CENTRUL DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ (UNITATEA MILITARĂ NR. 02414) BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

CENTRUL DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ (UNITATEA MILITARĂ NR. 02414) BUCUREȘTI scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la Cabinetul de Vaccinări al Laboratorului de Supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile din Secția Supraveghere în sănătate publică.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este publicată pe site-ul Ministerului Sănătății – http://www.ms.ro/ wp-content/
uploads/2016/12/Epidemiologie.pdf
Înscrierile la concurs se fac la sediul U.M. nr. 02414, str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, București, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 22.11.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 22.11.2019.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Epidență Personal și Completare cu Efective al unității, str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1 sau la tel.: 021.317.68.32, persoană de contact Antoci Daniel-Marius.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *