-----------+---------+-------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+----------+
|     | Proteza |      |     |    | Proteza | Proteza |      |     |      |     |
| Proteza | totala  | Proteza | Proteza |    | totala  | totala  | Proteza  | Proteza | Proteza | Inele  |
| totala |  sold  | totala  |bipolara |Proteza| genunchi | genunchi |unicomparti-| totala |totala sold|ranforsare|
| sold  | cimentata |  sold  | sold  | Moore | cimentata | cimentata | mentala  | sold  |necimentata| cotil  |
|cimentata|  tip  |necimentata|cimentata|    |  fara  |  cu   | genunchi |cimentata| REVIZIE | REVIZIE |
|     | luxatie |      |     |    |stabilizare|stabilizare|      | REVIZIE |      |     |
|     |congenitala|      |     |    |posterioara|posterioara|      |     |      |     |
+---------+-----------+-----------+---------+-------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+----------+
|  C1  |  C2   |  C3   |  C4  | C5  |  C6   |  C7   |   C8   |  C9  |  C10  |  C11  |
+---------+-----------+-----------+---------+-------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+----------+
|     |      |      |     |    |      |      |      |     |      |     |
+---------+-----------+-----------+---------+-------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+----------+
--------------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------+---------------+
            Nr. endoproteze            |      |      |  Nr.  |        |
+---------+-------+--------+-------+-----------+--------------+      |      | bolnavi |        |
|     |    |    |    |      |       |      |Nr. bolnavi|  cu  |        |
| Proteza |    |    |    |      |  Total   |Nr. bolnavi|  cu   | implant |  Nr. total  |
| totala |Proteza|Proteza |Proteza|  Alte  | endoproteze |  cu   |endoproteze|segmentar|  bolnavi  |
|genunchi |totala |partiala|totala |endoproteze| in luna de |endoproteze| tumorale |  de  |  program  |
|cimentata| umar | umar | cot |      | raportare  |      |      | coloana |        |
| REVIZIE |    |    |    |      |       |      |      |     |        |
|     |    |    |    |      |       |      |      |     |        |
+---------+-------+--------+-------+-----------+--------------+-----------+-----------+---------+---------------+
|  C12  | C13 | C14  | C15 |  C16  |C17=C1+...+C16|  C18  |  C19  |  C20  |C21=C18+C19+C20|
+---------+-------+--------+-------+-----------+--------------+-----------+-----------+---------+---------------+
|     |    |    |    |      |       |      |      |     |        |
+---------+-------+--------+-------+-----------+--------------+-----------+-----------+---------+---------------+
 

 

   TABEL 8.2 - SITUATIA CHELTUIELILOR PE TIPURI DE ENDOPROTEZE SI IMPLANT SEGMENTAR DE COLOANA (LEI)

   
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                     Cheltuieli pentru endoproteze
+---------+-----------+-----------+---------+-------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+-
|     |      |      |     |    | Proteza | Proteza |      |     |      |
| Proteza | Proteza |      | Proteza |    | totala  | totala  | Proteza  | Proteza | Proteza |
| totala |totala sold| Proteza |bipolara |Proteza| genunchi | genunchi |unicomparti-| totala |totala sold|
| sold  | cimentata |totala sold| sold  |Moore | cimentata | cimentata | mentala  | sold  |necimentata|
|cimentata|tip luxatie|necimentata|cimentata|    |  fara  |  cu   | genunchi |cimentata| REVIZIE |
|     |congenitala|      |     |    |stabilizare|stabilizare|      | REVIZIE |      |
|     |      |      |     |    |posterioara|posterioara|      |     |      |
+---------+-----------+-----------+---------+-------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+-
|  C1  |  C2   |  C3   |  C4  | C5  |  C6   |  C7   |   C8   |  C9  |  C10  |
+---------+-----------+-----------+---------+-------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+-
|     |      |      |     |    |      |      |      |     |      |
+---------+-----------+-----------+---------+-------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+-
-------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+---------------+
           Cheltuieli pentru endoproteze           |      |     |        |
+----------+---------+-------+--------+-------+-----------+--------------+      |     |        |
|     |     |    |    |    |      |  Total   |Cheltuieli |Cheltuieli|        |
| Inele  | Proteza |    |    |    |      | cheltuieli | pentru  | pentru | Cheltuieli  |
|ranforsare| totala |Proteza|Proteza |Proteza|  Alte  |  pentru  |endoproteze| implant |  totale   |
| cotil  |genunchi |totala |partiala|totala |endoproteze| endoproteze | tumorale |segmentar |  program  |
| REVIZIE |cimentata| umar | umar | cot |      | in luna de |      |de coloana|        |
|     | REVIZIE |    |    |    |      | raportare  |      |     |        |
|     |     |    |    |    |      |       |      |     |        |
+----------+---------+-------+--------+-------+-----------+--------------+-----------+----------+---------------+
|  C11  |  C12  | C13 | C14  | C15 |  C16  |C17=C1+...+C16|  C18  |  C19  |C20=C17+C18+C19|
+----------+---------+-------+--------+-------+-----------+--------------+-----------+----------+---------------+
|     |     |    |    |    |      |       |      |     |        |
+----------+---------+-------+--------+-------+-----------+--------------+-----------+----------+---------------+
 

   NOTA:

   Cheltuiala pentru cimentul utilizat va fi raportata in cheltuiala endoprotezarii pe tip de endoproteza. De exemplu, in coloana

 

   TABEL 8.3 - SITUATIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

   
+--------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|          | Valoare materiale | Valoare materiale | Valoare materiale | Valoare materiale |
| Materiale sanitare |sanitare in stoc la|sanitare intrate in|sanitare consumate |sanitare in stoc la|
|          |inceputul perioadei|cursul perioadei de|in cursul perioadei|sfarsitul perioadei|
|          |  de raportare  |   raportare   |  de raportare  |  de raportare  |
+--------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|     C0     |    C1     |    C2     |    C3     |  C4=C1+C2-C3  |
+--------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|Endoproteze + ciment|          |          |          |          |
+--------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|Endoproteze tumorale|          |          |          |          |
+--------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|Implant segmentar  |          |          |          |          |
+--------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|TOTAL:       |          |          |          |          |
+--------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
 

   C3 endoproteze = C17 din tabelul 8.2

   C3 endoproteze tumorale = C18 din tabelul 8.2

   C3 implant segmentar = C19 din tabelul 8.2

   C3 TOTAL = C20 din tabelul 8.2

 

   NOTA:

   Materiale sanitare = endoproteze, ciment, endoproteze tumorale si instrumentatie segmentara de coloana.

 

   TABEL 8.4 - SITUATIA NUMARULUI DE ENDOPROTEZE SI IMPLANTURI SEGMENT ARE DE COLOANA RAMASE IN STOC LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

   
+---------------------------------------------------------------------------------------------------
|                     Numar endoproteze
+---------+-----------+-----------+---------+-------+-----------+-----------+------------+---------+
|     |      |      |     |    | Proteza | Proteza |      |     |
| Proteza | Proteza |      | Proteza |    | totala  | totala  | Proteza  | Proteza |
| totala |totala sold| Proteza |bipolara |Proteza| genunchi | genunchi |unicomparti-| totala |
| sold  | cimentata |totala sold| sold  | Moore | cimentata | cimentata | mentala  | sold  |
|cimentata|tip luxatie|necimentata|cimentata|    |  fara  |  cu   | genunchi |cimentata|
|     |congenitala|      |     |    |stabilizare|stabilizare|      | REVIZIE |
|     |      |      |     |    |posterioara|posterioara|      |     |
+---------+-----------+-----------+---------+-------+-----------+-----------+------------+---------+
|  C1  |  C2   |  C3   |  C4  | C5  |  C6   |  C7   |   C8   |  C9  |
+---------+-----------+-----------+---------+-------+-----------+-----------+------------+---------+
-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+
                 Numar endoproteze                 |       |
+-----------+----------+---------+-------+--------+-------+-----------+--------------+       |
|      |     |     |    |    |    |      |       |  Numar  |
| Proteza | Inele  | Proteza |    |    |    |      |  Total   | implanturi |
|totala sold|ranforsare| totala |Proteza|Proteza |Proteza|  Alte  | endoproteze | segmentare |
|necimentata| cotil  |genunchi |totala |partiala|totala |endoproteze| in luna de | de coloana |
| REVIZIE | REVIZIE |cimentata| umar | umar | cot |      | raportare  |       |
|      |     | REVIZIE |    |    |    |      |       |       |
|      |     |     |    |    |    |      |       |       |
+-----------+----------+---------+-------+--------+-------+-----------+--------------+-------------+
|  C10  |  C11  |  C12  | C13 | C14  | C15 |  C16  |C17=C1+...+C16|   C18   |
+-----------+----------+---------+-------+--------+-------+-----------+--------------+-------------+
 

 

   NOTA:

   Numarul de proteze se va raporta astfel: 1 endoproteza, respectiv un implant segmentar = ansamblul necesar rezolvarii unui caz.

 

   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ...............................................

   9. Program P9: PROGRAMUL NATIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, TESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANA

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)

 

   TABEL 9.1 - SITUATIA BOLNAVILOR STARE POSTTRANSPLANT PE TIPURI DE TRANSPLANT

   
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|       Nr. bolnavi cu transplant carora li s-au eliberat medicamente pentru starea post-transplant       |
+-----+----------------------------+----+---------------+--------------+-------+--------+------------------+------------+
|Renal|Combinat rinichi si pancreas|Cord|Medular autolog|Medular alogen|Hepatic|Pulmonar|Celule pancreatice|  Total  |
+-----+----------------------------+----+---------------+--------------+-------+--------+------------------+------------+
| C1 |       C2       | C3 |   C4    |   C5   | C6  |  C7  |    C8    |C9=C1+...+C8|
+-----+----------------------------+----+---------------+--------------+-------+--------+------------------+------------+
|   |              |  |        |       |    |    |         |      |
+-----+----------------------------+----+---------------+--------------+-------+--------+------------------+------------+
 

   TABEL 9.2 - SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU MEDICAMENTE STARE POSTTRANSPLANT PE TIPURI DE TRANSPLANT (LEI) 

   
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|               Cheltuieli pentru medicamente pentru starea post-transplant               |
+-----+----------------------------+----+---------------+--------------+-------+--------+------------------+------------+
|Renal|Combinat rinichi si pancreas|Cord|Medular autolog|Medular alogen|Hepatic|Pulmonar|Celule pancreatice|  Total  |
+-----+----------------------------+----+---------------+--------------+-------+--------+------------------+------------+
| C1 |       C2       | C3 |   C4    |   C5   | C6  |  C7  |    C8    |C9=C1+...+C8|
+-----+----------------------------+----+---------------+--------------+-------+--------+------------------+------------+
|   |              |  |        |       |    |    |         |      |
+-----+----------------------------+----+---------------+--------------+-------+--------+------------------+------------+
 

   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ...............................................

   9. Program P9: PROGRAMUL NATIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, TESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANA

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)

 

   TABEL 9.3 - SITUATIA NUMARULUI DE BOLNAVI STARE POSTTRANSPLANT - MEDICAMENTE CARE NECESITA APROBARE

   
+-----------------------------------------------------+-------------------+------------+
|DCI-uri cu aprobarea Agentiei Nationale de Transplant|  DCI-uri cu   |      |
+-----------+--------------+-------------+------------+ aprobarea sefului |  Total  |
|VORICONAZOL|VALGANCICLOVIR|EPOETINA BETA|DARBOPOETINA|de centru acreditat|      |
+-----------+--------------+-------------+------------+-------------------+------------+
|  C1   |   C2   |   C3   |   C4   |    C5     |C6=C1+...+C5|
+-----------+--------------+-------------+------------+-------------------+------------+
|      |       |       |      |          |      |
+-----------+--------------+-------------+------------+-------------------+------------+
 

 

   TABEL 9.4 - SITUATIA CHELTUIELILOR STARE POSTTRANSPLANT - MEDICAMENTE CARE NECESITA APROBARE (LEI)

   
+-----------------------------------------------------+-------------------+------------+
|DCI-uri cu aprobarea Agentiei Nationale de Transplant|  DCI-uri cu   |      |
+-----------+--------------+-------------+------------+ aprobarea sefului |  Total  |
|VORICONAZOL|VALGANCICLOVIR|EPOETINA BETA|DARBOPOETINA|de centru acreditat|      |
+-----------+--------------+-------------+------------+-------------------+------------+
|  C1   |   C2   |   C3   |   C4   |    C5     |C6=C1+...+C5|
+-----------+--------------+-------------+------------+-------------------+------------+
|      |       |       |      |          |      |
+-----------+--------------+-------------+------------+-------------------+------------+
 

   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ...............................................

   9. Program P9: PROGRAMUL NATIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, TESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANA

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009 respectiv 1.01-31.12.2009)

 

   TABEL 9.5 - SITUATIA NUMARULUI DE BOLNAVI CU TRANSPLANT HEPATIC TRATATI PENTRU RECIDIVA HEPATITEI CRONICE SI A CHELTUIELILOR AFERENTE

   
+---------------------------------------+--------------------------------------+
|     Nr. bolnavi tratati     |  Cheltuieli pentru medicamente   |
+---------------------------------------+--------------------------------------+
|         C1          |         C2         |
+---------------------------------------+--------------------------------------+
|                    |                   |
+---------------------------------------+--------------------------------------+
 

 

   TABEL 9.6 - SITUATIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

   
+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|Valoare medicamente in| Valoare medicamente | Valoare medicamente |Valoare medicamente in|
| stoc la inceputul  | intrate in cursul  | consumate in cursul | stoc la sfarsitul  |
|perioadei de raportare|perioadei de raportare|perioadei de raportare|perioadei de raportare|
+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|     C1     |     C2     |     C3     |   C4=C1+C2-C3   |
+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
|           |           |           |           |
+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
 

   C3 = C2 din tabelul 9.5

 

   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ...............................................

   10. Program P10: PROGRAMUL NATIONAL DE SUPLEERE A FUNCTIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENTA RENALA CRONICA

   Raportare pentru ...........................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01 -30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

   TABEL 10.1 - SITUATIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZA SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) IN SECTORUL PUBLIC

   
+--------------------------------+-----------+-----------------------+----------+
|   Nr. bolnavi dializati   |      |  Cheltuieli pentru  |     |
|                |Nr. sedinte|dializa bolnavilor cu: |Cheltuieli|
+-----------+-----------+--------+hemodializa+-----------+-----------+ totale |
|Hemodializa| Dializa | Total |      |Hemodializa| Dializa |     |
|      |peritoneala|    |      |      |peritoneala|     |
+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+-----------+----------+
|  C1   |  C2   |C3=C1+C2|  C4   |  C5   |  C6   | C7=C5+C6 |
+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+-----------+----------+
|      |      |    |      |      |      |     |
+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+-----------+----------+
 

 

   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ...............................................

   10. Program P10: PROGRAMUL NATIONAL DE SUPLEERE A FUNCTIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENTA RENALA CRONICA

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

   TABEL 10.2 - SITUATIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZA SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) IN CENTRELE-PILOT SI ALTE UNITATI PRIVATE

   
+--------------------------------+-----------+------------------------------------+
|   Nr. bolnavi dializati   |      |Cheltuieli pentru dializa bolnavilor|
+-----------+-----------+--------+Nr. sedinte+-----------+-----------+------------+
|Hemodializa| Dializa | Total |hemodializa|Hemodializa| Dializa |  Total  |
|      |peritoneala|    |      |      |peritoneala|      |
+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+-----------+------------+
|  C1   |  C2   |C3=C1+C2|  C4   |  C5   |  C6   | C7=C5+C6 |
+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+-----------+------------+
|      |      |    |      |      |      |      |
+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+-----------+------------+
 

   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ...............................................

   10. Program P10: PROGRAMUL NATIONAL DE SUPLEERE A FUNCTIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENTA RENALA CRONICA

   Raportare pentru ............................................................

 

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009 respectiv 1.01-31.12.2009)]

   TABEL 10.3 - SITUATIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZA SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) CUMULAT LA NIVELUL CAS

   
+--------------------------------+-----------+------------------------------------+
|   Nr. bolnavi dializati   |      |Cheltuieli pentru dializa bolnavilor|
+-----------+-----------+--------+Nr. sedinte+-----------+-----------+------------+
|Hemodializa| Dializa | Total |hemodializa|Hemodializa| Dializa |  Total  |
|      |peritoneala|    |      |      |peritoneala|      |
+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+-----------+------------+
|  C1   |  C2   |C3=C1+C2|  C4   |  C5   |  C6   | C7=C5+C6 |
+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+-----------+------------+
|      |      |    |      |      |      |      |
+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+-----------+------------+
 

   C4 = C4 din tabelul 10.1 + C4 din tabelul 10.2

   C5 = C5 din tabelul 10.1 + C5 din tabelul 10.2

   C6 = C6 din tabelul 10.1 + C6 din tabelul 10.2

   C7 = C7 din tabelul 10.1 + C7 din tabelul 10.2

 

   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ...............................................

   Raportare pentru ............................................................

   [Se completeaza luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.200,9 respectiv 1.01-31.12.2009)]

   SITUATIA INDICATORILOR SPECIFICI AFERENTI PROGRAMELOR/SUBPROGRAMELOR NATIONALE DE SANATATE CU SCOP CURATIV

   
+-----------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+
|            |        Indicatori fizici        |      Indicatori de eficienta       |
| Program/Subprogram  +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|   de sanatate   |    Denumire indicator fizic    |Valoare|  Denumire indicator de eficienta   |Valoare|
|            |                    | (nr.) |                    | (lei) |
+-----------------------+---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|Subprogramul de    |Numar de persoane infectate HIV/SIDA  |    |Cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat    |    |
|tratament si      |tratate                |    |                    |    |
|monitorizare a     +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|persoanelor cu infectie|Numar de persoane postexpunere tratate |    |Cost mediu/persoana tratata postexpunere|    |
|HIV/SIDA si tratamentul+---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|postexpunere      |Numar persoane monitorizate      |    |Cost mediu/persoana monitorizata    |    |
+-----------------------+---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|Subprogramul de    |Numar de bolnavi de tuberculoza tratati|    |Cost mediu/bolnav de tuberculoza tratat |    |
|tratament al bolnavilor|                    |    |                    |    |
|cu tuberculoza     |                    |    |                    |    |
+-----------------------+---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|Programul national de |Numar de bolnavi cu proceduri de    |    |Cost mediu/bolnav cu proceduri de    |    |
|boli cardio-vasculare |dilatare percutana           |    |dilatare percutana           |    |
|            +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|            |Numar de bolnavi cu proceduri     |    |Cost mediu/bolnav cu proceduri     |    |
|            |terapeutice de electrofiziologie    |    |terapeutice de electrofiziologie    |    |
|            +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|            |Numar de bolnavi cu interventii de   |    |Cost mediu/bolnav cu interventii de   |    |
|            |chirurgie cardiovasculara       |    |chirurgie cardiovasculara        |    |
|            +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|            |Numar de bolnavi cu stimulatoare    |    |Cost mediu/bolnav cu stimulatoare    |    |
|            |cardiace                |    |cardiace                |    |
|            +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|            |Numar de bolnavi cu defibrilatoare   |    |Cost mediu/bolnav cu defibrilatoare   |    |
|            |interne                |    |interne                 |    |
|            +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|            |Numar de bolnavi cu stimulatoare de  |    |Cost mediu/bolnav cu stimulatoare de  |    |
|            |resincronizare cardiaca        |    |resincronizare cardiaca         |    |
+-----------------------+---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|Programul national de |Numar de bolnavi cu afectiuni     |    |Cost mediu/bolnav tratat        |    |
|oncologie       |oncologice               |    |                    |    |
+-----------------------+---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|Subprogramul de    |Numar de bolnavi cu scleroza multipla |    |Cost mediu/bolnav cu scleroza multipla |    |
|tratament al bolnavilor|tratati                |    |tratat                 |    |
|cu scleroza multipla  |                    |    |                    |    |
+-----------------------+---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|Subprogramul de    |Numar de bolnavi cu implant cohlear  |    |Cost mediu/bolnav cu implant cohlear  |    |
|tratament al surditatii+---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|prin proteze auditive |Numar de bolnavi cu proteza BAHA    |    |Cost mediu/bolnav cu proteza BAHA    |    |
|implantabile      +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|            |VIBRANT                |    |Cost mediu/bolnav cu proteza VIBRANT  |    |
+-----------------------+---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|Programul national de |Numar de bolnavi cu diabet zaharat   |    |Cost mediu/bolnav tratat        |    |
|diabet zaharat     |tratati                |    |                    |    |
|            +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|            |Numar de bolnavi cu diabet zaharat   |    |Cost mediu/bolnav tratat cu insulina  |    |
|            |tratati cu insulina          |    |                    |    |
|            +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|            |Numar de bolnavi cu diabet zaharat   |    |Cost mediu/bolnav tratat cu ADO     |    |
|            |tratati cu ADO             |    |                    |    |
|            +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|            |Numar de bolnavi cu diabet zaharat   |    |Cost mediu/bolnav tratat cu ADO +    |    |
|            |tratati cu ADO + insulina       |    |insulina                |    |
|            +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|            |Numar de bolnavi cu diabet zaharat   |    |Cost mediu/bolnav cu diabet zaharat   |    |
|            |evaluati prin dozarea HbA1c      |    |evaluat prin dozarea HbA1c       |    |
|            +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|            |Numar de copii cu diabet zaharat    |    |Cost mediu/copil cu diabet zaharat   |    |
|            |automonitorizati            |    |automonitorizat             |    |
|            +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|            |Numar de adulti 19-40 ani cu diabet  |    |Cost mediu/adult 19-40 ani cu diabet  |    |
|            |zaharat automonitorizati        |    |zaharat automonitorizat         |    |
|            +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|            |Numar de adulti > 40 ani cu diabet   |    |Cost mediu/adult > 40 ani cu diabet   |    |
|            |zaharat automonitorizati        |    |zaharat automonitorizat         |    |
+-----------------------+---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|Programul national de |Numarul de bolnavi cu hemofilie, fara |    |Cost mediu/bolnav cu hemofilie, fara  |    |
|hemofilie, talasemie si|interventie chirurgicala majora    |    |interventie chirurgicala majora     |    |
|alte boli rare     +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|            |Numar de bolnavi cu hemofilie care   |    |Cost mediu/bolnav cu hemofilie, cu   |    |
|            |necesita interventii chirurgicale   |    |interventie chirurgicala majora     |    |
|            |majore pentru artropatii invalidante  |    |                    |    |
|            +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|            |Numar de bolnavi cu talasemie     |    |Cost mediu/bolnav cu talasemie     |    |
|            +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|            |Numar de copii cu mucoviscidoza    |    |Cost mediu/copil cu mucoviscidoza    |    |
|            +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|            |Numar de adulti cu mucoviscidoza    |    |Cost mediu/adult cu mucoviscidoza    |    |
|            +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|            |Numar de bolnavi cu SLA        |    |Cost mediu/bolnav cu SLA        |    |
|            +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|            |Numar de bolnavi cu epidermoliza    |    |Cost mediu/bolnav cu epidermoliza    |    |
|            |buloasa                |    |buloasa                 |    |
+-----------------------+---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|Programul national de |Numar de bolnavi cu osteoporoza tratati|    |Cost mediu/bolnav cu osteoporoza tratat |    |
|boli endocrine     +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|            |Numar de bolnavi cu gusa prin     |    |Cost mediu/bolnav cu gusa prin     |    |
|            |tireomegalie datorata carentei de iod |    |tireomegalie datorata carentei de iod  |    |
|            |tratati                |    |                    |    |
|            +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|            |Numar de bolnavi cu gusa prin     |    |Cost mediu/bolnav cu gusa prin     |    |
|            |tireomegalie datorata proliferarii   |    |tireomegalie datorata proliferarii malig|e   |
|            |maligne                |    |                    |    |
+-----------------------+---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|Programul national de |Numar de bolnavi endoprotezati     |    |Cost mediu/bolnav endoprotezat     |    |
|ortopedie       +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|            |Numar de bolnavi cu endoproteze    |    |Cost mediu/bolnav cu endoproteza    |    |
|            |tumorale                |    |tumorala                |    |
|            +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|            |Numar de bolnavi cu implant segmentar |    |Cost mediu/bolnav cu implant segmentar |    |
|            |de coloana               |    |de coloana               |    |
+-----------------------+---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|Programul national de |Numar de bolnavi tratati pentru stare |    |Cost mediu/bolnav tratat pentru stare  |    |
|transplant de organe, |posttransplant             |    |posttransplant             |    |
|tesuturi si celule de +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|origine umana     |Numar de bolnavi cu transplant hepatic |    |Cost mediu/bolnav tratat        |    |
|            |tratati pentru recidiva hepatitei   |    |                    |    |
|            |cronice                |    |                    |    |
+-----------------------+---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|Programul national de |Numar de bolnavi tratati prin     |    |Cost mediu/bolnav tratat prin      |    |
|supleere a functiei  |hemodializa              |    |hemodializa               |    |
|renale la bolnavii cu +---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
|insuficienta renala  |Numar de bolnavi tratati prin dializa |    |Cost mediu/bolnav tratat prin dializa  |    |
|cronica        |peritoneala              |    |peritoneala               |    |
+-----------------------+---------------------------------------+-------+----------------------------------------+-------+
 

   ANEXA  Nr. 3

METODOLOGIA transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate cu scop curativ


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009