Cerere pentru organizarea si desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic, medic stomatolog si farmacist SPECIALIST, 16.10.2019

Examene

DOAMNĂ DIRECTOR GENERAL,
Subsemnatul/a______________________________________________,
licențiat ca 1. medic 2. medic dentist 3. farmacist,cu finalizarea programului de pregătire la data de la data de ___/___/_____ , vă rog
să-mi aprobaţi înscrierea pentru examenul de obţinere a titlului de specialist în specialitatea_______________________________, din sesiunea 16 octombrie 2019.
Am efectuat pregătirea în această specialitate prin:
1. rezidențiat – confirmat prin OMS nr.______/_____,
2. cea de a doua specialitate cu taxă, începând cu anul_______,
La înscrierea în această sesiune de examen, sunt deja posesor al certificatului de medic specialist în specialitatea ____________________, din anul_______.
Am efectuat pregătirea în specialitatea pentru care solicit înscrierea în
următoarele centre universitare:
1. ___________________ în procent de ____________%
2. ___________________ în procent de ____________%
3. ___________________ în procent de ____________%
Astfel, în conformitate cu publicația de examen, centrul în care am efectuat
majoritatea stagiilor de pregătire și în care voi susține examenul este
______________________;
Rog să mi se transmiterea certificatul obţinut în urma examenului la
Direcția de Sănătate Publică a Jud./București__________________;
date personale:
1. C.N.P.______________________________,
2. telefon de contact____________________,
3. adresa mail__________________________,
4. loc de muncă cu durată nedeterminată*_________________________,
Subsemnatul ________________________________________________
declar că am luat la cunoștință drepturile mele conform legislației în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul UE nr.679/2016 și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în publicația de înscriere/examen/concurs, pe durata pregătirii și pentru organizarea examenului/concursului. Datele și documentele cu caracter personal sunt cele prevăzute în publicația de înscriere/examen/concurs.
Refuzul acordării consimțământului atrage imposibilitatea înscrierii la
pregătire/examen/concurs.

DA, sunt de acord                                                     NU sunt de acord

 

Data:                                                                            Semnătura:

 

Doamnei director general a Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică Gabriela ANGHELOIU
Datele se vor completa cu litere de tipar şi diacritice, conform CI/BI
*Locul de muncă se completează doar de către candidații cu contract pe durată nedeterminată

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *