Avizari

Documente în baza cărora se eliberează certificatele de conformitate și
respectiv de experiență profesională necesare recunoașterii calificărilor de medic, medic dentist, farmacist obținute în România în scopul exercitării activităților profesionale in alte state membre U.E., SEE și Confederația Elvețiană.

Documente necesare recunoașterii calificărilor dobândite pe teritoriul celorlalte state membre în profesiile reglementate din sănătate, în vederea facilitării exercitării dreptului de stabilire pe teritoriul României

Echivalarea titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii

DECIZIE nr. 16 din 2 martie 2013 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România

DECIZIE 58 din 19 noiembrie 2011 privind organizarea sistemului de educatie medicală continuă pentru medicii dentisti si pentru aprobarea Regulamentului de educatie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentisti din România

Decizia 3 din 28 aprilie 2011 (Decizia 3/2011) pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania nr. 1/2009 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania

Adresa CMR privind varsta de pensionare a medicilor

DECIZIA privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania.

Exercitare profesiei de medic

Inscrierea in Colegiul Medicilor

Eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor- pentru medicii deja inscrisi in CMMB

Decizie nr. 10 din 04/09/2009 (Decizie 10/2009) privind procedura de transfer al membrilor Colegiului Medicilor din Romania de la un colegiu teritorial la alt colegiu teritorial. Publicat in Monitorul Oficial nr. 639 din 28/09/2009.

Autorizatia de libera practica

Obligativitatea anuntarii modificarilor survenite in datele cu care membrii figureaza in evidentele CMB

Vizarea anuala a Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România .

DECIZIA Nr. 4 din 22 februarie 2008 privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare.

CNPDSB elibereaza adeverinte privind parcurgerea, în cadrul specializarii prin rezidentiat, a unor module similare, total sau partial, cu unele programe de studii complementare pentru obtinerea de atestate, potrivit prevederilor ord. MS nr. 418/2005 .

Eliberarea certificatele necesare recunoasterii de catre celelalte state membre a titlurilor oficiale de calificare in profesiile de medic, medic dentist, farmacist , asistent medical generalist si de moasa care atesta o formare in profesie .

Informatii privind eliberarea Certificatului profesional curent (Certificat de buna practica medicala – good standing )

Decizia nr. 68 din 9 decembrie 2005 privind stabilirea procedurii de verificare şi atestare a nivelului profesional al medicilor care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă de mai mare de 5 ani

Criteriile de evaluare pentru conferirea titlului de profesor universitar, conferentiar universitar, cercetator stiintific gradul I si II

Regulament de desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice -adoptat in sedinta Senatului UMF „Iuliu Hatieganu”.

Avizarea infiintarii cabinetelor medicale

Decizia 55 din 30 iunie 2012 (Decizia 55/2012) : Decizie pentru modificarea anexei la Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 10/2007 privind continutul minim al trusei de urgenta pentru cabinetul de medicina dentara

Decizia 4 din 12 martie 2010 (Decizia 4/2010) pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania nr. 11/2009 privind emiterea avizelor pentru infiintarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate si ale societatilor civile medicale

Decizie nr. 11 din 04/09/2009 (Decizie 11/2009) privind emiterea avizelor pentru infiintarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate si ale societatilor civile medicale. Publicat in Monitorul Oficial nr. 639 din 28/09/2009

Decizie nr. 36 din 26/09/2009 (Decizie 36/2009) privind stabilirea formei, dimensiunilor si a continutului firmei cabinetelor medico-dentare. Publicat in Monitorul Oficial nr. 715 din 23/10/2009

Norme metodologice din 26 februarie 2003 privind înfiintarea, organizarea şi funcţionare a cabinetelor medicale

Norme privind structura funcţională a cabinetelor medicale în vederea autorizării sanitare : ORDIN nr. 349/11 aprilie 2005

Dotarea minima obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate

Acte necesare pentru avizarea cabinetului medical individual de medicina dentara

Necesar minim de medicamente si materiale sanitare pentru avizarea cabinetelor medicale dentare