eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Ordin nr. 846 din 06/07/2009 (Ordin 846/2009) privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2009. Publicat in Monitorul Oficial nr. 492 din 15/07/2009.

 

Nr. 846/702

   Ministerul Sanatatii

   Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

   Vazand Referatul de aprobare nr. I.B. 6.722 din 6 iulie 2009 al Directiei generale de sanatate publica, asistenta medicala si programe din cadrul Ministerului Sanatatii si nr. D.G. 1.584 din 6 iulie 2009 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

   avand in vedere:

   -titlul II din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

   -Hotararea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare,

   in temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

   ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

   Art. I. - Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 211 si 211 bis in 1 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

   1. In anexa nr. 1, la sectiunea A, articolul 15 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:

   "f) dispozitive medicale si formularele FS1 specifice realizarii activitatilor subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin, din fondurile alocate acestui subprogram."

   2. In anexa nr. 1, la sectiunea A, articolul 15, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "(2) Ca urmare a licitatiilor nationale organizate de Ministerul Sanatatii pentru achizitionarea produselor, bunurilor si serviciilor prevazute la alin. (1), contractele de furnizare se incheie astfel:

   a) pentru lit. a)-d) - intre Ministerul Sanatatii si furnizorii adjudecati;

   b) pentru lit. e) - intre unitati sanitare si furnizorii adjudecati;

   c) pentru lit. f) - intre directiile de sanatate publica si furnizorii adjudecati."

   3. In anexa nr. 1, la sectiunea B, litera C, articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 22. - (1) Achizitia medicamentelor pentru tratamentul pe perioada spitalizarii ce se acorda bolnavilor beneficiari ai programului national de oncologie si ai programului national de diabet zaharat se face, in conditiile legii, de catre unitatile sanitare care deruleaza programele respective, la un pret care nu poate depasi pretul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sanatatii.

   (2) Pentru medicamentele care se elibereaza in cadrul acestor programe si prin farmacii cu circuit deschis, achizitia acestora de catre unitatile sanitare se face la un pret care nu poate depasi pretul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sanatatii."

   4. In anexa nr. 2, sectiunea A "PROGRAME NATIONALE DE SANATATE DE EVALUARE, PROFILACTICE SI CU SCOP CURATIV, FINANTATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SANATATII" se modifica si va avea urmatorul cuprins

 

 ''A. PROGRAME NATIONALE DE SANATATE DE EVALUARE, PROFILACTICE SI CU
SCOP CURATIV, FINANTATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SANATATII
   
                                                       - mii lei -
+--------------------------------------------------------------------------+--------+--------+---------+---------------+
|               DENUMIRE PROGRAM               |Buget de|Venituri| Buget |  din care:  |
|                                     | stat |proprii | total |Transfer FNUASS|
+--------------------------------------------------------------------------+--------+--------+---------+---------------+
|I. PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE,           |    |    |     |        |
|din care:                                 |    |    |     |        |
|                           Credite de angajament|  9.944| 174.537| 184.481|        |
|                             Credite bugetare|  9.944| 174.537| 184.481|        |
+--------------------------------------------------------------------------+--------+--------+---------+---------------+
|II. PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE NETRANSMISIBILE,         |    |    |     |        |
|din care:                                 |    |    |     |        |
|                           Credite de angajament| 296.304| 417.916| 714.220|    560.754|
|                             Credite bugetare| 296.304| 417.916| 714.220|    560.754|
+--------------------------------------------------------------------------+--------+--------+---------+---------------+
|III. PROGRAMUL NATIONAL DE DEPISTARE PRECOCE ACTIVA A AFECTIUNILOR    |    |    |     |        |
|ONCOLOGICE, din care:                           |    |    |     |        |
|                           Credite de angajament|    0| 55.966|  55.966|     54.134|
|                             Credite bugetare|    0| 55.966|  55.966|     54.134|
+--------------------------------------------------------------------------+--------+--------+---------+---------------+
|IV. PROGRAMUL NATIONAL DE PROMOVARE A SANATATII SI EDUCATIE PENTRU    |    |    |     |        |
|SANATATE, din care:                            |    |    |     |        |
|                           Credite de angajament| 15.000|    0|  15.000|        |
|                             Credite bugetare| 15.000|    0|  15.000|        |
+--------------------------------------------------------------------------+--------+--------+---------+---------------+
|V. PROGRAMUL NATIONAL DE SANATATE A FEMEII SI COPILULUI,         |    |    |     |        |
|din care:                                 |    |    |     |        |
|                           Credite de angajament| 25.752|  7.907|  33.659|        |
|                             Credite bugetare| 25.752|  7.907|  33.659|        |
+--------------------------------------------------------------------------+--------+--------+---------+---------------+
|VI. PROGRAMUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE SANITARA,             |    |    |     |        |
|din care:                                 |    |    |     |        |
|                           Credite de angajament|   200|  2.300|  2.500|        |
|                             Credite bugetare|   200|  2.300|  2.500|        |
+--------------------------------------------------------------------------+--------+--------+---------+---------------+
|VII. PROGRAMUL NATIONAL DE TRATAMENT IN STRAINATATE,           |    |    |     |        |
|din care:                                 |    |    |     |        |
|                           Credite de angajament| 19.036|    |  19.036|        |
|                             Credite bugetare| 19.036|    |  19.036|        |
+--------------------------------------------------------------------------+--------+--------+---------+---------------+
|VIII. PROGRAMUL PENTRU COMPENSAREA CU 90% A PRETULUI DE REFERINTA AL   |    |    |     |        |
|MEDICAMENTELOR, din care:                         |    |    |     |        |
|                           Credite de angajament|    0| 255.000| 255.000|    255.000|
|                             Credite bugetare|    0| 255.000| 255.000|    255.000|
+--------------------------------------------------------------------------+--------+--------+---------+---------------+
|IX. PROGRAMUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA SI ACTIUNI PENTRU |    |    |     |        |
|SANATATE, din care:                            |    |    |     |        |
|                           Credite de angajament| 16.957|   820|  17.777|        |
|                             Credite bugetare| 16.957|   820|  17.777|        |
+--------------------------------------------------------------------------+--------+--------+---------+---------------+
|X. PROGRAMUL NATIONAL PRIVIND EVALUAREA STARII DE SANATATE A POPULATIEI  |    |    |     |        |
|IN ASISTENTA MEDICALA PRIMARA,                      |    |    |     |        |
|din care:                                 |    |    |     |        |
|                           Credite de angajament|    0| 13.088|  13.088|     13.088|
|                             Credite bugetare|    0| 13.088|  13.088|     13.088|
+--------------------------------------------------------------------------+--------+--------+---------+---------------+
|DATORII 2008                               | 19.520|    |     |        |
+--------------------------------------------------------------------------+--------+--------+---------+---------------+
|TOTAL PROGRAME NATIONALE DE SANATATE, din care:              |    |    |     |        |
|                           Credite de angajament| 402.713| 927.534|1.330.247|    882.976|
|                             Credite bugetare| 402.713| 927.534|1.330.247|   882.976''|
+--------------------------------------------------------------------------+--------+--------+---------+---------------+

5. In anexa nr. 2, la litera A, punctul I, subpunctul 2 "Programul national de boli transmisibile (infectie HIV, tuberculoza, infectii cu transmitere sexuala si alte boli transmisibile prioritare)", la 2.1 "Subprogramul de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare", titlul "Activitati", litera d), dupa punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 17, cu urmatorul cuprins:

   "17. vaccinarea antitetanica a gravidelor cu dT sau VTA, conform reglementarilor in vigoare."

   6. In anexa nr. 2, la litera A, punctul I, subpunctul 4 "Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca", litera B "Activitati derulate la nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti", obiectivul 3, dupa punctul 3.9 se introduce un nou punct, punctul 3.10, cu urmatorul cuprins:

   "3.10. Asigurarea participarii la instruiri periodice a personalului din cadrul directiilor de sanatate publica"

   7. In anexa nr. 2, la litera A, punctul II, subpunctul 3 "Programul national de sanatate mintala", la 3.2 "Subprogramul de prevenire si tratament ale toxicodependentelor", titlul "Unitati care deruleaza subprogramul" se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Unitati care deruleaza subprogramul:

   - Spitalul Clinic de Psihiatrie «Socola» Iasi;

   - Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel Timis;

   - Spitalul de Psihiatrie «Domnita Balasa» Ilfov;

   - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca;

   - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca - Sectia toxicomanie copii;

   - Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti - Sectia ATI II toxicologie;

   - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucuresti - Sectia toxicologie;

   - Spitalul de Psihiatrie «Al. Obregia» Bucuresti;

   - Spitalul de Psihiatrie «Dr. Constantin Gorgos» Titan Bucuresti;

   - Centrul de evaluare si tratament al toxicodependentilor tineri «Sfantul Stelian»;

   - Spitalul Municipal Onesti - Sectia psihiatrie, Bacau;

   - Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu - Sectia psihiatrie, Gorj;

   - Spitalul Clinic Judetean Targu Mures - clinica de psihiatrie I si II, Mures."

   8. In anexa nr. 2, la litera A, punctul IV, subpunctul 11 "Subprogramul de prevenire si combatere a consumului de tutun" se renumeroteza si devine subpunctul 4 "Subprogramul de prevenire si combatere a consumului de tutun".

 

   9. In anexa nr. 2, la litera A, punctul V, subpunctul 1 "Subprogramul de crestere a accesului la servicii moderne de planificare familiala", titlul "Activitati" se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "Activitati:

   1. procurarea si distributia de contraceptive*;

   2. tiparirea si distributia de formulare de inregistrare si raportare a activitatii de planificare familiala;

   3. instruirea si perfectionarea personalului medical din asistenta medicala primara si de specialitate in colaborare cu Biroul pentru Romania al Fondului ONU pentru Populatie;

   4. monitorizarea desfasurarii subprogramului, estimarea consumului si a necesarului de contraceptive, precum si a numarului furnizorilor de servicii, prin sistemul informatic InterCON;

   5. stabilirea pe esantion a ratei utilizarii metodelor contraceptive moderne de catre populatia de varsta fertila in colaborare cu Fondul ONU pentru Populatie si alte institutii interesate in acest domeniu;

   6. distributia gratuita a contraceptivului Marvelon**.

   NOTA:

   * Contraceptivele se acorda fara plata prin cabinetele de planificare familiala, prin cabinetele medicilor de familie inclusi in program, prin cabinetele de obstetrica-ginecologie din ambulatoriul de specialitate si spital, precum si prin sectiile de ginecologie in care se efectueaza avorturi la cerere. Categoriile de persoane beneficiare ale acordarii gratuite a contraceptivelor sunt somerele, elevele si studentele, persoanele care fac parte din familii beneficiare de ajutor social, femeile cu domiciliul stabil in mediul rural, femeile care efectueaza un avort, la cerere, intr-o unitate sanitara publica, precum si alte persoane fara venituri, care dau declaratie pe propria raspundere in acest sens.

   ** Contraceptivul Marvelon se acorda fara plata populatiei feminine de varsta fertila, prin: cabinetele de planificare familiala, cabinetele medicilor de familie, cabinetele de obstetrica- ginecologie din ambulatoriul de specialitate si spital, precum si prin sectiile de ginecologie in care se efectueaza avorturi la cerere. Acordarea contraceptivului se realizeaza pana la epuizarea acestuia din stocurile repartizate de la nivel central, precum si in conformitate cu prevederile legale referitoare la respectarea termenelor de valabilitate a medicamentelor.

   Toti furnizorii de servicii medicale de planificare familiala inclusi in program au obligatia de a justifica consumul de contraceptive catre directiile de sanatate publica teritoriale."

   10. In anexa nr. 2, la litera A, punctul V, subpunctul 1 "Subprogramul de crestere a accesului la servicii moderne de planificare familiala", titlul "Indicatori de evaluare", punctul 1 "Indicatori fizici" se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "1) Indicatori fizici:

   - numar de medici de familie implicati in furnizarea de servicii de planificare familiala: 3.600/an;

   - numar de utilizatori activi de metode moderne de contraceptie: 125.000/an;

   - numar de beneficiari ai contraceptivului Marvelon repartizat din stocul central: 599.536/an."

   11. In anexa nr. 2, la litera A, punctul V, subpunctul 1 "Subprogramul de crestere a accesului la servicii moderne de planificare familiala", titlul "Indicatori de evaluare", punctul 2 "Indicatori de eficienta" se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "2) Indicatori de eficienta:

   - cost mediu/utilizator activ de metode de contraceptie: 22,20 lei;

   - cost mediu/beneficiar al contraceptivului Marvelon repartizat din stocul central: ........... lei."

   12. In anexa nr. 2, la litera A, punctul V, subpunctul 5 "Subprogramul de prevenire a deceselor neonatale prin cresterea accesului la ingrijiri adecvate in unitati regionale si de evaluarea a mortalitatii neonatale", titlul "Unitati care deruleaza subprogramul" se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "Unitati care deruleaza subprogramul:

   - Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie «Cuza Voda» Iasi;

   - Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului «Prof. Dr. Alfred Rusescu» Bucuresti;

   - Sectiile si compartimentele de terapie intensiva nou-nascuti din maternitatile de nivel III si, in cazuri bine justificate, sectiile si compartimentele de terapie intensiva nou-nascuti din maternitatile de nivel II, precum si spitale sau sectii de pediatrie care ofera servicii de terapie intensiva pentru nou-nascuti, nominalizate de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti."

13. In anexa nr. 2, la litera B, punctul 6 "Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare si sepsis", liniuta a 7-a de la litera a) a subtitlului "Indicatori de evaluare" se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "- numar de bolnavi cu scleroza laterala amiotrofica -112;".

   14. In anexa nr. 2, la litera B, punctul 6 "Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare si sepsis", liniuta a 7-a de la litera b) a subtitlului "Indicatori de evaluare" se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "- cost mediu/bolnav cu scleroza laterala amiotrofica/an - 30.701,75 lei."

   Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii,                    Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
     Ion Bazac                                              Irinel Popescu

 


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009