Examene

Calendarul de examene, concursuri si sesiunilor de inscriere la a doua specialitate, ce vor fi organizate de Ministerul Sanatatii în anul 2019.

Program relatii telefonice cu petentii la Directia Generala Resurse Umane si Certificare. 

Primar

PUBLICAŢIE DE EXAMEN Privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea gradului de medic, medic dentist respectiv farmacist primar, sesiunea 19 iunie 2019

Preşedinte comisie, data, locul şi ora de prezentare la examenul pentru obținerea titlului de medic / medic dentist / farmacist primar din sesiunea 

Lista candidaților înscriși la examenul pentru obținerea titlului de medic / medic dentist / farmacist primar din sesiunea 

Arondarea pe centre universitare de sustinere a examenului si specialitati a candidatilor inscrisi la examenul de medic, medic dentist si farmacist primar din sesiunea 

Tematici pentru examenul de medic primar 

Specialist 

Publicatie privind organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea titlului de medic specialist, medic stomatolog specialist si farmacist specialist, din sesiunea 16 octombrie 2019

Cerere pentru organizarea si desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic, medic stomatolog si farmacist SPECIALIST, 16.10.2019

Publicatie de examen pentru obtinerea titlului de medic specialist in specialitatea Anestezie si Terapie Intensiva, sesiunea 14 septembrie 2019, simultan cu examenul EDA

Adeverinţă eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat rezidentul, din care să reiasă tipul contractului individual de muncă (pe perioadă determinată sau nedeterminată), numărul Ordinului de confirmare în rezidenţiat, vechimea ca medic rezident la data de 31.12.2019, precum și data încheierii pregătirii.

PUBLICATIE Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist pentru sesiunea 20 martie 2019

Arondarea candidaţilor pe specialităţi şi centre universitare pentru examenul de obţinere a titlului de medic specialist, sesiunea 20 martie 2019

Preşedinte comisie, data, locul şi ora de prezentare la examenul pentru obținerea titlului de medic / medic dentist / farmacist specialist din sesiunea 20 martie 2019

Lista candidaților înscriși la examenul pentru obținerea titlului de medic / medic dentist / farmacist specialist din sesiunea 20 martie 2019

Tematici pentru examenul de medic specialist

Atestate de studii complementare

Publicatie de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti – sesiunea  15 mai-21 iunie 2019

Data, locul şi ora de prezentare la examenul pentru obținerea de atestate din sesiunea 

Lista candidaților înscriși la examenul pentru obținerea de atestate din sesiunea 15 mai – 21 iunie 2019

Arondarea pe centre universitare a candidatilor inscrisi la examenul de obtinere a atestatelor de studii complementare, sesiunea 15 mai – 21 iunie 2019

Tematici de examen pentru obtinerea de atestate de studii complementare 

Catalogul naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora (Ordin nr. 418 din 20/04/2005)

Tematica concursului pentru ocuparea posturilor de Medici de Medicina generala cu drept de libera practica