CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA OTORINOLARINGOLOGIE

Ministerul Sănătății

 

INTRODUCERE 

   Specialitatea ORL în România are o tradiție de peste un secol. Ea s-a dezvoltat în acord cu specialitatea pe plan internațional, dispunând de-a lungul timpului de specialiști reputați și de o adevărată școală de formare a cadrelor. În anii din urmă specialitatea s-a dezvoltat și tehnicizat vădit, abordând în cadrul chirurgiei minim-invazive cât și în cadrul chirurgiei extinse atât clasicele organe ale specialitații: urechea, nasul și sinusurile, cavitatea bucală, faringe, laringe, traheea și esofagul, precum și regiunile învecinate acestora: osul temporal, otobaza, fosa infratemporală, rinobaza, orbita, regiunea cervicală anterioară, masivul facial. 

DEFINIȚIE 

Otorinolaringologia este specialitatea care se ocupă de patologia malformativă, traumatică, inflamatorie și tumorală ce interesează urechea, osul temporal, nasul și sinusurile paranazale, cavitatea bucală, faringele, laringele, traheea, esofagul, precum și structurile adiacente. Ea cuprinde deasemeni investigarea și tratamentul medical, recuperator și chirurgical al afecțiunilor aparatului acustico-vestibular, simțurilor gustului și mirosului, tulburările și afectările nervilor cranieni precum și deficiențele de auz și de emisie sonoră, funcții de o mare importanță în comunicarea interumană. Alături de neurochirurg, oftalmolog, chirurgul buco-maxilo-facial, ORL-istul se ocupă de afecțiuni ce interesează rinobaza, fosa infratemporală, otobaza și orbita. Alături de chirurgul toracic, el se ocupă de patologia traheei, esofagului și a zonelor adiacente istmului toracic. În rezumat, Otorinolaringologia cuprinde studiul funcțiilor și patologia urechii, nasului și sinusurilor paranazale, cavitații bucale, faringelui, laringelui, traheei și esofagului, precum și a regiunilor adiacente acestor organe și cavități. Specialitatea se ocupă de asemeni de problemele legate de comunicare generate de tulburările de auz și limbaj. Ramuri importante ale specialității sunt deasemeni: audiologia (inclusiv audiologia pediatrică), otoneurochirurgia, foniatria și neurologia legată de patologia nervilor cranieni. Sunt deasemeni necesare cunostințe din domeniile imunologiei, alergologiei, oncologiei precum și chirurgiei plastice și reconstructive a regiunilor cervicofaciale.  

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE  

Durata: 4 ani   

Curriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentari de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, înafara cărora sunt prevăzute și 40 – 50 de ore de studiu individual. Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite (CFU). 1 credit = 25 ore de instruire Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activitaților practice și studiului individual. La sfârșitul fiecărui modul de pregătire (cel puțin o data pe an), are loc o evaluare de etapă, facută în unitatea de pregătire de către coordonatorul de stagiu și îndrumător. Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU. Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu (log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări științifice și de educație continuă. 

 3

Sunt utilizate 3 categorii de implicare în activitatea de pregătire practică privind manoperele, tehnicile, procedeele operatorii, care se vor trece în caietul de monitorizare a pregătirii: 

(i) Efectuate Independent de către rezident, fără ajutor. (s) Efectuate Sub supravegherea îndrumătorului. (a)       Asistarea îndrumătorului (ajutor operator/ asistentă).       

EXAMINAREA / EVALUAREA Îndrumătorul are obligația de a face cel puțin anual o evaluare a cunoștințelor teoretice și practice. Rezultatele acestor examinări vor fi centralizate în „Caietul Rezidentului”.  Evaluarea finală se va face conform normelor Ministerului Sănătății. 

1.1.STRUCTURA STAGIILOR : 

Etapa de angajare, luare în evidență, rezolvarea problemelor social-administrative, prezentarea la spital și clinica repartizată, alegerea îndrumătorului și fixarea planului de activitate (2 săptămâni). Stagiile complementare sunt necesare pregătirii teoretice și practice a viitorilor specialiști. Ele se vor realiza prin stagii organizate la nivelul diferitelor discipline cu patologie conexă. Vor fi două tipuri de stagii:  

A. obligatorii B. opționale 

A. Stagiile obligatorii : 1) ORL stagiu de bază, 3 ani 3 luni la care se adaugă următoarele module de pregătire în specialitate o Audiologie, audiologie pediatrică: 1 lună o Foniatrie: 1 lună o ORL pediatrie: 1 lună o Chirurgie endoscopică ORL: 1 lună o Laser în ORL: 0,5 luni 2) Chirurgie generală: 1 lună 3) Chirurgie BMF: 0,5 luni 4) Oncologie: 0,5 luni 5) Traheobronhologie și pneumologie: 0,5 luni 6) Neurochirurgie: 0,5 luni 7) Chirurgie plastică și reparatorie: 1 lună 8) Bioetică: 0,5 luni 

B. 1) 2) 3) 

Stagiile opționale sau aprofundare stagiu de bază ORL: chirurgie vasculară: 0,5 luni chirurgie toracică: 0,5 luni chirurgie oftalmologică: 0,5 luni Desfășurarea stagiului de chirurgie generală propunem a se efectua în primul an de rezidențiat, după primele 6 luni de familiarizare cu specialitatea. Stagiile obligatorii cu specific ORL se vor efectua în anii 1,2,3  de rezidențiat. Stagiile opționale vor fi in număr de minim 3, în anul 4.  

 4  

1.4. CONȚINUTUL STAGIILOR ORL Tematica cursurilor – Specializarea ORL(730 ore) 

1. Anatomia, fiziologia și fiziopatologia rino-sinusală 2. Metode de explorare rino-sinusală 3. Traumatisme nazosinusofaciale 4. Epistaxisul 5. Rinosinuzitele acute 6. Rinosinuzita cronică 7. Complicațiile infecțiilor rinosinusale 8. Alergia rinosinusală 9. Tumori benigne rinosinusale 10. Tumori maligne rinosinusale 11. Inflamațiile specifice rinosinusale 12. Sindromul de apnee nocturnă 13. Algiile craniocervicofaciale 14. Anatomia ,fiziologia și fiziopatologia faringelui 15. Metode de explorare a cavității bucale și a faringelui 16. Patologia inflamatorie faringiană 17. Patologia tumorală faringiană 18. Tumorile parafaringiene 19. Tulburările senzitive și motorii ale faringelui 20. Patologia inflamatorie a glandelor salivare 21. Patologia tumorală a glandelor salivare 22. Patologia inflamatorie și tumorală a cavității bucale 23. Anatomia, fiziologia și fiziopatologia laringelui 24. Metode de explorare laringiană 25. Laringitele acute și cronice 26. Insuficiența respiratorie acută de cauza laringiană 27. Tumorile benigne laringiene 28. Tumorile maligne laringiene 29. Traumatismele laringelui 30. Sindroame paralitice laringiene și asociate 31. Stenozele laringiene și laringotraheale 32. Reabilitarea pacientului laringectomizat 33. Afecțiuni inflamatorii ale glandei tiroide 34. Tumorile glandei tiroide 35. Fistulele și chisturile cervicale 36. Adenopatia cervicală 37. Metode de explorare traheo-bronșice 

38. Corpi străini traheo-bronșici 39. Patologia tumorală traheală 40. Metode de explorare esofagiană 41. Corpi străini esofagieni 42. Esofagitele postcaustice și de reflux 43. Patologia tumorală esofagiană 44. Anatomia, fiziologia și fiziopatologia urechii 45. Metode de explorare a funcției auditive 46. Metode de explorare a funcției vestibulare 47. Afecțiunile urechii externe 48. Disfuncția tubară 49. Otitele medii acute

 5

50. Otomastoidita acută 51. Mastoidita acută a nou-născutului și copilului 52. Otitele medii cronice 53. Otomastoidita cronică 54. Infecții specifice ale urechii 55. Complicațiile supurațiilor urechii medii 56. Otoscleroza 57. Surditatea brusc instalată 58. Sindroamele vestibulare 59. Paralizia facială periferică 60. Tumorile urechii externe și urechii medii 61. Glomusul de jugulară 62. Schwannomul de vestibular 63. Copilul hipoacuzic 64. Metode de reabilitare auditivă 65. Metode de reabilitare vestibulară 66. Implantul cohlear 67. Manifestări ale infecției HIV în ORL 68. Urgențe în ORL 69. Endoscopia în ORL 70. LASER-chirurgia în ORL 71. Malformații în ORL 72. Evaluarea tulburărilor vocii 73. Tulburările de articulare și fluența vorbirii 74. Patologia și terapia oncologică în ORL 75. Chirurgia plastică și reconstructivă în ORL 76. Elemente de patologie chirurgicală a craniobasisului 1.4.2. Barem de activități practice în concordanță cu Programul European de Pregătire în specialitatea O.R.L. (i)   Efectuate independent de către rezident, fără ajutor. (s)   Efectuate sub supravegherea îndrumătorului. (a)   asistarea îndrumătorului (ajutor operator). (A)  Asistarea îndrumătorului (fără ca rezidentul să fie inclus în echipa operatorie)    

 6           

I. Obiective de bază   

Cunoștințe fundamentale în: 

1. medicină de urgență și resuscitare 2. controlul infecțiilor 3. terapie antimicrobiană 4. medicină transfuzională 5. hemostază 6. oncologie 7. vindecarea plăgilor 8. tehnici chirurgicale generale 9. bazele chirurgiei plastice și reparatorii 10. transplant 11. traumatologia țesuturilor moi și oaselor 12. imunologie 13. endocrinologie 14. nutriție orală și parenterală 

Cunoștințe aprofundate, experiență și  îndemânare în: 

15. investigații psihosomatice de bază 16. protecția împotriva radiațiilor 17. control medical de calitate 18. principii etice 19. legislație 20. bazele medicinii nutriționiste 21. proceduri de bază de laborator                            recoltarea corectă de probe din lichidele corporale sau excretate   

 7    

A. Proceduri de diagnostic 22. cazuri psihosomatice                       23. investigații de laborator, indicații, recoltarea corectă a probelor,  interpretarea rezultatelor 24. analizarea lichidelor corporale (prin compararea vizuală a culorii reactanților, prin  procesare automată sau cu reactanți multipli) 25. valori normale ale constanțelor sanguine      

Cunoștințe particulare în investigațiile de laborator ale afecțiunilor ORL:  26. determinarea grupelor sanguine A, B, O, factor R, inclusiv observarea hemolizei                

27. sistemul ABO                              28. testul de compatibilitate serologică 29. testele Coombs direct calitativ și indirect 30. detectarea germenilor (culturi celulare) 31. detectarea fungilor (culturi celulare) 32. investigarea agenților inhibitori (medii de cultură) analiza markerilor tumorali 33. investigații de laborator de alergologie 34. investigații de laborator asupra hemostazei                                      

 8  

II. Otologie   

Cunoștințe fundamentale în: 

A. Proceduri diagnostice 

a) EXAMINARE CLINICĂ: 1. otoscopie 2. endoscopie 3. microscopie b) FUNCȚIA AUZULUI: 4. audiogramă în câmp liber (?) 5. teste cu diapazonul 6. impedanță 7. audiogramă tonală 8. audiogramă vocală 9. audiogramă supraliminală teste audiometrice obiective: 10. ERA, BERA 11. otoemisiuni audiologie pediatrică: 12. metode de screening 13. metode obiective 14. metode subiective c) FUNCȚIA VESTIBULARĂ: 15. nistagmus spontan nistagmus indus : 16. nistagmus pozițional 17. teste calorice 18. electronistagmografie 19. testul scaunului rotativ 20. reflexe spinale (Unterberger, Romberg) 21. posturografie 22. cranio-corpografie Videonistagmografie                               

 9          

d) FUNCȚIA NERVULUI FACIAL teste topodiagnostice: 23. de ex. testul Schirmer, teste gustative, reflexul stapedian teste neurofiziologice: 24. teste de stimulare nervoasă (MST, NMG, TFR, ...) 25. electromiografie e) INTERPRETARE IMAGISTICĂ: 26. radiografie, CT, RMN, angiografie B. Tratament nechirurgical Tratament farmacologic și/sau reabilitare fizică: 27. infecția urechii 28. hipoacuzie neurosenzorială 29. tinitus 30. vertij și dezechilibru 31. pareza/paralizia nervului facial 32. îngrijiri postoperatorii C. Tratament chirurgical 33. disecția osului temporal 34. anestezie locală și regională 35. managementul otohematomului 36. excizia osteoamelor 37. otoplastie 38. meatoplastie 39. extragerea corpilor străini 40. polipi ai conductului auditiv 41. miringotomie 42. aeratoare timpanice 43. miringoplastie 44. timpanotomie 45. antrotomie Mastoidectomie                                   46. 47. 48. simplă modificată radicală      

 10            

49. timpanoplastie (reconstrucție osiculară) implant de proteze: proteze de ureche medie proteze auditive intraosoase implant cohlear 50. stapedectomie/stapedotomie sacotomie neurectomie (secționarea nervului vestibular) chirurgia neurinomului de acustic chirurgia nervului facial: decompresie grefe monitorizare chirurgia tumorilor glomice petrosectomie chirurgia bazei craniului (otobază) cu reconstrucție corectarea malformațiilor:                                51. 52. 53. auriculare fistule CAE    ureche medie repararea plăgilor:  54. 55. auriculare CAE ureche medie și internă, inclusiv nervi, vase și dura din compartimentul osului temporal     chirurgia tumorilor: 56. 57. auriculare CAE ureche medie și internă, inclusiv nervi, vase și dura din compartimentul osului temporal                   

 11         

III. Nas și sinusuri paranazale   

Cunoștințe fundamentale în: 

A. Proceduri diagnostice a) EXAMINARE CLINICĂ: 1. Rinoscopia anterioară și posterioară; 2. Endoscopia; 3. Microscopia; b) TESTE FUNCȚIONALE 4. Rinomanometrie; 5. Rinometria acustică; 6. Teste olfactometrice (subiective, obiective); Testarea funcționalității ciliare; c) IMAGISTICĂ 7. Echografie (mod a și b); 8. Radiografii uzuale; interpretare de              9. 10. 11. 12. -CT; -RMN; -scintigrafie; -angiografie;     d) INVESTIGAȚII ALERGICE 13. Testări alergice epicutanate; 14. Testări alergice intracutanate; 15. Teste nazale de provocare; 16. Citologie nazală; 17. Teste de eliminare 18. Interpretarea testelor serologice; B. Tratament nechirurgical 19. Tratament medical (farmacologic); Imunoterapie specifică (hiposensibilizare); 20. Tratamentul reacțiilor anafilactice;                

 12    

                        C. Tratament chirurgical Nas 1. Anestezie loco-regională Tratamentul epistaxisului:   2. 3. Tamponament nazal; Cauterizare nazală;   4. Îndepărtare de corp străin endonazal; 5. Polipectomie nazală; 6. Chirurgie turbinară; 7. Repoziționare fractură nazală; 8. Incizia abceselor; 9. Chirurgie septală; 10. Septoplastie (reintervenție) 11. Rinoplastie închisă; Rinoplastie deschisă; Rinoplastie de revizie; Rinoplastie complicată; Rinoplastie de augmentare; Rinoplastie de reducție; 12. Tratamentul rinofimei; Corecția malformațiilor (atrezie coanală, fistule etc); 

Sinusuri paranazale 13. Endoscopie sinusală; 14. Puncția sinusului maxilar; 15. Antrostomie endoscopică; 16. Antrostomie radicală (Caldwell – Luc); 17. Trepanarea sinusului frontal (Boeck) 18. Chirurgie externă a sinusului frontal; 19. Etmoidectomie externă; 20. Etmoidectomie endonazală (endoscopică, microscopică); 21. Frontoetmoidectomie (endoscopică);                                                             42. Chirurgia sinusului sfenoidal     

 13

Chirurgia de revizie a sinusurilor paranazale; Închiderea fistulelor oroantrale; Ligatura arterei etmoidale și maxilare; Proceduri de decompresie orbitară; Dacriocistorinostomie; Tratamentul fistulelor LCR; Tratamentul tumorilor maxilectomie (parțială, totală); rinotomie laterală; tehnica de decopertare medio-facială (degloving) abordul combinat al rinobazei; exenterație orbitară; Tratamentul leziunilor traumatice            43. 44. 45. 46. 47 48 Leziuni de țesuturi moi; Fracturi nazale; Hematom nazal; Fracturi de sinusuri paranazale; Fracturi de orbită; Fracturi zigomatice;      

 14      

IV. Laringe. Trahee   

Cunoștințe fundamentale în: 

A. Proceduri diagnostice a) EXAMINARE CLINICĂ (ADULȚI ȘI COPII) 1. laringoscopie indirectă (cu oglinda) 2. laringoscopie de contact 3. laringoscopie transnazală cu endoscop flexibil 4. traheo-bronhoscopie transnazală cu endoscop flexibil 5. laringoscopie directă 6. microlaringoscopie 7. traheoscopie rigidă 8. bronhoscopie (rigidă, flexibilă) 9. stroboscopie 10. spirometrie 11. analiza percepțională și acustică a vocii 12. evaluarea timpului maxim de fonație 13. evaluarea fonetografică 14. prelevări pentru evaluare microbiologică 15. aspirații bronșice pentru evaluare microbiologică și citologică 16. biopsii endolaringiene 17. biopsii endotraheale și endobronșice 18. evaluarea căilor aeriene la nou-născuți și copii electromiografia laringelui b) INTERPRETAREA IMAGISTICII: 19. ecografie, radiografie, CT, RMN B. Tratament nechirurgical 20. aplicații de soluții topice la nivelul laringelui 21. aerosoli 22. terapie farmacologică sistemică 23.     terapie logopedică                               24. 25. îngrijirea vocii profesionale reeducarea vocii după laringectomie totală         

 15      

C. Tratament chirurgical 26. anestezie locală și regională 27. extragerea corpilor străini din laringe, trahee și bronhii 28. intubație orotraheală 29. traheostomie (inclusiv percutană) 30. închiderea traheostomei 31. coniotomie 32. biopsie prin microlaringoscopie chirurgie laser endolaringiană și endotraheală (d.ex. chirurgia stenozelor) chirurgia paraliziei de coardă vocală unilaterală (restaurarea vocii) chirurgia paraliziei bilaterale de corzi vocale 33. chirurgia tulburărilor de fonație (fonochirurgie) chirurgia nervilor laringeu superior și inferior gestionarea căilor aeriene la nou-născut și copil chirurgia malformațiilor repararea plăgilor (traumatologie) chirurgie tumorală chirurgie endolaringiană pentru tumori laringiene mici laringectomie convențională parțială 34. cordectomie 

35. laringectomie parțială supraglotică 

36. laringectomie parțială verticală 

hemilaringectomie 

37. laringectomie totală faringo-laringectomie parțială totală faringo-laringo-esofagectomie reconstrucție cu grefe locale și microvasculare 

38. reabilitarea vocii cu proteze (buton fonator) reparația stenozei laringo-traheale reparația fistulei eso-traheale chirurgia reconstructivă a traheei și esofagului                                                

 16     

V. Cavitatea bucală. Faringe  

Cunoștințe fundamentale în: A. Proceduri diagnostice a) EXAMINARE CLINICĂ: 1 Inspecție și palpare la nivelul cavității bucale și orofaringelui 2. Nasofaringoscopia 3 Hipofaringoscopie 4 Esofagoscopie 5. Evaluare endoscopică a cavității orale, faringelui și esofagului, utilizând endoscopia flexibilă și rigidă, incluzând biopsie, prepararea tamponamentului, spălarea și a altor tehnici 6. Gustometria 7 .Teste de salivație 8. Teste funcționale pentru disfagie 9. Evaluarea sindromului sleep apnea 10. Evaluarea vorbirii b) INTERPRETAREA IMAGISTICII 11 .Echografie, radiografii, OPG, CT, RMN, esofagogramă B. Tratament nechirurgical 12. Terapia cu inhalații 13. Terapia farmacologică 14. Tratament local 15. Reabilitarea disfagiei 16 .Reabilitarea vorbirii C. Tratament chirurgical                       17 18 19 20 21  Anestezia locală și regională Adenoidectomia Amigdalectomia Abces amigdalian Oprirea hemoragiei amigdaliene  22 Drenajul abcescesului  peri și retroamigdalian          

23    para și retrofaringian  24 de bază de limbă     

 17        

Corectarea malformațiilor

25. 26. 27.

Fren lingual Ranula Incluziuni chistice    28. Îndepărtarea calculilor salivari pe calea orală 29. Transpoziție de duct salivar 30. Îndepărtarea de corpuri străine Excizie de pungă faringială ( tehnica deschisă sau endoscopic) 31 .Biopsie endosopică și stadializarea tumorilor Faringostomie Închiderea faringostomei Miotomie cricofaringiană Chirurgia tumorală Chirurgia laser la nivelul cavității orale și a faringelui

Rezecție de limbă 

32. glosectomie parțială 33  hemiglosectomie Reconstrucție de limbă Anastomoze microvasculare 

Resecție ,osteosinteza și reconstrucția mandibulei Faringotomie Faringectomie parțială Faringotomie totală Chirurgia tumorilor de nasofaringe 34 Chirurgia tumorilor de orofaringe și reconstrucția 35 Rezecția parțială, totală de buze și reconstrucția plastică 36 Chirurgia ronhopatiei și a apneei obstructive în somn                                              

 18      

VI. Cervico-facial  

Cunoștințe fundamentale în: A. Proceduri diagnostice a) EXAMINARE CLINICĂ: investigarea nervilor cranieni 1. 2. clinică electrofiziologică   3. teste funcționale ale glandelor salivare 4. puncție aspirativă bioptică b) INTERPRETAREA IMAGISTICII 5. Echografie, radiografii, OPG, CT, RMN, B. Tratament nechirurgical 6. tratament medicamentos 7. tratament conservator al plăgilor chimio-radioterapie aplicarea toxinei botulinice C. Tratament chirurgical 8. anestezie locală și regională 9. îngrijirea traumatismelor 10. îngrijirea plăgilor deschise ale gâtului 11. îngrijirea fistulei reparația fistulei 12. extirparea chistului de tract tireoglos, chistului branhial și fistulei 13. incizia și drenajul abceselor 14. chirurgia tumorilor benigne corecția malformațiilor reparația leziunilor 15. îngrijirea plăgilor de țesuturi moi ale feței 16. fracturi combinate ale feței 17. osteosinteză                                                       

 19         

chirurgia nervilor cranieni (N. V, N. VII-XII) explorare, decompresie sau neuroliză reconstrucție plastică disecția tumorilor 18. extirparea ganglionilor limfatici cervicali 19. cervicotomie laterală (chirurgie cervicală laterală) limfadenectomie cervicală       20. 21. radicală modificată   22. tumori de țesuturi moi tumori vasculare tumori nervoase chirurgia glandelor salivare 23. extirparea glandei submandibulare 24. extirparea glandei sublinguale parotidectomie         25. 26. 

27. 28.

parțială subtotală 

totală radicală

chirurgia vaselor      29. pregătirea și ligatura vaselor cateterizarea directă sau indirectă a venei jugulare interne 

anastomoză microvasculară chirurgia glandei tiroide lobectomie hemitiroidectomie tiroidectomie totală                                    

 20        

chirurgie plastică  și reconstructivă 30. lambou prin alunecare și rotație 31. lambou liber reconstrucție plastică extinsă lambou miofascial lambou musculocutanat lambou microvascular restaurare facială lambou muscular dinamic proceduri statice lifting facial                       înlocuire osoasă                       înlocuire cartilaginoasă       

1.5. STAGIUL DE ORL PEDIATRIC –1 lună  1.5.1. Tematica lecțiilor conferință                         

Sindromul de insuficiență respiratorie nazală Malformații congenitale Traumatisme în ORL Corpii străini ORL –traheotomia Rinite acute și cronice Sinuzite acute și cronice Complicațiile sinuzitelor Patologia inelului limfatic Waldayer Supurațiile intra-și perifaringiene.Insuficiență respiratorie acută de cauză laringiană (laringitele acute dispneizante ) Disfoniile la copil Otitele medii supurate acute Otitele medii supurate cronice Complicațiile otitelor Otomastoidita sugarului Alergia ORL pediatrie Tumori ORL pediatrie     

 21  

1.5.2. Baremul de activități practice 

Tamponament nazal anterior și posterior –5 Extragere de corpi străini nazali –5 Puncție sinus maxilar –5 Polipectomie nazal㠖5 Tratamentul de urgență al fracturilor de piramidă nazal㠖5 Rezecția –repoziția septului nazal –5 Adenoidectomia –5 Amigdalectomia –5 Biopsie cavum –2 Larigoscopia direct㠖2 Traheotomia –2 Esofagoscopia –2 Bujiraj esofagian –2 Extracții corpi străini esofagieni –2 Bronhoscopia –2 Timpanotomia –5 Polipectomia auricular㠖2 Tehnica antrocelulotomiei în otomastoidita sugarului –5 Evidare petro-mastiodian㠖3 Asistența antroaticotomie cu reconstrucție timpanoosiculară (timpanoplastia la copil ) –2 Asistența plastii CAE și pavilion auricular –2 Asistența la etmoidectomii pe cale endonazal㠖2 Asistența la fibrom nazo-faringian –2 Asistența la rezolvarea chirurgicală a chistelor cervicale –2 Asistența la ligatura de vase cervicale –2 Asistența la evidări ganglionare și extracție de tumori cervicale –2

1.6.STAGIUL DE CHIRURGIE GENERALĂ – 1 LUNĂ 

1.6.1 Tematica lecțiilor conferință 

Tehnici de asepsie și antisepsie în chirurgia generală Instrumentarul de chirurgie generală și folosirea lui Tehnici de drenaj Tehnici de sutură Tehnica pansamentului Tratamentul plăgilor.Profilaxia infecțiilor tetanice Tratamentul infecției acute localizate (abces cald, furuncul ) Tehnici de anestezie loco-regională Anestezia generală prin intubație nazo și oro traheală (Fazele anesteziei generale, tehnica intubației nazo și oro-traheală ) Resuscitarea cardiorespiratorie Transfuzia (indicații, CI, teste de compatibilitate, accidente transfuzionale ), substituenți de sânge Reechilibrarea hidro-electrolitică și echilibrul AB (interpretarea ionogramei sanguine și urinare, modificări patologice ale echilibrului AB ) Arsurile (criterii de evaluare diagnostică, conduită terapeutică de urgență                                                                                                                            

 22             

Sondajul vezical Examenul unui bolnav traumatizat Șocul (criterii de diagnostic, principii de tratament ) Principii de tratament în politraumatisme Patologia hemostazei în practica chirurgicală Traumatisme toracice (diagnostic, conduită terapeutică ) Patologia esofagului (corpi străini, stenoze benigne, achalazia, cancerul esofagian, diverticuli esofagieni, herniile hiatale ) Urgențele în chirurgia abdomenului (diagnostic, conduită terapeutică ) 

1.6.2. Baremul activităților practice Spalatură gastric㠖 10 asistat Asistența în condiții de urgenț㠖camera de gardă la: -politraumatizați –20 -traumatisme toracice –20 -traumatisme abdominale –20 Sutura și îngrijirea plăgilor Asistența la chirurgie reconstructivă vascular㠖10 

1.7. STAGIUL DE CHIRURGIE MAXILO-FACIALĂ –0,5 luni 1.7.1. Tematica lecțiilor conferință  

Examenul clinic în chirurgia MF.Formula dentară Examenul paraclinic în patologia MF Exodonția –indicații, contraindicații, accidente și complicații Osteotomia transmaxilară Traumatisme buco-maxilo-faciale Sinuzitele maxilare de origine dentară Patologia orală inflamatorie și oncologică Patologia articulației temporo-mandibulare 

1.7.2.Baremul activităților practice Examene clinice BMF –30 Examene paraclinice în chirurgia MF –30 Asistența la cazuri de traumatologie buco-maxilo-facială în condiții de urgență-camera de gard㠖10 Asistența la cazurile de patologie tumorală în sfera BMF – 10                                

 23                 

1.8.STAGIUL DE TRAHEO-BRONHOLOGIE ȘI PNEUMOLOGIE –0,5 luni                                                                 1.8.1.Tematica lecțiilor conferințe Hemoptizia (diagnostic pozitiv și diferențial ) Cancerul bronho-pulmonar. Sindroame paraneoplazice Supurațiile bronho-pulmonare Sindromul mediastinal Sindromul cu bacili Koch (localizare pulmonară ) Examenul sputei Examenul radiologic și RMN în pneumologie Tehnici de examinare bronhoscopică 

1.8.2. Baremul activităților practice Examinări radiologice pulmonare –100 Tehnici de examinare traheo-bronhoscopic㠖30 Asistența de urgență în specialitate (camera de gardă )-20  

1.9. STAGIUL DE NEUROCHIRURGIE –0,5 luni   

1.9.1.Tematica lecțiilor conferinț㠕 Tumorile bazei craniului –aspecte clinice.investigații • Abordurile chirurgicale ale tumorilor bazei craniului • Tumori selare –aspecte clinice.Investigații.Abordul transsfenoidal • Schwannomul vestibu • Supurații endocraniene 

1.9.2 Baremul activităților practice- va fi în concordanță cu tematica lecțiilor conferință 

1.10. STAGIUL DE ONCOLOGIE –0,5 luni 

Tematica lecțiilor conferință (15 ore) 

1.10.1 Patologia și terapia oncologică în ORL (sinteza din 12 secțiuni de curs )

Biologia moleculară a cancerelor sferei ORL Anatomia oncologică ți tipuri de metastaze în cancerele sferei ORL Imunohistochimia în cancerele sferei ORL Clasificarea stadială a cancerelor sferei ORL Indicația terapeutică în cancerele sferei ORL Tratamentul citostatic în cancerele sferei ORL: principii și indicații Tratamentul radiologic în cancerele sferei ORL: principii și indicații Chimio-radioterapia concomitențe în cancerele sferei ORL Complicații imediate și tardive ale asocierii radio-chimioterapiei Tratamentul recidivelor și metastazelor în cancerele sferei ORL Tratamentul suportiv și paleativ în cancerele sferei ORL Urmărire post terapeutică

 24

1.10.2 Baremul activităților practice- va fi în concordanță cu tematica lecțiilor conferință 

1.11. STAGIUL DE CHIRURGIE PLASTICĂ –1 lună Tematica lecțiilor conferință (15 ore)  

1.10.1 Patologia de chirurgie plastică în ORL (sinteza din 12 secțiuni de curs ) 

1.10.2 Baremul activităților practice- va fi în concordanță cu tematica lecțiilor conferință  

MODUL DE BIOETICĂ - 2 săpt. 

TEMATICĂ CURS (20 ore)

I. 1. 2. 3. 4. 5.

Introducere în Bioetică - 2 ore Morala, etica, etica medicală - definire, delimitarea obiectului de studiu Contextul apariției bioeticii Definirea bioeticii Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii Teorii și metode în bioetică 

II.   Conceptele de sănătate, boală, suferință prin prisma bioeticii - 2 ore 1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferință 2. Conceptele de sănătate, boală și suferință în contextul evoluției medicinii și științelor vieții 3. Rolul credințelor și valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate, boală și suferință (percepții particulare funcție de credință religioasă, etnie, etc.) 

III. 

Relatia medic -pacient I - 2 ore 1. Valori ale relației medic -pacient 2. Paternalism versus autonomie 3. Modele ale relației medic -pacient 4. Dreptatea, echitatea și accesul pacienților la îngrijirile de sănătate  IV.  Relația medic -pacient II - 2 ore 1. Consimțămîntul informat 2. Confidențialitatea în relația medic -pacient 3. Relația medic -pacient minor 4. Acte normative care reglementează relația medic - pacient 

V.   Greșeli și erori în practica medicală - 2 ore 1. Definirea noțiunilor de greșeală și eroare 2. Culpa medicală - definire, forme, implicații juridice și deontologice 3. Managementul greșelii și erorii medicale în practica medicală 

VI. 

Probleme etice la începutul vieții - 2 ore 1. Libertatea procreației 2. Dileme etice în avort 3. Etica reproducerii umane asistate medical 4. Probleme etice în clonarea reproductivă

 25

VII. 

Probleme etice la finalul vieții - 2 ore 1. Definirea morții în era noilor tehnologii în medicină 2. Probleme etice în stările terminale 3. Tratamente inutile în practica medicală 4. Eutanasia și suicidul asistat 5. Îngrijirile palliative              VIII. Probleme etice în transplantul de esuturi și organe umane - 2 ore 1. Donarea de organe de la cadavru 2. Proiectul genomului uman - probleme etice, redefinirea noțiunii de boală prin prisma cunoașterii genomului uman 3. Etică și testarea genetică prenatală, neonatală și postnatală 4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 5. Terapia genică 6. Posibilitatea îmbunătățirii rasei umane prin intervenții genetice 

X.   Etica cercetării pe subiecți umani - 2 ore 1. Principii etice în cercetarea pe subiecți umani 2. Protecția participanților într -o cercetare biomedicală - discutarea principalelor coduri de etică și convenții internaționale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecți umani 3. Populații vulnerabile în contextul cercetării pe subiecți umani 4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaționale 5. Comitetele de etică a cercetării 6. Comportamentul științific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea științifică 

TEMATICA SEMINARIILOR 

I. 

Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor și principiilor în bioetică - 2 ore II.   Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică - 2 ore 1. Jurământul lui Hipocrate - comentarea formei inițiale a jurământului lui Hipocrate și evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condițiile medicinii actuale 2.Alternative ale jurământului lui Hipocrate 3.Alte coduri de etică și deontologie medicală folosite în prezent

Ilustrarea valorilor etice ale relației medic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 1. Valoarea și limitele consimțământului informat în practica medicală curentă 2. Valoarea și limitele confidențialității în practica medicală curentă 3. Rolul comunicării în relația medic - pacient Ilustrarea valorilor etice ale relației medic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 1. Accesul la îngrijirile de sănătate - discutare de cazuri 2. Drepturile pacienților - reglementare legislativă 3. Rolul comitetelor de etică din spitale Exemplificarea noțiunilor de greșeală și eroare în medicină prin cazuri concrete - 2 ore 1. Delimitarea cadrului noțiunii de malpraxis 2. Greșeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis 3. Perspectiva deontologică asupra greșelilor medicale 

Discutarea problemelor etice la începutului vieții pe baza unor cazuri concrete- 2 ore 

Discutarea problemelor etice la finalul vieții pe baza unor cazuri concrete - 2 ore 

VIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de țesuturi și organe pe baza unor cazuri concrete - 2 ore 

IX.  

 26

X.  Discutarea problemelor etice în genetică și genomică pe baza unor cazuri concrete - 2 ore 

Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecți umani prin prisma unor cazuri concrete - 2 ore

 27

MODUL AUDIOLOGIE -1 lună 36 ore de curs 

1. Fizică acustic㠖 sunetul -2 ore Sunet și zgomot Caracteristicile fizice stimuli acustici procesarea digitală a semnalului amplificatoare și circuite active  2. Echipamente audiologice, calibrare, standarde-2 ore Instrumente de testare audiologică, transductori Parametri de calibrare Verificarea calibrării aparaturii Calibrarea căștilor (metode pe ureche reală, cuplerul, mastoida artificială) 3. Psihoacustică: -2 ore Pragul auditiv Teoria detectării semnalului Câmpul dinamic auditiv sunete complexe mascarea psihoacustica binaurală  4. Evaluarea audiologică subiectiv㠖 audiometria tonală liminară, audiometria vocală -2 ore Considerații tehnice, conducerea aeriană, conducerea osoasă, fenomenul de mascare Audiograma tonală liminar㠖 metode Interpretarea audiogramei tonale liminare Audiograma vocal㠖 metode, materiale Interpretarea audiogramei vocale Importanța în diagnostic 5. Evaluarea audiologică obiectiv㠖 imitanța acustică -2 ore Imitanța acustic㠖 principii și aplicații Timpanometria în patologia urechii Reflexul acustic – căi de producere și aplicații Reflexe nonacustice 6. Evaluarea audiologică subiectivă la copil-2 ore Particularitățile testării auditive la copil Audiometria comportamentală Audiometria cu răsplată vizuală Audiometria condiționată prin joc  7. Evaluarea audiologică obiectiv㠖 otoemisiunile acustice-2 ore Generarea otoemisiunilor spontane și provocate Măsurarea otoemisiunilor Tipuri de otoemisiuni: spontane, tranzitorii și produși de distorsiune Aplicații clinice 8. Evaluarea audiologică obiectiv㠖 potențialele evocate auditive în diagnosticul hipoacuziei și patologiei neurologice-2 ore Potențiale evocate auditive – principii de culegere Electrocohleografia BERA Aplicații clinice în diagnostic 9. Evaluarea audiologică obiectiv㠖 potențialele evocate auditive de latență medie și tardivă Auditory Steady-State Response-2 ore Potențiale de latență medie și tardivă ASSR Importanța diagnostică  10. Bilanțul hipoacuziilor la copil și adult; screeningul auditiv la nou-născut-2 ore

 28

Diagnosticul hipoacuziei Bilanțul audiologic la adult Bilanțul audiologic la copil Factori de risc pentru surditate Screeningul hipoacuziei – scop și metodologie  11. Reabilitarea auditivă cu proteze convenționale-2 ore Indicația de reabilitare auditivă protetică Proteza auditivă convențional㠖 tipuri și principii de funcționare Alegerea protezei și adaptarea protetică Metode de verificare a câștigului protetic 12. Proteze auditive cu ancorare osoasă-2 ore Tipuri de proteze implantabile cu ancorare osoasă Indicații medicale Principii de adaptare protetică Evaluarea câștigului protetic 13. Proteze auditive implantabile-2 ore Strategii de procesare a sunetului Implantul cohlear – indicații, tipuri, adaptarea protetică, evaluarea rezultatelor Implantul auditiv nuclear, implantul auditiv de mezencefal: descriere, indicații 14. Electrofiziologia implantului cohlear-2 ore Evaluarea integrității dispozitivelor Răspunsul telemetric neural - ECAP Potențialele evocate electrice 15. Restaurarea audiției binaurale:-2 ore Localizarea sunetelor complexe Efectele hipoacuziei asupra auzului stereofonic Protezarea convențională bilaterală Protezarea implantabilă unilaterală versus bilaterală Implantul binaural 16. Evaluarea eficienței protezării auditive: -2 ore Testarea protezei auditive Măsurarea pe ureche reală Evaluarea performanțelor tonale și vocale în câmp liber Chestionare 17. Evaluarea performanțelor tonale și vocale în câmp liber Chestionare-1 oră 18. Posturografia dinamică computerizată: -1 oră Principii Metodologie Interpretare și relevanță diagnostică 19. Videonistagmografia, electronistagmografia-2 ore Principii Teste și metodologie Interpretare și relevanță diagnostică 

PRACTICA ÎN AUDIOLOGIE Barem activitate practică 

Audiograma tonală liminară-20 Acufenometrie-5 Audiograma pe înalte frecvențe-5 Audiograma

 29

tonală în câmp liber-10 Audiograma comportamentală- 10 Timpanograma- 20 Reflexul stapedian, evaluarea permeabilității tubare-20 Potențiale evocate acustice precoce-15 Potențiale evocate auditive tardive-10 Auditory Steady State Response-15 Evaluarea și reglajul protezelor auditive-20 Reglajul implantului cochlear-10 Evaluarea eficienței protezării și implantării-20 Evaluarea clinică a vertijului-10 Posturografia dinamică computerizată-10 VEMP-10 Evaluare VNG-10 Reabilitare vestibulară-3 Otoemisiuni acustice de screening-20 Otoemisiuni acustice clinice-TEOAE,DPOAE-20

 30

OTORINOLARINGOLOGIE 4 ANI  

Stagiile obligatorii: 1. ORL stagiu de bază, 3 ani 3 luni la care se adaugă următoarele module de pregătire în specialitate:             - Audiologie, audiologie pediatrică: 1 lună             - Foniatrie: 1 lună             - ORL pediatrie: 1 lună             - Chirurgie endoscopică ORL: 1 lună             - Laser în ORL: ½ lună 2.   Chirurgie generală: 1 lună 3.   Chirurgie BMF: ½ lună 4.   Oncologie:  ½ lună  5.   Traheobronhoscopie, pneumologie: ½ lună 6.   Neurochirurgie: ½ lună 7.   Chirurgie plastică și reparatorie: 1lună 8.   Bioetică: ½ lună  

A. Stagiile opționale sau aprofundare stagiu de bază ORL: Chirurgie vasculară: ½ lună Chirurgie toracică: ½ lună Chirurgie oftalmologică: ½ lună 

      Desfășurarea stagiului de chirurgie generală propunem a se efectua în primul an de rezidențiat, după primele 6 luni de familiarizare cu specialitatea.       Stagiile obligatorii cu specific ORL se vor efectua în anii 1,2, 3 de rezidențiat. Stagiile opționale vor fi în număr de minim 3, în anul 4.   An 1  An 2 An 3 An 4

ORL (6 l.)

Chir. Gen (1 l.) BMF (0,5 l.) Onco (0,5  l.) Traheo-bronho (0,5 l.) Bioetică(0,5 l.)  ORL(3 l..)  

ORL (9 l.)

ORL pediatrie (1 l.) Laser ORL (0,5 l..) Endo. ORL (1 l.) Neurochir. (0,5 l.)  

ORL (9 l.)

Audiologie (1 l.) Foniatrie (1 l.) Chir. Plastică (1 l.) 

ORL (12 l.) 

Sau opționalele