CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE

Rezidentiat

Ministerul Sanatatii

1.1. Definiţie
RMFB este o specialitate medicală independentă preocupată de promovarea funcţionării fizice şi cognitive, a activităţilor (inclusiv comportamentale), a participării (inclusiv calitatea vieţii) şi modificarea factorilor personali şi de mediu. Astfel este responsabilă de prevenirea, diagnosticarea,
tratarea şi managementul reabilitării persoanelor cu afecţiuni dizabilitante şi co-morbidităţi la toate vârstele.
Specialiştii RMFB abordează persoanele cu stări acute sau cronice, spre exemplu afecţiunile musculoscheletale şi neurologice, amputaţii, disfuncţii de organe pelvine, insuficineţă cardio-respiratorie şi dizabilitate datorată durerii cronice şi cancerului.
Specialiştii RMFB lucrează în diferite unităţi de la servicii de urgenţă la locaţii comunitare. Ei folosesc instrumente specifice de evaluare a diagnosticului şi efectuează tratamente inclusiv farmacologice,
fizicule, tehnice şi intervenţii educaţionale şi profesionale. Datorită pregătirii complexe ei sunt cei mai în măsură să răspundă de activităţile multiprofesionale pentru a obţine rezultate optime.
Specialitate clinico-terapeutică şi metdologică ce se ocupă cu studiul mijloacelor fizicale şi balneare de tratament şi aplicarea lor în profilaxia, terapia şi recuperarea medicală.
Descrierea specialităţii
Medicina de Reabilitare (Recuperare) se concentrează nu numai pe funcţionarea fizică, dar şi pe capacitatea de a permite persoanelor să participe activ în cadrul societăţii. Aceasta reprezintă mai mult
decât definiţia stabilită pentru Reabilitare, care este „ un proces activ, prin intermediul căruia cei care au dizabilităţi ca urmare a leziunilor sau a bolilor îşi revine complet sau, dacă nu este posibil să-şi revină complet, ajung la potenţialul fizic, mintal sau social optim şi sunt integraţi în mediul care le este cel mai potrivit”. Ambele se referă la persoanele cu boli cronice, după traume şi dizabilităţi congenitale. Pentru a se ajunge la cele menţionate, în centrele de reabilitare vor fi antrenate activităţi precum auto-îngrijirea, mersul, condusul autovehiculelor, cumpărăturile,învăţatul şi multe altele.

În Clasificarea Internaţională a Funcţiilor, Dizabilităţilor şi Sănătăţii (CIF) sunt enumerare toate activităţile posibile (vezi Capitolul 3 – Ghidul de Practică RMFB).
Medicina Fizică este disciplina medicală care, pe baze ştiinţifice, se ocupă cu intervenţiile al căror scop este acela de a îmbunătăţii funcţionarea fiziologică şi mentală, prin folosirea unor mecanisme fiziologice (precum reflexele, adaptabilitatea funcţională şi neuroplasticitatea) ca şi prin folosirea pregătirii fizice şi mentale. Toate acestea sunt posibile după ce s-a pus un diagnsotic funcţional corect prin testare funcţională, ceea ce reprezintă competenţa specializată a RMFB. Medicina Fizică se face
frecvent prin muncă în echipa multi-profesională, inclusiv fizioterapeuţi ocupaţională şi alţi profesionişti din domeniul sănătăţii, asistenţi sociali, personal educativ şi ingineri (Vezi Capitolul 5 –Ghidul de Practică RMFB).
Balneologia este ştiinţa care se ocupă cu descoperirea, studiul complex şi aplicarea în practica medicală a factorilor naturali terapeutici (FNT).
FNT – ansamblul elementelor fizice/chimice terapeutice, sanogene naturale. Sunt consideraţi fatori naturali terapeutici: apele minerale terapeutice, lacurile şi nămolurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor fizico/chimice ale climatului, inclusiv microclimatul de saline şi peşteri, avizate de Ministerul Sănătăţii conform legislaţiei în vigoare.

1.2.Durata 4 ani
Curriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice ( curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, înafara cărora sunt prevăzute şi 40 – 50 de ore de studiu individual.
Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite ( CFU).
1 credit = 25 ore de instruire
Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual.
La sfârşitul fiecărui modul de pregătire ( cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă, facută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător.
Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.
Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu ( log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie continuă.
1.3.Structura stagiilor
1.3.1. Etapa de angajare, luare în evidenţă, rezolvare a problemelor social administrative,prezentare la Spitalul şi clinica repartiztă. Alegerea îndrumătorului şi fixarea planului de activitate.
1.3.2. Reumatologie 3 luni
1.3.3. Cardiologie 2 luni
1.3.4. Pneumologie 1 lună
1.3.5. Geriatrie şi Gerontologie 1 lună
1.3.6. Neurologie 5 luni
1.3.7. Neurochirurgie 1 lună
1.3.8. Ortopedie – traumatologie 1 lună
1.3.9. Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, primele 10 şi ultimele 19½ luni
1.3.10. Electromiografie 2 luni – trimestrul 4, anul III
1.3.11. Ecodiagnostic mio-entezo-osteoarticular 2 luni-trimestrul 1, anul IV
1.3.12. Bioetică 2 săptămâni
1.4.Conţinutul stagiilor
1.4.1.Stagiul de reumatologie
1.4.1.1.Tematica lecţiilor de conferinţă ( 50 ore)
1. Bolile reumatice (nomenclatură şi clasificări, conţinutul nosologic)
2. Ţesutul conjunctiv (biochimie, structură şi funcţii, fiziopatologie)
3. Inflamaţia şi imunologia bolilor reumatice
4. Farmacologie clinică: medicaţia antireumatică, AINS, corticoterapia, imunomodulatoare,hipouremice, terapia intraarticulară
5. Artritele reumatoide (diagnostic şi tratament medicamentos)
6. Spondilartritele seronegative: SA, artrita psoriazică, boala Reiter, artritele enteropatice, artritele reactive (diagnostic şi tratament medicamentos)
7. Tulburări inflamatorii ale ţesutului conjunctiv: lupus eritematos sistematic, polimiozite şi dermatomiozite, vasculite, poimialgia reumatică şi artritele cu celule gigantice, scleroza sistematică, sindromul Sjogren

8. Alte forme de artrite: secundare infecţioase, tulburări ereditare, din bolile sanguine, etc.
9. Afecţiunile reumatice degenerative articulare şi abarticulare- forme clinice şi topografice (diagnostic şi tratament medicamentos)
10. Bolile metabolice osteo-articulare: artropatia gustoasă, artropatii din ocronoza, hemocromatoza şi boala Wilson, artropatie pirofosfatică, artropatii endocrine osteoporozele (diagnostic şi tratament medicamentos)
11. Boli reumatice ale copilului: RA, artrita cronică juvenilă
1.4.1.2. Baremul activităţilor practice
1. Buletine de analize inflamatorii, imunologice şi reumatice: 100 de buletine (interpretare)
2. Tehnici terapeutice infiltrative articulare şi periarticulare şi aplicaţii
3. Explorări imagistice osteoarticulare, radiologice, scintigrafice, RMN, artroscopice: 100 de buletine(interpretare)
4. Teste funcţionale neuro-musculare: EMG, viteza de conducere, curba I/t: 50 examene(interpretare)
1.4.2. Stagiul de cardiologie
1.4.2.1. Tematica lecţiilor de conferinţă (20 ore)
1. Aritmiile cardiace
2. Valvulopatiile
3. Cardiopatia ischemică cronică (nedureroasă/dureroasă)
4. Hipertensiunea arterială
5. Hipertensiunea arterială
6. Hipertensiunea pulmonară
7. Cordul pulmonar cronic
8. Insuficienţa cardiacă
9. Arteriopatiile periferice
10. Ateroscleroza
11. Bolile venoase periferice şi bolile limfatice ale membrelor
12. Patologia cardiovasculară a vârstnicului
13. Patologia cardiovasculară în bolile ţesutului conjunctiv
14. Patologia cardiovasculară în bolile hematologice , endocrine, de nutriţie, în tulburări electrolitice
15. Interrelaţii în patologia cardiovasculară şi neurologică
16. Tratamentul chirurgical al afecţiunilor arteriale veno-limfatice
17. Explorări paraclinice în afecţiunile cardiovasculare
18. Recuperarea pacienţilor cardiovasculari
19. Terapia specifică conservatoare cardiovasculară
1.4.3.2.Baremul activităţilor practice
1. Activitate directă de asistenţă a bolnavilor: zilnic şi de două ori pe săptămână în contravizite
2. Tehnici de EKG şi fono, înregistrare şi interpretare: 100 de buletine
3. Teste de efort, participare şi interpretare: 20 de cazuri
4. Tehnici de reanimare cardio-respiratorie, participare
5. Tehnici imagistice cardio-vasculare, radiologice, cateterism, echografice, Doppler: 50 de cazuri

1.4.3.Stagiul de pneumologie
1.4.3.1.Tematica lecţiilor de conferinţă ( 20 ore)
1. Astmul bronşic
2. BPOC
3. Bronşiectazia
4. Tuberculoza pulmonară şi sindroamele sechelare bronho pulmonare post-TBC
5. Alergoze- penumoconioze
6. Particularităţile morfo-funcţionale patologice şi farmacoterapeutice la vârstnici
7. Bolile peretelui toracic
8. Manifestările bronho-pulmonare în cadrul altor patologii
9. Terapia respiratorie
10. Explorări în penumofitiziologie
1.4.3.2.Baremul activităţilor practice
1. Teste funcţionale pulmonare- interpretare buletine: 20
2. Interpretarea radiologică bronho-pulmonară
3. Participarea la efectuarea de scintigrafii pulmonare şi bronhoscopii
4. Participarea la efectuarea de teste alergologice: interpretare
5. Examen de spută-interpretare: 20 buletine
1.4.4.Stagiul de geriatrie şi gerontologie
1.4.4.1. Tematica lecţiilor de conferinţă ( 40 ore)
1. Procesul de îmbătrânire: teorii şi principii generale, îmbătrânirea ţesutului conjunctiv, procesele imunologice la vârstnici, arterosclerozaşi procesele metabolice lipidice
2. Patologia cardio-vasculară la vârstnici: tulburări ischemice ale miocardului, tulburări de ritm,hipertensiunea arterială, tulburările valvulare, insuficienţa cardiacă, arteriopatiile periferice ,
3. Patologia respiratorie la vârstnici: fiziopatologie, infecţii respiratorii, embolismul pulmonar,fibrozele difuze interstiţiale, tumorile pulmonare, tuberculoza pulmonară la vârstnici
4. Patologia digestivă la vârstnici
5. Tulburările de nutriţie la vârstnici
6. Patologia nefro-urologică şi genitală a vârstnicilor: rinichiul, vezica urinară, prostata, tulburările ginecologice sexualitatea la vârstnici
7. Tulburările endocrine la vârstnic: tiroida, corticosuprarenala, paratiroida, diabetul vârstnicilor
8. Osteoporoza, osteomalacia şi boala Paget
9. Tulburările sanguine la vârstnici
10. Pielea vârstnicilor: modificări involutive şi patologice, Escarele
11. Problemele neurologice ale vârstnicilor: circulaţia cerebrală, AVC, hemiplegia, boala Parkinson şi parkinsoismul, epilepsia, tulburările de transmisie neuro-musculară, neuropatii periferice,tulburările medulare şi radiculare
12. Tulburările psihice ale vârstnicului: vizuale, auditive
13. Afecţiunile tumorale la vârstnici
14. Aspecte de gerontologie socială
1.4.4.2.Baremul activităţilor practice
1. Activitate de asistentă a bolnavilor vârstnici
2. Program de consultaţie în ambulator: 1 zi/săptămână
3. Aplicaţii terapeutice specifice cu medicaţia originală “Aslan”: 10 cazuri

1.4.5.Stagiul de neurologie                                                               1.4.5.1.Tematica lecţiilor conferinţă (100 ore)
1. Aspecte de fiziologie a nervilor periferici, sinapse şi transmiterea sinaptică
2. Patologia pericarionului neuronal
3. Patologia fibrei nervoase periferice
4. Sindromul de neuron motor periferic
5. Bazele neurofiziologice ale sistemului nervos central
6. Sindroame medulare: vasculare, degenerative, compresive, secundare modificărilor degenerative vertebrale
7. Sindroamele de trunchi cerebral
8. Sindromul cerebelos
9. Sindroame diencefalice
10. Sindroame extrapiramidale
11. Sindromul piramidal
12. Sindroame corticale
13. Sindroame vegetative
14. Patologia substanţei reticulare
15. Boli cerebrovasculare: particularităţi morfofuncţilonale , ale circulaţiei cerebrale, ischemia cerebrală ,insuficienţa circulatorie cerebrală cronică, hemoragiile cerebrale, tromboembolismul cerebral
16. Hemiplegia şi paraplegia
17. Scleroza multiplă (în plăci)
18. Boala Parkinson şi sindroamele parkinsoniene
19. Epilepsia
20. Cefaleea şi sindroamele migrenoase
21. Patologia neuro-musculară : distrofii musculare progresive ,polimiozite, sindromul miastenic,diskaliemii
22. Tipuri anatomo-clinice de nevralgii: nevralgia Arnold, nevralgia cervico-brahială, intercostală,lombară şi sciatică, femurală, meralgia parestezică
23. Neuropatii ale nervilor cranieni: nervul trigemen şi facial
24. Neuropatii periferice cu topografie diferită: paralizie de nerv circumflex, radial, median,cubital, sciatic, politeu intern şi extern
25. Polineuropatii cu diferite etiologii: infecţioase, alergice, toxice, metabolice, vasculare,paraneoplazice, prin agenţi fizici
26. Neuropatii senzitive
27. Tumori cerebrale şi medulare
28. Sindroame neurologice psttraumatice, sechelare, craniocerebrale şi vertebro-medulare
1.4.5.2. Baremul activităţilor practice
1. Examen EEG -interpretare: 20 buletine
2. Buletine de analiză LCR –interpretare: 20 buletine
3. Tehnici imagistice: radiologice, scintigrafice, echocardiografice, RMN în neurologie şi neurochirurgie
1.4.6. Stagiul de neurochirurgie (20 ore)
1.4.6.1. Tematica lecţiilor de conferinţă
• Traumatisme cranio-cerebrale
• Traumatisme vertebro-medulare
• Henrii discale
• Procese expansive intracraniene
• Procese expansive intrarahidiene
• Politraumatisme cu interesare cranio-cerebrală şi vertebro-medulală
• Diganosticul şi tratamentul comelor
1.4.6.2. Baremul activităţilor practice
• Imagistica neuro-chirurgicală – 60 imagini
• Puncţii rahidiene: lombare şi suboccipitale – 10
1.4.7.Stagiul de ortopedie-traumatologie
1.4.7.1.Tematica lecţiilor conferinţă ( 100 ore)
1.Traumatismele umărului : luxaţii, rupturi musculotendinoase şi capsulare, fracturi, semnificaţian funcţională a diverselor atitudini terapeutice ortopedico-chirurgicale
1. Complicaţiile immediate şi tardive în traumatismele umărului
2. Traumatismele cotului: luxaţii, fracturi tablou clinic, semnificaţia funcţională a diferitelor procedee ortopedico-chirurgicale, complicaţiile immediate şi tardive
3. Traumatisme la nivelul pumnului implicaţii terapeutice şi funcţionale ale tratamentului ortopedico-chirurgical
4. Traumatismele mâinii: entorse, luxaţii, fracturi, rupturi de tendoane, afectare vasculonervoasă, semnificaţia funcţională a tratamentului ortopedico-chirurgical, complicaţii immediate şi tardive
5. Traumatisme ale oaselor lungi la nivelul membrelor-atitudine terapeutico-chirurgicală în funcţie de topografie, de gravitatea leziunilor şi evoluţia funcţională
6. Traumatismele bazinului: disjuncţii, luxaţii, fracturi, semnificaţia terapiei conservatoare ortopedice şi indicaţiile chirurgicale
7. Traumatismele şoldului:luxaţii, fracturi, rupturi musculo-tendino-capsulare-aspecte clinice şi semnificaţia funcţională a diverselor atitudini terapeutice
8. Osteonecroza aseptică de cap femural
9. Şoldul operat protezat
10. Traumatismele de genunchi: luxaţii entorse, leziuni meniscale, fracturi- semnificaţia funcţională a programelor terapeutice ortopedico-chirurgicale
11. Genunchiul operat şi protezat
12. Traumatismele de gleznă: entorse, luxaţii, rupturi de tendon achilean, fracturi-aspecte clinice,semnificaţia funcţională a programelor terapeutice ortopedico-chirurgicale
13. Intervenţii ortopedice corrective pentru deviaţii axiale de tipul: coax vara,coax valga, genu valga, genu var, genu recurvatum, tulburări de statică plantară şi deviaţii ale degetelor
14. Scolioze
15. Cifoze
16. Hernia de disc lombară operată
17. Traumatismele coloanei vertebrale : fără leziuni neurologice /cu leziuni neurologice
18. Algoneurodistrofia cu diferite topografii
19. Amputaţiile
20. Protezarea
1.4.7.2.Baremul activităţilor practice
1. Reducerea luxaţiilor:10 cazuri
2. Reducerea fracturilor şi imobiliare în aparat gipsat :25 cazuri
3. Montarea extensiei continue transscheletice (supracondilita, trascalcaneană):5 cazuri

1.4.8.Stagiul de reabilitare (recuperare), medicină fizică şi balneologie (RMFB)
1.4.8.1. Tematica lecţiilor conferinţă ( 480 ore)
1.ASPECTE GENERALE
1. Definiţia specialităţii, aspecte conceptuale, conţinutul recuperării medicale, medicinii fizice,balneoclimatologie. Sarcinile şi atribuţiile
specialităţii în domeniile profilaxiei, terapiei şi al recuperării medicale.
2. Principiile fundamentale ale recuperării medicale, medicinii fizice, balneoclimatoterapiei,încadrarea în concepţiile actuale ale medicinii în general şi ale terapiei în special. Principiile de acţiune ale terapiei fizicale. Aspecte fiziologice ale adaptării. Principiul terapeutic al cruţării. Probleme
biometrice în interpretarea proceselor ritmice şi de reglare din organism.
3.Clasificarea deficienţelor somatice şi implicaţiile în reinserţia familială, sociale şi profesionale.
4.Evaluarea clinică
A. Cunoştinţe de bază specifice ale specialităţii.
INTRODUCERE Filozofie, obiective şi metodologie pentru Medicina Fizică şi de Reabilitare.
1. Aspecte istorice ale specialităţii.
2. Dezabilităţile şi procesul de Reabilitare.
a. Modelul tradiţional de medicină.
b. Model pentru Medicina Fizică şi de Reabilitare.
c. Procesul de Reabilitare.
3. Medicina Fizică şi de Reabilitare: o specialitate autonomă.
a. Criterii pentru o specialitate autonomă.
b. Filozofie.
c. Obiective.
d. Metodologie.
4. Rolul specialistului de Medicină Fizică şi Reabilitare.
a. Atribuţii medicale.
b. Atribuţii medico-sociale.
c. Obiective şi standarde ale specialităţii.
d. Muncă interdisciplinară.
Capitolul 1 –Bazele Medicinii Fizice şi de Reabilitare.
1. Principii de biomecanică generală, atât de kinetică cât şi de kinematică. Forţe, cupluri de forţe,sisteme de pârghii, momente, putere, lucru mecanic, inerţie, acceleraţie.
2. Principii de comportament şi rezistenţă a materialelor sub acţiunea forţelor. Înţelegerea generală a deformării şi efectele acesteia. Caracteristicile materialelor omogene şi compuse.
Cunoştinţe elementare referitoare la măsurarea tensiunii şi deformării diferitelor materiale.

3. Biomecanică. Înţelegerea generală a aplicării celor menţionate în paragrafele anterioare la ţesutul viu. Biomecanica diverselor tipuri de ţesut din organismul uman (în special cele ale sistemului locomotor). Cunoştinţe elementare despre biomecanica fluidelor şi aplicarea acesteia la
fluidele din organismul uman.
4. Studiul mişcării umane (kineziologie).
a Date generale.
Aplicarea sistemelor de pârghii asupra organismului uman; diverse elemente componente ale pârghiilor cu aplicare la sistemul locomotor. Cunoştinţe despre structura articulaţiilor, clasificarea articulaţiilor şi caracteristicile mişcărilor articulare.
Contracţia musculară, rezistenţa internă şi externă, scurtarea muşchilor şi intervale de mişcare ale articulaţiilor. Factori ce limitează intervalul de mişcare articulară. Diverse tipuri de muşchi.
Diverse tipuri mecanice de contracţii ale muşchilor, muşchi mono şi poliarticulari. Contracţii statice sau izometrice, contracţii dinamice sau izokinetice. Contracţii pliometrice. Agonişti,antagonişti, sisteme de muşchi. Lanţuri kinetice.
b Date specifice.
Fiziologia articulaţiei şi a funcţionării muşchiului: coloana vertebrală şi membrele.
Această parte a programei presupune cunoştinţe detaliate prealabile referitoare la anatomia sistemului locomotor.
c. Informaţii aplicate.
Aplicarea datelor de mai sus la analiza posturii şi a mişcării în activităţile elementare ale vieţii umane: poziţii fundamentale şi diferite posturi, gesturi, abilitate, mers, alergat şi sărit.
5. Efectele biochimice ale exerciţiilor. Cheltuiala de energie, termoreglarea. Costuri fiziologice,efecte cardiovasculare şi pulmonare ale exerciţiilor.
6. Epidemiologie clinică, metodologia pentru cercetări clinice. Statistică.
7. Medicina bazată de dovezi din cadrul specialităţii de Medicină Fizică şi de Reabilitare.
8. CIF (ICF engl.)
9. Evaluarea funcţiei cognitive
Capitolul 2 – Fiziologie şi fiziopatologie de bază
1. Sistemul nervos central.
2. Sistemul nervos periferic.
3. Sistemul nervos autonom.
4. Muşchiul
5. Joncţiunea neuro-musculară.
6. Neurofiziologia posturii şi mişcării.
7. Mecanismele durerii, interacţiunea durerii cu mişcarea.
Capitolul 3 – Evaluarea clinică şi funcţională în Medicina Fizică şi de Reabilitare.

1. Evaluarea clinică şi funcţională a articulaţiilor şi muşchilor; funcţia motorie şi funcţia senzorială.
2. Evaluarea funcţiei cognitive, a vorbirii şi a limbajului, a memoriei, a comportamentului, etc.
3. Teste de laborator şi tehnici imagistice. Folosirea raţională a imagisticii medicale moderne în Medicina Fizică şi de Reabilitare.
4. Evaluarea cantitativă prin înregistrarea computerizată a fenomenelor mecanice sau kinetice(plăci de forţă) precum şi înregistrarea mişcării sau kinematicii (diverse forme moderne de a înregistra deplasările segmentelor corpului).
5. Electrodiagnostic. electromiografie, studii ale conducerii nervoase şi potenţiale evocate.
6. Teste ale funcţiei pulmonare.
7. Teste ale funcţiei cardio-vasculare, saturaţia în oxigen, testarea la efort, costuri energetice.
8. Teste biochimice şi patologice de uz curent în Medicina Fizică şi de Reabilitare.
9. Evaluare funcţională: folosirea şi aplicarea CIF. Diverse scale, instrumente, teste şi indici folosiţi în condiţii relevante pentru Medicina Fizică şi de Reabilitare.
10. Analiza posturii şi a mişcării (inclusiv posturografia şi mersul).
Capitolul 4 – Terapii în Medicina Fizică şi de Reabilitare.
1 – Kinetoterapia şi masajul
a) Cunoştinţe referitoare la tehnicile elementare de kinetoterapie pasivă şi activă. Diverse tehnici de masaj manual şi instrumental. Tehnici pentru reabilitarea funcţională a problemelor articulare(manuale şi instrumentale). Antrenarea (reantrenarea) musculară, stimularea activităţii musculare,antrenament funcţional. Tehnici pentru creşterea forţei musculare, pentru creşterea rezistenţei musculare, recâştigarea abilităţii.
b) Metode specifice pentru diverse patologii.
Tehnici – Cyriax, Mennell, etc.
Tehnici de facilitare neuromusculară – Kabat, Bobath, Brunström, Voljta etc.
Managementul limfedemului.
c) Indicaţii, recomandări şi controale pentru kinetoterapie: cunoştinţe generale referitoare la tehnică, alegerea tehnicii în legătură cu rezultatul evaluării clinice şi funcţionale, tipul de patologie şi caracteristicile individuale ale pacientului.
2. Modalităţi de terapie fizicală: folosirea tehnicilor de terapie fizicală, cunoştinţe de bază, efectele tratamentelor, indicaţii şi contraindicaţii.
a) Electroterapia: curenţi galvanici; tratament cu curenţi de frecvenţă joasă, medie şi înaltă.
b) Vibraţii mecanice;
c) Biofeedback;
d) Termoterapie: aplicaţiile de căldură şi de rece;
e) Balneoterapie
3. Terapie ocupaţională.
Ergonomie fundamentală.
Principii şi metode ale terapiei ocupaţionale.
Materiale, echipamente, tehnologii şi evaluare în terapia ocupaţională.
Aplicaţiile terapiei ocupaţionale la: antrenarea articulaţiilor/muşchilor, antrenarea de anduranţă,reabilitarea funcţională şi la reintegrarea în comunitate (pregătire socio-familială, profesională şi
de angajare în muncă).
Evaluare, consiliere şi pregătire profesională (vocaţională).
4. Echipamente şi ajutoare tehnice*.

a Materiale folosite.
b Bandaje.
c Orteze (ale coloanei vertebrale şi ale membrelor).
d Proteze: indicaţii chirurgicale pentru amputare. Echipamente pentru, şi reabilitarea persoanelor cu amputaţii.
e Stomaterapie.
f Ajutoare tehnice şi aplicare: unităţi, instrumente, echipamente ADL, mijloace de transfer şi comunicare, control al mediului, echipamente casnice; indiferent dacă acestea sunt simple sau complexe, dar sunt utile pentru a ajuta persoanele cu dezabilitate să capete o mai mare independenţă şi să-şi îmbunătăţească calitatea vieţii.
g Scaunul cu rotile: consiliere şi management.
* Specialiştii de Medicină Fizică şi de Reabilitare trebuie să aibă cunoştinţe generale referitoare la materialele folosite la orteze şi proteze şi a proprietăţilor mecanice ale acestora. În plus, la cele folosite în mod obişnuit, este nevoie de cunoştinţe mai avansate despre procesul de fabricare a acestora, despre elemente suplimentare, piese de schimb, şi aplicarea acestora în practica clinică;specialistul trebuie să aibă cunoştinţe detaliate despre modul în care trebuie prescrise, adaptate,
verificată aplicarea şi să evalueze efectele terapeutice ale acestora.

6 Terapie manuală.
Fiziopatologia medicinii manuale. Cunoştinţe de anatomie. Examinarea clinică a coloanei vertebrale şi a membrelor. Disfuncţii ale segmentelor intervertebrale. Principii ale tehnicilor manuale. Indicaţii şi contraindicaţii. Pericole posibile ale manipulărilor. Examinarea clinică şi evaluarea.
7. Reeducarea în tulburările de vorbire şi de limbaj, echipamente şi tehnologii folosite în terapia vorbirii şi a limbajului, şi principii ale acestor echipamente şi tehnologii. Dezvoltarea limbajului în copilărie. Evaluarea în terapia vorbirii şi aplicarea acesteia la reabilitarea problemelor de pronunţie şi limbaj (exprimare, înţelegere, citire şi scriere).
Evaluarea şi managementul tulburărilor de deglutiţie.
8. Reintegrarea persoanelor cu dizabilităţi în societate. Principii şi metode de psihologie clinică şi asistenţă socială (muncă socială). Evaluarea cognitivă (intelect, memorie, concentrare,comportament) şi potenţialul de învăţare. Aplicarea acestora la abilităţile cognitive, psihologice şi
sociale: memorie şi concentrare, înţelegerea şi acceptarea din partea pacientului a problemei pe care o are, motivaţia pentru reabilitare, dispoziţie, dificultăţi în cadrul relaţiilor interpersonale;pregătire profesională şi metode pentru asigurarea securităţii financiare.
Implicaţii ale mediul înconjurător.
9. Reabilitare neuropsihologică: evaluare şi management
10. Farmacologie: farmacokinetica medicamentelor folosite în medicina de reabilitare; posibile interacţiuni cu programul de reabilitare şi cu exerciţiile terapeutice.

11. Tehnici de infiltraţii şi injecţii; acupunctură
12. Terapia extra-corporală cu unde de şoc în tendinită. (ECSWT)
13. Managementul multi-disciplinar al durerii.
B. APLICAŢII ÎN PATOLOGIE
Pentru fiecare dintre capitolele următoare chiar dacă nu s-a menţionat descrierea în detaliu a bolilor, un specialist MFR are datoria să le cunoască: semnele clinice şi simptomele, instrumentele de diagnostic, tipurile potrivite de evaluare şi terapia curentă. Este foarte important să se cunoască efectele terapeutice ale recuperării, indicaţiile şi contraindicaţiile acesteia.
Capitolul 5 – Pacientul Imobilizat.
1. Fiziopatologia imobilizării. Consecinţe asupra:
a) Aparatului cardio-vascular
b) Aparatului respirator
c) Aparatului digestiv
d) Sistemului metabolic (osteoporoza)
e) Aparatului uro-genital
f) Ţesutului cutanat
g) Sistemului musculo-scheletic
h) Sistemului neuropsihic.
2. Prevenirea şi tratamentul tulburărilor menţionate anterior.
Capitolul 6 – Medicina Fizică şi de Reabilitare în Patologia sistemului locomotor al adultului.
1. Condiţii netraumatice
a) Bolile inflamatorii ale articulaţiilor, polimialgia reumatică, patologia ţesutului conjunctiv.
b) Artropatii microcristaline: gută, condrocalcinoză.
c) Osteomalacia, osteoporoză.
d) Boala Paget.
e) Tumorile maligne ale oaselor – primitive şi secundare.
f) Reumatismul extra-articular.
g) Boli neuromusculare.
h) Reumatismul degenerativ.
i) Patologia coloanei vertebrale
j) Artroplastia.
l) Afecţiunile membrelor.
m) Cunoştinţe elementare despre chirurgia articulaţiilor: artroscopie, artrotomie, artrodeză.
n) Sindromul de oboseală cronică şi fibromialgie.
o) Sindromul dureros miofascial
2. Condiţii traumatice la adulţi.
a) Fiziologia şi fiziopatologia reparării ţesuturilor în sistemul locomotor.
b) Întinderi şi Entorse
c) Luxaţii traumatice şi recurente.
d) Fracturi: ale coloanei vertebrale (fără complicaţii neurologice), ale membrelor: principii de tratament specific, timp de reparare inclusiv postoperator, ex. osteotomii.
e) Afecţiuni traumatice specifice ale mâinilor şi picioarelor.
3. Arsuri:
a) clasificare
b) metode de tratament
c) prevenirea şi reabilitarea complicaţiilor
Capitolul 7 – Medicina Fizică şi de Reabilitare şi Sportul.
Medicina Fizică şi de Reabilitare în legătură cu activităţile sportive.
Sportul pentru persoanele cu handicap.
Capitolul 8 – Medicina Fizică şi de Reabilitare şi Patologia sistemului nervos.
1. Sistemul nervos central.
a) Afecţiuni vasculare, neoplazice, traumatice, inflamatorii, infecţioase şi degenerative ale creierului şi ale măduvei spinării; Leziuni ale măduvei spinării: traumatice, neoplazice şi altele.
Evaluarea şi managementul leziunilor măduvei spinării.
i) Stări degenerative cerebrospinale: Maladia lui Friedreich, Strumpell Lorain, etc.
j) Disfuncţii neuropsihologice.
2. Sistemul nervos periferic.
3. Deteriorări senzoriale speciale
Capitolul 9 – Medicina Fizică şi de Reabilitare şi Patologia respiratorie.
1. O apreciere fundamentală a sindroamelor obstructive şi restrictive acute şi cronice. Etiologie şi principii terapeutice.
2 Principiile reabilitării: evaluarea funcţională prin teste funcţionale pulmonare.
a) Tehnici active şi pasive ale drenajului pulmonar şi de postură, tapotare manuală, tehnici instrumentale.
b) Educarea şi pregătirea pacientului.
c) Ventilaţie artificială, respiraţie artificială, respiraţie asistată la domiciliu. Managementul traheotomiei.
d) Echipamente pentru respiraţia asistată.
e) Supravegherea şi monitorizarea tratamentului.
3 Aplicarea acestora

Capitolul 10 – Medicina Fizică şi de Reabilitare şi Patologia Cardio-vasculară.
Tulburări cardiace
1 Reabilitarea cardiacă în valvulopatii.
2. Reabilitarea cardiacă după infarctul de miocard.
3 – Cardiomiopatii
4 – Chirurgie cardiacă
Tulburări vasculare:
Sistemul arterial
1 – Boala arterială oclusivă a membrelor inferioare: investigaţii, locul reabilitării în diversele stadii ale bolii.
2. – Reabilitarea persoanelor cu amputaţii, îngrijirea bontului, proteze.
Sistemul venos.
3. a) Prevenirea şi tratamentul trombozelor venoase profunde.
b) Probleme venoase, ulcere, ulcere varicoase.
Sistemul limfatic.
Capitolul 11. Medicina Fizică şi de Reabilitare la Copii.
1. Evaluarea dezvoltării copilului: dezvoltarea psihomotorie, mobilitatea, dezvoltarea senzorială şi cognitivă. Testarea şi evaluarea stadiilor de dezvoltare.
2. Fiziopatologia în dezvoltarea sistemului locomotor. Interacţiuni între creştere şi anomalii din structurile musculo-scheletice şi ale articulaţiilor.
3. Neuropediatrie, paralizie cerebrală (IMC), spina bifida şi mielomeningocel. Amiotrofii spinale infantile. Consecinţele neuro-ortopedice ale tulburărilor neurologice, prevenire, tratament şi
monitorizare.
4. Malformaţii congenitale ale sistemului musculo-scheletic (coloana vertebrală, membre,agenezie scheletică, aplazie şi displazie congenitală, displazie de şold, picior strâmb, alte malformaţii ale piciorului).
5. Tulburări de creştere.
6. Inegalităţi ale membrelor inferioare.
7. Scolioze idiopatice, congenitale şi secundare.
8. Traumatismele infantile: o apreciere generală a traumatismelor şi recuperării la copii; amputaţii la copii.
Capitolul 12. Medicina Fizică şi de Reabilitare în problemele Urologice şi Sexuale.
1. Evaluarea fiziologiei continenţei vezicii, controlului sfincterian şi evaluarea funcţionării sfincterului anal.
2. Condiţii patologice ale vezicii şi sfincterelor: stări neurologice şi altele. Urodinamica. Evaluare şi tratament.
3. Evaluarea şi tratamentul patologiei sfincterului ano-rectal şi a vezicii şi colonului hiperactive.
4. Consecinţe sexuale ale disfuncţiilor neurologice, inclusiv sarcina la femeile paraplegice.

Capitolul 13 – Medicina Fizică şi de Reabilitare la vârstnici.
1. Procesul de îmbătrânire a diverselor sisteme:
a) Sistemul nervos central şi periferic: îmbătrânirea neuronilor, influenţe asupra dispoziţiei, funcţionarea cerebrală şi mecanisme de feedback.
b) Sistemul musculo-scheletic
c) Sistemul cardiovascular şi respirator.
2. Aprecierea principiilor de bază în patologia geriatrică: epidemiologia, patologia, evoluţia îmbătrânirii şi terapia.
3. Indicaţii pentru pacienţii geriatrici pentru a sta acasă ori în instituţii de plasament.
Capitolul 14 – Medicina Fizică şi de Reabilitare în Oncologie
Capitolul 15 – Reintegrarea şi menţinerea la domiciliu a persoanelor dizabilitate şi vârstnice.
1. O idee generală despre agenţiile de sănătate şi medico-sociale în diverse ţări ale Comunităţii Europene:
a) Sistemul de asigurări de sănătate. Securitate socială.
b) Spitalizare privată şi publică.
c) Spitalizarea la domiciliu.
d) Îngrijire la domiciliu, cadre medii si auxiliare, etc.
e) Asistenţă şi supraveghere telefonică şi prin alte metode de comunicare.
2. Cunoştinţe despre organizarea generală a reabilitării, locul şi rolul specialistului de Medicina Fizică şi de Reabilitare în cadrul acestor structuri.
Capitolul 16. Balneologia şi Balneoterapia

1. Principii generale de acţiune a terapiei balneare. Cura balneară balneaţia externă şi crenoterapia, alte categorii de aplicaţii cu ape minerale terapeutice. Reacţia balneară, triajul balnear.
2. Originea apelor minerale : clasificarea apelor minerale în funcţie de compoziţia lor fizicochimică. Zonele hidro-geologice din România şi distribuţia apelor minerale şi a nămolurilor în ţara noastră.
3. Crenoterapia. Definiţie, locul şi importanţa crenoterapiei în cadrul tratamentului complex din staţiunile balneare şi la domiciliu în diferite afecţiuni. Mecanisme de acţiune în crenoterapie.
4. Date de fiziologie a apei minerale terapeutice (structura, proprietăţi biologice si de circulaţie a apei in organism, rolul oligoelementelor). Efectele crenoterapiei cu ape minerale asupra echilibrului hidroelectrolitic şi acido-bazic al organismului.
5. Date de farmacodinamie clinică şi experimentală a apelor minerale româneşti de diferite tipuri . Apele minerale : definiţie , clasificare, compoziţie chimică, izvoare representative,efecte fiziologice şi terapeutice , indicaţii şi contraindicaţii. Apele oligominerale, apele carbogazoase, apele alkaline şi alcalino-teroase, apele clorurate sodice şi iodurate, apele
sulfuroase, ape arsenicale, feruginoase sulfatate, apele radioactive, apele minerale îmbuteliate, alte categorii de ape minerale; efecte terapeutice, mecanisme de acţiune, metodologie de utilizare, indicaţii şi contraindicaţii.
6. Nămolurile terapeutice. Definiţie, mod de formare, clasificare. Compoziţia fizico-chimică,proprietăţile biologice ale nămolurilor. Tipuri şi metodologie de aplicare. Efecte şi mecanisme de acţiune. Indicaţii şi contraindicaţii. Terapia cu extracte de nămol, indicaţii şi contraindicaţii.
7. Gazele terapeutice-mofete, solfatări: origine, clasificare modul de acţiune, efectele terapeutice, indicaţii şi contraindicaţii.
8. Elemente de tehnică balneară privind protecţia surselor de ape minerale, nămoluri şi gaze terapeutice, perimetre de protecţie. Protecţia staţiunilor balneare. Principii de funcţionare a staţiunilor balneare. Normative. Elemente de balneotehnică privind captarea, transportul,
depozitarea şi exploatarea apelor minerale, nămolurilor şi gazelor terapeutice.
9. Principalii factori metodologici şi acţiune biologică asupra organismului. Problema meteorosensibilităţii şi meteoropatologiei.
10. Clasificarea biologică şi terapeutică a tipurilor de climat din România. Climatoterapia: efecte fiziologice terapeutice, mecanisme de acţiune, metodologia climatoterapiei, indicaţii şi contraindicaţii.

1.4.8.2.Baremul activităţilor practice
1. Activitate de asistenţă a bolnavilor în clinica cu responsabilitate directă, zilnic.
2. Activitate de asistenţă în ambulator, 1 lună/an
3. Activitate de contra-vizită, 2 zile/săptămână
4. Activitate de evidenţă în clinici şi staţiuni balneare, 2 luni
5. Prezentări de cazuri clinice, 20/rezident
6. Referate din literatura de specialitate, 10/rezident
7. Tehnici de explorare clinică funcţională şi biologică a aparatului locomotor:
a) clinice-bilanţ articular şi testing muscular, 10/ regiune topografică
b) paraclinice –EMG 40 explorări, ecografii – 40
c) tehnici imagistice-radiologie 100 de explorări, scintigrafice 20, RMN 50, CT 20
d) analize de laborator- interpretarea a 100 de buletine ( test de inflamaţie, imunologice, metabolice)
8. Infiltraţii de ţesut moale inclusiv mezoterapie – 20
9. Infiltraţii intraarticulare – 15
10. Blocuri de nervi periferici cu anestezice locale şi substanţe neurolitice: alcool, fenol – 15
11. Injecţii cu toxină botulinică pentru spasticitate – 10
12. Buletine de analită ape minerale şi nămoluri – 20 (interpretate)
1.4.9. Stagiul de electromiografie
1.4.9.1.Tematica lecţiilor de conferinţă ( 40 ore)
1. Introducere. Investigaţia electronică neuromusculară.
2. Principii de neuro-electro-fiziologie. Unitatea motorie. Neuronul. Joncţiunea neuromusculară. Fibra musculară. Arhitectura unităţii motorii. Tipurile de fibre nervoase.
3. Inervaţia radiculară, tronculară, miotomală
4. Leziuni de nervi periferici
5. Tehnici clasice de electrodiagnostic.
6. Aparatura de electromiografie
7. Electromiografia-semiologie. Activitate spontană, potenţialul de uitate motorie, recrutarea,
EMG de fibra unică.
8. Electro-mio-neurografia – principii generale

a) Studii de conducere nervoasă motorie
b) Studii de conducere nervoasă senzitivă-tehnică anti-dromica şi orto-romica
c) Studiul reflexelor-unda F, unda A, reflexul H, reflexul de clipire.
d) Stimularea repetativă
9. Biofeed-back electromiografic
10. Metode cantitative în electromiografie- EMG kineziologică
a) Stimularea magneto-electrică
b) Patologia EMG
– Leziuni focale ale nervilor. Polineuropatii. Neuronopatii.
– Miopatii
– Tulburări ale transmiterii neuro-musculare
1.4.9.2.Baremul activităţilor practice
1. Efectuarea a 50 de electromiografii avizate de îndrumătorul de specialitate
2. Interpretarea a 100 de buletine de EMG
1.4.10.Stagiul de ecodiagnostic mio-entezo-osteoarticular
1.4.10.1.Tematica lecţiilor de conferinţă ( 40 ore)
1. Generalităţi despre ecografie şi sonde
2. Anatomia ecografică a aparatului locomotor
3. Indicaţii ale examinării ecografice în recuperare, medicină fizică şi balneologie
4. Revărsate articulare, tenosinovite
5. Examinarea canalului carpian, tarsian
6. Examinarea ecografică a piciorului în încărcare
7. Examinarea ecografică a ţesuturilor moi muşchi, ligamente, tendoane, burse, aponevroze
8. Examinarea ecografică a umărului rupturile coafei rotatorilor
9. Examinarea ecografică a genunchiului leziuni ligamentare, meniscale, capsulare, sinoviale
10. Rupturile tendoanelor- achileean, rotulian, cvadricipital, bicipital
11. Hematoamele şi revărsatele intra-articulare
12. Examinarea ecografică a tumorilor de ţesut moale- localizare, măsurători, puncţie ghidată ecografic,monitorizare.
1.4.10.2.Baremul activităţilor practice
Efectuarea a 50 de examinări echografice:
1.4.11. Stagiul de bioetică – 2 săptămâni
Tematica de curs (20 ore)
I. Introducere în Bioetică- 2 ore
1. Morala, etica, etica medicală- definire, delimitarea obiectului de studiu
2. Contextul apariţiei bioeticii
3. Definirea bioeticii
4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii
5. Teorii şi metode în bioetică

II. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii- 2 ore
1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă
2. Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor vieţii
3. Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate, boală şi suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţă religioasă, etnie, etc.)
III. Relaţia medic-pacient I- 2 ore
1. Valori ale relaţiei medic-pacient
2. Paternalism versus autonomie
3. Modele ale relaţiei medic-pacient
4. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătate
IV. Relaţia medic-pacient II- 2 ore
1. Consimţământul informat
2. Confidenţialitatea în relaţia medic-pacient
3. Relaţia medic-pacient minor
4. Acte normative care reglementează relaţia medic- pacient
V. Greşeli şi erori în practica medicală- 2 ore
1. Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare
2. Culpa medicală – definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice
3. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicală
VI. Probleme etice la începutul vieţii – 2 ore
1. Libertatea procreaţiei
2. Dileme etice în avort
3. Etica reproducerii umane asistate medical
4. Probleme etice în clonarea reproductivă
VII. Probleme etice la finalul vieţii- 2 ore
1. Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină
2. Probleme etice în stările terminale
3. Tratamente inutile în practica medicală
4. Eutanasia şi suicidul asistat
5. Îngrijirile paliative
VIII. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane- 2 ore
1. Donarea de organe de la cadavru
2. Donarea de organe de la persoana vie
3. Etica alocării de resurse în transplant
IX. Probleme etice în genetică şi genomică- 2 ore
1. Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii
2. Proiectul genomului uman- probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin prisma cunoaşterii genomului uman
3. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală
4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni
5. Terapia genică
6. Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii genetice

X. Etica cercetării pe subiecţi umani- 2 ore
1. Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani
2. Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală- discutarea principalelor coduri de etică şi convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecţi umani
3. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani
4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale
5. Comitetele de etică a cercetării
6. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţifică
TEMATICA SEMINARIILOR
I. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică- 2 ore
II. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică- 2 ore
1. Jurământul lui Hipocrate- comentarea formei iniţiale a jurământului lui Hipocrate şi evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale
2. Alternative ale jurământului lui Hipocrate
3. Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezent
III. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice- 2 ore
1. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă
2. Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă
3. Rolul comunicării în relaţia medic-pacient
IV. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice- 2 ore
1. Accesul la îngrijirile de sănătate- discutare de cazuri
2. Drepturile pacienţilor- reglementare legislativă
3. Rolul comitetelor de etică din spitale
V. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete- 2 ore
1. Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis
2. Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis
3. Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicale
VI. Discutarea problemelor etice la începutul vieţii pe baza unor cazuri concrete- 2 ore
VII. Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete- 2 ore
VIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor cazuri
concrete- 2 ore
IX. Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri concrete- 2 ore
X. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor cazuri
concrete- 2 ore

RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE
4 ani

STAGII PRACTICE ŞI CURSURI- CONFERINŢĂ
I.
RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE (I.1) – 10 luni (anul I)
REUMATOLOGIE (I.2) -3 luni
CARDIOLOGIE (I.3) – 2 luni
PNEUMOLOGIE (I.4) – 1 lună
GERIATRIE ŞI GERONTOLOGIE (I.5) – 1 lună
NEUROLOGIE (I.6) – 5 luni
NEUROCHIRURGIE (I.7) – 1 lună
ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE (I.8) – 1 lună
BIOETICĂ (I.9) – 2 săptămâni (anul IV)
II.
EMG (II.1) – 2 luni trimestrul 4, anul III
ECODIAGNOSTIC MIO-ENTEZO-OSTEOARTICULAR (II.2) – 2 luni trimestrul 1, anul IV
III. RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE (I.1) – 19½ luni
ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV
I.1 I.2 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.1 I.9 II.1 II.2 I.1

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *