Biofizica Medicala si Biotehnologie Celulara : Curs de Master organizat de Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila " din Bucuresti

 

Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București

Disciplina de Biofizică și Biotehnologie Celulară

MASTER INTERNAȚIONAL

BIOFIZICĂ MEDICALĂ ȘI BIOTEHNOLOGIE CELULARĂ

Acreditat ARACIS în sistem Bologna, 120 credite transferabile, 4 semestre

SE ADRESAZĂ absolvenților cu diplomă de licență în domeniile: biologie, medicină, farmacie, medicină veterinară, fizică, agronomie, inginerie, chimie, biochimie, biotehnologie etc.

Descarca brosura de aici.

OportunitĂți

1. Întregirea studiilor superioare corespunzătoare ciclului I de studii în sistem Bologna

2. Dobândirea cunoștințelor și abilităților în specialități cerute pe piața muncii (radiobiologie, discipline fundamentale și de laborator de biofizică și biotehnologie, diagnostic molecular/imunohistochimic)

3. Posibilitatea continuării masterului cu doctorat cu/fără frecvență în cadrul disciplinei și/sau în străinătate

4. Posibilitatea participării la proiecte de cercetare naționale și internaționale, cu publicarea rezultatelor în reviste cotate

5. Participarea la școli și conferințe științifice

6. Recomandari pentru obținerea unor burse de specializare, schimb de experiență, doctorat și post-doctorat în laboratoare din Europa și SUA

7. Colegiul Medicilor din România acordă absolvenților Master 150 puncte EMC

8. Este inclus în lista de mastere recomandate de Ordinul Biochimistilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România (OBBCSSR) în vederea exercitării profesiei de biolog / biochimist / chimist în sistemul sanitar

 

Direcții tematice

1. Principiile biofizice ale tehnicilor de laborator (spectroscopie optică și de fluorescență, microscopie de fluorescență, spectroscopie de rezonanță magnetică)

2. Biotehnologie celulară: culturi celulare, testarea viabilității celulare, micromanipulare optică și electrică a celulelor, tehnici biofizice de studiu a apoptozei

3. Genomică și proteomică

4. Noțiuni avansate de statistică și prelucrare a datelor experimentale

5. Bazele biofizice ale unor metode neinvazive de diagnostic și tratament

6. Principiile biofizice ale imagisticii medicale (CT, IRM, PET, SPECT)

7. Diagnostic molecular în patologie - concepte, metode, tehnici (PCR, microarray, blotting, imunohistochimie)

8. Radiații ionizante în diagnostic și tratament. Interacțiunea radiațiilor ionizante cu țesuturile. Noțiuni de radiobiologie clinică

9. Surse de radiații ionizante (Acceleratorul linear, Cobalt-60, Rx-superficial)

10.  Tehnici moderne de tratament (terapie fotodinamică, electrochimioterapie)

11.  Aplicații ale LASER-ilor în medicină

12.  Mecanismele celulare ale interacțiunii țesuturilor vii cu radiația electromagnetică

13.  Bazele teoretice și aplicative ale rețelelor neuronale

14.  Principii moderne ale recepției și procesării semnalului vizual

Cursurile sunt însoțite de lucrări practice de specialitate

Admitere 2013

Perioada de înscriere și data examenului se vor anunța la o dată ulterioară și pe site-ul www.biophysics.ro

Probe

1. Interviu pentru evaluarea cunoștințelor de specialitate conform bibliografiei

2. Susținerea CV-ului și motivației profesionale

Documente necesare la înscriere conform noilor reglementări sunt:

1. Fișa tip de înscriere, însoțită de chitanța de achitare a taxei de înscriere;

2. Diploma de bacalaureat - original

3. Diploma de studii superioare - copie legalizată /Adeverința pentru absolvenții 2013

4. Supliment la diploma - copie legalizată;

5. Act de identitate - copie xerox

6. Certificatul de naștere - copie legalizată;

7. Certificatul de căsătorie - copie legalizată (dacă este cazul);

8. Fotografii 3 cm - 4 bucați;

9. Dosar plic

 

Bibliografie

1. Berg, J. M., Tymoczko, J. L., Stryer, L.,
Biochemistry (ed. a VI-a), W. H. Freeman & Comp., New York, 2006:
Cap. 4 DNA, RNA and the Flow of Genetic Information;
Cap. 11 Carbohydrates;
Cap. 12 Lipids and Cell Membranes.

2. Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P.,
Molecular Biology of The Cell (ed. a IV-a), Garland Science, New York, 2002:
Cap. 2 Cell Chemistry and Biosynthesis:
Catalysis and the Use of Energy by Cells.

Materialul bibliografic se găsește la sediul Disciplinei de Biofizică și Biotehnologie Celulară și la Biblioteca Facultății de Medicină Generală

CONTACT

Disciplina de Biofizică și Biotehnologie Celulară

Bd-ul Eroii Sanitari, nr. 8, sector 5

OP 35, CP 43 București, România

www.biophysics.ro

Pentru detalii suplimentare nu ezitați să ne contactați:

Telefon/fax: 021 312 59 55

Conf. Dr. Tudor Savopol ( tsavopol@umf.ro Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza )

Conf. Dr. Mihaela Moisescu ( mgmoisescu@umf.ro Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza )

Prof. Dr. Eugenia Kovacs ( ekovacs@umf.ro Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza )