Cerere înscriere examen primariat

Examene

DOAMNĂ DIRECTOR GENERAL,

Subsemnatul(a)______________________________________________,
medic/ dentist / farmacist specialist, prin OMS nr.______ din anul_________, în
specialitatea____________________________________________________,
cu vechime în specialitate de 5 ani la data de ___/___/2020, având locul de muncă
la_________________________________________________, vă rog să-mi
aprobați înscrierea la examenul de obținere a gradului de primar, organizat în sesiunea 06 iulie 2020.
Solicit susţinerea examenului în Centrul universitar________________;
Solicit transmiterea certificatului obţinut la DSPJ__________________;
C.N.P.______________________________,
Telefon de contact____________________,
Mail ______________________________.
Subsemnatul/a _______________________________________________
declar că am luat la cunoștință drepturile mele conform legislației în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate cu

Regulamentul UE nr. 679/2016 și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în publicația de înscriere/examen/concurs, pe durata pregătirii și pentru organizarea examenului/concursului. Datele și documentele cu caracter personal sunt cele prevăzute în publicația de înscriere/examen/concurs.

Refuzul acordării consimțământului atrage imposibilitatea înscrierii la
pregătire/examen/concurs.

DA, sunt de acord NU sunt de acord

Data:                                                         Semnătura:

Doamnei director general a Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică
Gabriela ANGHELOIU

Datele se vor completa cu litere de tipar şi diacritice*

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns