Publicația de examen pentru obținerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentiști și farmaciști, sesiunea 05 noiembrie 2020

Examene

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 05 noiembrie – 11 decembrie 2020 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.

Pentru această sesiune pot depune dosare de înscriere candidaţii care au finalizat până la data de 30 septembrie 2020 pregătirea teoretică şi practică efectuată în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare, în condiţiile prevăzute de Ordinul MS nr.418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate de
Ministerul Sănătăţii, în care s-a efectuat pregătirea.
Pentru fiecare probă de examen, nota minimă de promovare este 5,00, cu
excepţia probelor de examen pentru care sunt precizate alte condiţii minime de promovare (calificativ admis/respins). În cazul în care la una din probele de examen nu se obţine nota minimă de promovare, candidatul este declarat nepromovat. Media finală minimă de promovare a examenului pentru obţinerea atestatelor de studii complementare este 7,00.

Înscrierea candidaţilor în vederea susținerii acestor examene se va face în perioada 01-12 octombrie 2020 inclusiv.

Dosarele candidaților vor fi transmise Ministerului Sănătății, prin servicii poștale, pe adresa Direcției Generale Resurse Umane Structuri și Politici Salariale din Str. Bodești nr. 1,sector 2, Bucureşti, cu excepţia atestatelor în: Acupunctură, Api-fito-terapie, Asistență medicală de urgență prespitalicească, Asistența medicală de urgență pentru structurile
UPU, Homeopatie, Farmacie homeopată și Implantologie.
Dosarele candidaților pentru atestatele în Acupunctură, Api-fito-terapie, Asistență medicală de urgență prespitalicească, Asistența medicală de urgență pentru structurile UPU, Homeopatie, Farmacie homeopată și Implantologie, se vor transmite prin servicii poștale, în aceeaşi perioadă, respectiv între 01-12 octombrie 2020 inclusiv, prin Direcţiile
de Sănătate Publică din centrele universitare în care s-a făcut pregătirea pentru respectivele programe.

Direcţiile de sănătate publică, vor completa on-line la adresa:
http://examene.meddb.ro, listele nominale ale candidaţilor înscrişi, până la data de 16 octombrie 2020, ora 14,00.
Tabelele originale cu candidaţii înscrişi, însoţite de adresa oficială vor fi transmise prin poştă în următoarele 2 zile, pe adresa Ministerului Sănătăţii, Direcției Generale Resurse Umane Structuri și Politici Salariale, str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti.
Tabelele vor cuprinde următoarele rubrici:
DSP Nume, prenume
Atestatul Data şi locul naşterii (localitate,judeţ)
Gradul profesional medic dentist/specialist/primar
Specialitatea (se va completa numai pentru medicii specialisti sau primari)
Unitatea de încadrare / judeţ
Centrul de examen (în care s-a efectuat pregătirea)
C.N.P.

Nr. chitanţei de plată a taxei de examen
Solicită atestatul la DSP
Nr. Telefon contact

Candidaţii vor fi înscrişi în tabele cu numele şi prenumele corect conform actului de identitate în termen de valabilitate, utilizând caracterele diacritice: Ă,Î,Â,Ş,Ţ.
Întreaga responsabilitate privind respectarea condiţiilor de participare a
candidaţilor la examen, revine direcţiilor de sănătate publică menţionate.
Arondarea candidaţilor pe atestate de studii și centre universitare medicale va fi comunicată în ziua de 23 octombrie 2020, pe site-ul Ministerului Sănătăţii la rubrica Concursuri şi examene naționale.
Listele candidaţilor al căror dosar de înscriere este admis, precum şi preşedintele de comisie, locul, data şi ora de prezentare la examen, se vor afişa la data de 29 octombrie 2020 pe site-ul Ministerului Sănătăţii la rubrica – Concursuri şi examene naționale.

La aceste examene se pot prezenta:

1) Pentru atestatul în Ultrasonografie generală
– medicii specialişti sau primari, precum şi absolvenţii facultăţilor de medicină cu drept de exercitare a profesiunii de medic, care au absolvit programele de studii complementare în ultrasonografie generală cu durata de pregătire de 6 luni (conform prevederilor Ordinului MS nr. 418/2005). Cele 6 luni de pregătire, structurate pe două nivele, pot fi efectuate în două module a câte 3 luni (3 luni curs teoretic urmat de 3 luni de activitate practică individuală), pe durata cărora cursantul va efectua minimum 300
examinări, sub directa supervizare a unui medic desemnat pentru acest tip de activitate de către responsabilii naţionali sau pe centre universitare ai programului.

Medicii rezidenţi confirmaţi în specialităţi în al căror curriculum de pregătire este prevăzut modulul de ultrasonografie generală cu durata de 3 luni (echivalent nivel I), vor putea susţine examenul pentru obţinerea atestatului în ultrasonografie generală după absolvirea programului de
ultrasonografie generală nivel II (3 luni), urmat ulterior confirmării ca medic specialist,având durata totală de pregătire 6 luni;
Medicii confirmaţi specialişti în specialităţile radiologie şi imagistică
medicală, medicină nucleară şi gastroenterologie care au efectuat pregătire în ultrasonografie generală conform curriculei de rezidenţiat, sunt abilitaţi să exercite activitatea de ultrasonografie generală, fără susţinerea examenului de atestat, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 418/2005.
Examenul va consta din trei probe:
– prima probă practică pe bolnav (eliminatorie, nota minimă de promovare – 6,00);
– proba teoretică scrisă, sub formă de test grilă, cu 50 întrebări cu răspunsuri multiple,tip complement simplu, din tematică;
– a doua probă practică de patologie ecografică pe videocasetă.
Tematica de examen este cea aprobată de conducerea MSP sub nr.
EN/3355/23.08.2006.

2) Pentru atestatul în Ultrasonografie obstetricală şi ginecologică
– medicii specialişti sau primari obstetrică-ginecologie care au urmat o pregătire, cu durata de 3 luni (6 saptamani – nivel I si 6 saptamani – nivel II), în centrele universitare medicale acreditate prin Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.
Medicii confirmaţi rezidenţi în specialitatea obstetrică-ginecologie în al căror curriculum de pregătire este prevăzut modulul de ultrasonografie obstetricală şi ginecologică cu durata de 6 săptămâni (echivalent nivel I), vor putea susţine examenul  pentru obţinerea atestatului în ultrasonografie obstetricală şi ginecologică numai după confirmarea ca medic specialist şi absolvirea programului de ultrasonografie obstetricală şi ginecologică nivel II (6 săptămâni);

Examenul va consta din patru probe:
– proba practică – eliminatorie (calificativ admis/respins) de recunoaştere a unui element de anatomie ecografică fetală, anomalie fetală sau anatomie ginecologică (imagini furnizate de comisie);
– proba scrisă tip grilă, cu 100 întrebări;
– proba practică – de examinare a unui caz obstetrical sau ginecologic, formată din două probe notate separat:
a. evidenţierea şi recunoaşterea unui organ matern (ficat, splină, rinichi, colecist,vezică urinară);
b. evidenţierea şi recunoaşterea unor elemente fetale (inclusiv biometrie fetală) sau ale aparatului genital feminin, cu recunoaşterea elementelor de patologie;
– probă practică – de elaborare a unui buletin ecografic după examinarea unui caz obstetrical.
Tematica de examen este cea aprobată de conducerea MSP sub nr.
EN/1069/25.06.2006.

3) Pentru atestatul în Chirurgie laparoscopică ginecologică.
– medicii specialişti sau primari obstetrică-ginecologie care au efectuat un program de pregătire teoretică şi practică cu durata de 3 luni în centrele universitare medicale acreditate prin Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare, care au efectuat ulterior finalizării pregătirii un număr de minimum 50 intervenţii chirurgicale
laparoscopice, ca prim operator sub supravegherea unui medic cu competentă/atestat în chirurgie laparoscopică ginecologică.
Examenul va consta din:
– probă scrisă (test din tematica teoretică de pregătire)
– probă clinică – examen oral cu descrierea unor tehnici chirurgicale specifice pentru afecţiunea posibil de tratat laparoscopic;
– probă practică (probă de abilităţi/manualitate) – este probă practică pe simulator,din baremul de tehnici, manevre, instrumentar, aparatură;
– probă practică – participare la o intervenţie chirurgicală (ca prim operator).
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremurile practice cuprinse în programa de pregătire şi aprobate de conducerea MSP sub nr. EN/6935/23.11.2006.

4) Pentru atestatul in Histeroscopie
– medicii specialişti sau primari obstetrică-ginecologie care au efectuat o pregătire prin curs teoretic şi stagii practice, cu durata de 6 săptămâni (trei module a două săptămâni), în Centrele Universitare Medicale: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi,Timişoara şi Tg.Mureş, centre acreditate prin Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

Medicii confirmaţi rezidenţi în specialitatea obstetrică-ginecologie în al căror curriculum de pregătire este prevăzut modulul de histeroscopie, vor putea susţine examenul în baza acestui modul, numai după confirmarea ca medic specialist și parcurgerea unui program de pregătire complementar în domeniul histeroscopie, cu durata de două săptămâni.
Examenul va consta din două probe:
– probă teoretică (subiecte sau test grilă) – eliminatorie, cu nota minimum 7.00 ;
– probă clinică (o histeroscopie diagnostică sau operatorie).

Tematica de examen este cea aprobată de conducerea MSP sub nr. EN/1600/2006.

5) Pentru atestatul in Colposcopie.
– medicii specialişti sau primari obstetrică-ginecologie care au efectuat o pregătire prin curs teoretic cu durata de 6 săptămâni (3 module de cate 2 săptămâni fiecare), în centre universitare medicale acreditate prin Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu-Mureş şi Timişoara,urmat de un stagiu practic în care au efectuat minimum 300 de colposcopii sub supravegherea unui medic având această competentă/atestat.
Medicii confirmaţi rezidenţi în specialitatea obstetrică-ginecologie în al căror curriculum de pregătire a fost prevăzut modulul de colposcopie (curs teoretic), vor putea susţine examenul numai după confirmarea ca medic specialist, pe baza pregătirii efectuate în modulul din rezidenţiat şi a stagiului complementar ulterior cu durata de 2 săptămâni, în care au efectuat minimum 300 de colposcopii sub supravegherea unui medic având această competentă/atestat şi a avizului responsabilului naţional de program.
Examenul va consta din patru probe:
– probă scrisă – trei subiecte dezvoltate general sau test grilă;
– probă orală – trei subiecte din tematica modulelor de pregătire;
– probă practică – caz clinic;
– probă de laborator (citotest, examen anatomo-patologic, interpretare markeri).
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremele practice cuprinse în  programa de pregătire aprobată de conducerea MSP sub nr. EN/1160/27.06.2006.

6) Pentru atestatul în Tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată/“Fertilizare in vitro”
– medicii specialişti sau primari în specialitatea obstetrică-ginecologie care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 6 luni, în centrele universitare medicale acreditate de ordinul MS nr.418/2005 cu modificările şi completările ulterioare(Bucureşti, Cluj-Napoca), pregătire atestată prin certificat eliberat de SNSPMPDSB.

Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.

7) Pentru obţinerea atestatului în Medicină materno-fetală
– medicii specialişti sau primari în specialitatea obstetrică-ginecologie care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 6 luni, în centrele universitare medicale acreditate prin ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare Bucureşti, Cluj-Napoca, pregătire atestată prin certificat eliberat de SNSPMPDSB.
Examenul va consta din patru probe:
– proba teoretică scrisă tip grilă cu 100 întrebări din tematica cursului predat.
– proba practică – de recunoaştere a unei anomalii fetale (imagini furnizate de comisie).
– proba practică de examinare a unui caz obstetrical cu risc şi stabilirea conduitei materno-fetale.
– proba practică de interpretare a unui buletin de diagnostic prenatal (dublu sau triplu test, cariotip, buletin ultrasonografic obstetrical complet).
Probele şi tematica programei de pregătire au fost aprobate de conducerea MSP sub nr.EN/6935/23.11.2006.

8) Pentru obţinerea atestatului în Gineco-oncologie

– medicii specialişti sau primari obstetrică-ginecologie care au efectuat o pregătire teoretică şi practică cu durata de 1 an în centrele universitare medicale acreditate prin ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare: Bucureşti, Cluj-Napoca şi Târgu-Mureş, pregătire atestată prin certificat eliberat de SNSPMPDSB .
Examenul va consta din două probe: – proba scrisă şi proba practică.
9) Pentru atestatul în Cardiologie intervenţională
– medicii specialişti sau primari în specialitatea cardiologie care au absolvit programul de pregătire (curs şi stagii practice) aprobat prin OMS 296/2010, cu durata de 2 ani în centre universitare medicale acreditate: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara.
Examenul va consta din trei probe:
– probă scrisă – test grilă;
– probă clinică– examen clinic/proba abilităţi/manualităţi;
– probă practică – proba operatorie;
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremele practice cuprinse în programa de pregătire aprobată.

10) Pentru atestatul în Cardiologie pediatrică
– medicii specialişti sau primari în specialitatățile cardiologie sau pediatrie care au absolvit programul de pregătire (curs şi stagii practice) aprobat sub nr. RA/51/2012,organizat în 4 module cu durata de 2 ani, în centre universitare medicale acreditate: Bucureşti, Cluj-Napoca, Târgu Mureș şi Timişoara.
Examenul va consta din patru probe:
– I probă scrisă ;
– II – IV trei probe practice, conform prevederilor curriculare aprobate;
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremele practice cuprinse în programa de pregătire aprobată.

11) Pentru atestatul în Echocardiografie generală
– medicii specialişti sau primari în specialităţile Cardiologie, Medicină
internă, Pediatrie, ATI sau Medicină de urgenţă care au absolvit 2 cursuri teoretice cu durata de 2 luni (începători şi avansaţi) în centre universitare medicale acreditate de Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare: Bucureşti, ClujNapoca, Iaşi şi Timişoara, urmate de un stagiu practic de o lună în care au efectuat minimum 200 ecocardiograme M şi bidimensionale, precum şi 50 echo-Doppler sub
supravegherea unui medic având competenţă/atestat în ecocardiografie generală.
Medicii confirmaţi specialişti cardiologie care au efectuat pregătire în
echocardiografie generală conform curriculei de rezidenţiat, sunt abilitaţi să exercite activitatea de echocardiografie generală, fără susţinerea examenului de atestat, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.
Examenul va consta din trei probe:
– probă practică (eliminatorie – nota minimă 7,00);
– probă teoretică scrisă, sub formă de test grilă, cu 50 întrebări cu răspunsuri multiple;
– probă practică – interpretare trasee (echo-M si bidimensional şi echo-Doppler).

Tematica de examen este cea din “Viaţa Medicală” nr.12/26.03.1993.

12) Pentru atestatul în Ecocardiografie transesofagiană (specială)
– medicii specialişti sau primari în specialităţile Cardiologie sau ATI care au
obţinut competenţa/atestatul în echocardiografie generală şi au urmat o pregătire prin curs  şi stagiu practic într-un laborator de ecocardiografie transesofagiană, sub supravegherea şefului de laborator, în total 2 luni, în centre universitare medicale acreditate de Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi
Timişoara.
Pentru înscrierea la acest examen, candidaţii vor depune la dosar şi copia xerox a atestatului /competenţei în Ecocardiografie generală, sau a certificatului de abilităţi obţinute anterior.
Examenul va consta din următoarele probe: – probă scrisă şi două probe practice din tematica programei de pregătire.

13) Pentru atestatul în Ecografie vasculară
– medici specialişti sau primari în specialitatăţile Cardiologie, Medicină
internă, Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, Chirurgie vasculară, Chirurgie cardiovasculară, care au efectuat curs şi pregătire practică cu o durată de 3 luni în centrele universitare medicale acreditate de Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara, potrivit prevederilor curriculare aprobate de MSP.
Examenul va consta din următoarele probe:
– probă practică de abilităţi/manualităţi – eliminatorie – caz clinic de explorat;
– probă scrisă – tip grilă;
– probă practică de interpretare a unor imagini (foto, casetă video, CD)
Tematica de examen este cea aprobată de conducerea MSP sub nr.
EN/3355/23.08.2006.

14) Pentru atestatul în Ecografie endocrină
– medicii specialişti sau primari, în specialitatea endocrinologie, care au efectuat 3 module de câte 10 zile în decursul unui an, în centrele universitare medicale acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare: Bucureşti, ClujNapoca, Iaşi şi Timişoara şi care au efectuat un minim de 1000 echografii ale glandelor endocrine, sub îndrumarea unui medic având competenţă/atestat în ecografie endocrină.
Medicii confirmaţi specialişti endocrinologie care au efectuat pregătire în ecografie endocrină conform curriculei de rezidenţiat, sunt abilitaţi să exercite activitatea de ecografie endocrină, fără susţinerea examenului de atestat, în conformitate cu prevederile ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

Examenul va consta din două probe:
– probă scrisă
– probă practică
Tematica de examen este cea aprobată în anul 1999.

15) Pentru atestatul în Sexologie
– medicii specialişti şi primari în specialităţile endocrinologie, dermatovenerologie,psihiatrie, urologie, obstetrică-ginecologie şi medicină de familie, care au efectuat pregătire teoretică şi practică 4 module a câte 3 săptămâni, în centrele universitare medicale acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare (Bucureşti,
Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi şi Timişoara).
Examenul constă din două probe:
– probă scrisă
– probă practică
Probele se vor susţine din tematica programei analitice de pregătire.

16) Pentru atestatul în Endoscopie digestivă diagnostică
– medicii specialişti sau primari în specialităţile gastroenterologie şi chirurgie generală care au efectuat curs teoretic cu durata de 6 săptămâni în centrele universitare medicale acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare:
Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara şi Craiova, atestat prin certificate eliberate de UMF-urile organizatoare, continuat cu un stagiu practic de 18 săptămâni (total 6 luni de pregătire), în care au efectuat minimum 200 endoscopii digestive superioare, 100 sigmoidoscopii flexibile, 50 colonoscopii, 30 scleroterapii / bandări viscerale / hemostaza altor leziuni nonvariceale, asistarea la minimum 50 de polipectomii şi tehnici de hemostază în hemoragii inferioare, sub supravegherea unui medic primar gastroenterologie cu competenţă/atestat in endoscopie digestivă de minimum 3-5 ani, din centrele universitare medicale acreditate.
Medicii confirmaţi specialişti gastroenterologie care au efectuat pregătire în
endoscopie digestivă conform curriculei de rezidenţiat, sunt abilitaţi să exercite activitatea de endoscopie digestivă diagnostică, fără susţinerea examenului de atestat, în conformitate
cu prevederile ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.
Examenul va consta din următoarele probe:
– probă scrisă;
– probă orală, constând din interpretare de caz pe casetă video;
– proba practică – eliminatorie, nota minimă 7.00, (manevrarea endoscopului pentru endoscopia digestivă superioară şi inferioară diagnostică).
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremurile practice cuprinse în programa de pregătire aprobată de conducerea MSP sub nr. EN/5583/28.05.2007.

17) Pentru atestatul în Endoscopie digestivă terapeutică
– medicii specialişti sau primari în specialităţile gastroenterologie şi chirurgie generală care au efectuat curs teoretic cu durata de 4 săptămâni în centrele universitare
medicale acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare:
Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara, atestat prin certificat eliberat de UMF, continuat cu un stagiu practic de 20 săptămâni – 400 ore pregătire modulară într-un spital universitar sub îndrumarea directă a unui medic primar gastroenterolog cu atestat în endoscopia digestivă terapeutică de cel puţin 5 ani (total 6 luni de pregătire); în cadrul pregătirii practice se vor efectua minimum 500 endoscopii digestive superioare diagnostice şi
terapeutice, 200 colonoscopii diagnostice şi terapeutice şi 50 ERCP, confirmate de medicul primar gastroenterologie sub îndrumarea căruia a efectuat pregătirea practică.
Pentru înscrierea la examen, medicii specialişti şi primari în specialitatea
gastroenterologie precum şi medicii specialişti şi primari în specialitatea chirurgie generală vor depune în dosar şi copia xerox a atestatului/competenţei în endoscopie digestiva diagnostică.
Excepţie fac medicii specialişti gastroenterologie, confirmaţi ulterior sesiunii octombrie 2002 şi care au efectuat şi promovat modulul de endoscopie digestivă diagnostică în cadrul specializării prin rezidenţiat, care vor ataşa copia certificatului de abilităţi în endoscopie digestivă terapeutică.

Examenul va consta din următoarele probe:
– Probă practică (o intervenţie terapeutică asistată de comisia de examen) – este eliminatorie, nota minimă de promovare este 7,00, iar responsabilitatea cu privire la securitatea pacientului supus procedurii va fi asumată de către preşedintele comisiei.
– Probă teoretică scrisă.
– Probă orală constând în interpretare de casetă.

Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremurile practice cuprinse în programa de pregătire aprobată de conducerea MSP sub nr.EN/5583/28.05.2007

18) Pentru atestatul in Endoscopie digestivă diagnostică pediatrică
– medicii specialişti sau primari în specialitatea pediatrie sau chirurgie pediatrică care au efectuat curs şi pregătire practică cu durata de 4 luni în centrele universitare medicale Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara, centre acreditate de ordinul MS nr.418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.
Examenul va consta din două probe: – proba scrisă şi proba practică din tematica programei de pregătire.

19) Pentru atestatul în Alergologie şi imunologie pediatrică
– medicii specialişti şi primari în specialitatea pediatrie care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 3 luni, în centrul universitar Iaşi, acreditat conform aprobării conducerii Ministerului Sănătăţii nr. NB/7976/2015.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă
– o probă practică – examenul clinic şi de abilităţi/manualităţi.

20) Pentru atestatul în Chirurgie laparoscopică nivel I – tehnici de bază sau
nivel II, tehnici avansate
1. Pentru atestatului în Chirurgie laparoscopică nivel I – tehnici de bază
– medicii specialişti sau primari în specialitatea chirurgie generală care au efectuat programul cu durata de 6 săptămâni însumând 180 de ore pregătire teoretică și practică în centre universitare medicale acreditate de ordinul MS nr.418/2005 cu modificările şi
completările ulterioare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Sibiu, Târgu Mureş şi Timişoara, acreditate conform aprobării conducerii Ministerului Sănătăţii nr. NB/1197/2015.
Medicii confirmaţi specialişti chirurgie generală ulterior sesiunii octombrie
2002, sunt abilitaţi să exercite activitatea de chirurgie laparoscopică nivel I – tehnici de bază, în baza certificatului de medic specialist, fără susţinerea examenului de atestat, în conformitate cu prevederile ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.
Tematica de examen este cea aprobată de conducerea MS sub nr. NB/1197/2015.
2. Pentru atestatul în Chirurgie laparoscopică nivel II – tehnici avansate
– medicii specialişti sau primari în specialitatea chirurgie generală care au efectuat programul cu durata de 8 săptămâni însumând 240 de ore pregătire teoretică și practică în centre universitare medicale acreditate de ordinul MS nr.418/2005 cu modificările şi completările ulterioare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Sibiu, Târgu Mureş şi Timişoara, acreditate conform aprobării conducerii Ministerului Sănătăţii nr. NB/1197/2015.
– anterior înscrierii pentru obținerea acestui atestat, este necesară obţinerea atestatului în chirurgie laparoscopică nivel I sau a certificatului de abilități echivalent,urmat de parcurgerea programului de pregătire teoretică şi practică de nivel II – tehnici avansate.

Pentru înscrierea la acest examen, candidaţii vor depune la dosar copia xerox a atestatului în chirurgie laparoscopică nivel I – tehnici de bază obţinut anterior sau copia certificatului de abilităţi în chirurgie laparoscopică nivel I, obţinut în baza modulului efectuat în rezidenţiat.
Examenul va consta pentru ambele atestate din două probe: – probă scrisă şi probă practică din tematica programei de pregătire.
Tematica de examen este cea aprobată de conducerea MS sub nr. NB/1197/2015.

21) Pentru atestatul în Chirurgie oncologică
– medicii specialişti sau primari chirurgie generală care au efectuat o pregătire teoretică şi practică cu durata de un an în centrele universitare medicale acreditate conform prevederilor ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare: Bucureşti, Cluj-Napoca şi Timişoara, pregătire atestată prin certificat eliberat de Instituțiile
acreditate pentru acest program.
Examenul va consta din două probe: – proba scrisă şi proba practică.

22) Pentru atestatul în Chirurgie hepatică şi transplant hepatic/Chirurgie
hepato-bilio-pancreatică:
– medicii specialişti sau primari chirurgie generală care au efectuat o pregătire teoretică şi practică cu durata de un an în centrele universitare medicale acreditate prin ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare: Bucureşti, ClujNapoca, Iaşi Timişoara, pregătire atestată prin certificat eliberat de SNSPMPDSB.
Examenul va consta din două probe: – proba scrisă şi proba practică, din tematica pregătirii efectuate.

23) Pentru atestatul în Chirurgie laparoscopică pediatrică – nivel I (tehnici
de bază)
– medicii specialişti şi primari în specialităţile chirurgie pediatrică şi chirurgie şi ortopedie pediatrică, care au efectuat care au efectuat programul cu durata de 6 săptămâni însumând 120 de ore pregătire teoretică și practică în centre universitare medicale
acreditate de ordinul MS nr.418/2005 cu modificările şi completările ulterioare: Bucureşti,Craiova, Iaşi şi Timişoara, acreditate conform aprobării conducerii Ministerului Sănătăţii nr. NB/1197/2015.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi
– o probă practică din tematica pregătirii efectuate.

24) Pentru atestatul în Chirurgie artroscopică
– medicii specialişti sau primari în specialitatea ortopedie-traumatologie care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 18 luni, în centrul universitar
medical Bucureşti, acreditat prin ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.

25) Pentru atestatul în Ecografia aparatului locomotor
– medicii specialişti sau primari Neonatologie, Recuperare, medicină fizică şi balneologie, Reumatologie, Medicină sportivă, precum şi medicii specialişti sau primari Ortopedie-Traumatologie şi Ortopedie pediatrică (conform ord. MS nr. 403/2009),care au efectuat o pregătire teoretică şi practică cu durata de 6 luni în centre universitare  medicale acreditate prin ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare:
Bucureşti, Cluj-Napoca.

Examenul va consta din două probe: – proba scrisă şi proba practică.
Tematica de examen este cea aprobată de conducerea MSP sub nr.
EN/5731/23.10.2006.

26) Pentru atestatul în EEG
– medicii specialişti şi primari în specialitatea neurologie, neurologie pediatrică,neurochirurgie, psihiatrie şi psihiatrie pediatrică, care au efectuat pregătire cu durata de 3 luni prin curs şi stagiu practic, în Centrul Universitar Medical Bucureşti, timp în care au efectuat minimum 200 trasee EEG atestate de şeful secţiei respective.
Examenul va consta din două probe – proba teoretică scrisă şi proba practică, din tematica pregătirii efectuate.

27) Pentru atestatul în EMG
– medicii specialişti şi primari în specialitatea neurologie, neurologie pediatrică,neurochirurgie, psihiatrie, psihiatrie pediatrică, reumatologie precum şi recuperare,medicină fizică şi balneologie, care au efectuat pregătire de 3 luni prin curs şi stagiu practic,în Centrul Universitar Medical Bucureşti, timp în care au efectuat minimum 100 examinări EMG atestate de şeful secţiei respective.
Examenul va consta din două probe – probă teoretică scrisă şi probă practică, din tematica pregătirii efectuate.

28) Pentru atestatul în Ultrasonografie Doppler-cerebrală.
– medicii specialişti sau primari în specialităţile neurologie, neurologie pediatrică şi neurochirurgie, care au efectuat un modul de curs de 40 ore – 2 săptămâni în Centrul Universitar Bucureşti prevăzut de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare, şi ulterior un stagiu practic în care au efectuat minimum 100 examinări ultrasonografice Doppler, atestate de către şeful secţiei în care îşi desfăşoară activitatea.
Examenul va consta din două probe: – o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate. Ambele probe sunt eliminatorii, nota minima de promovare fiind 7.00.
Tematica de examen însumează noţiunile teoretice şi baremurile practice cuprinse în programa de pregătire.

29) Pentru atestatul în Endoscopie bronşică
– medicii specialişti sau primari în specialităţile pneumologie, chirurgie toracică,A.T.I., medicină de urgentă, şi ORL care au efectuat curs şi pregătire practică cu durata de 3 luni în endoscopie bronşică, în Centrul Universitar Medical Bucureşti, conform ordinului MS nr. 418/2005, sau în Centrele Universitare Medicale Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara conform aprobării Nr. IB/8272/2009.

Medicii specialişti pneumologie şi chirurgie toracică confirmaţi ulterior sesiunii octombrie 2002, pot susţine examenul pentru obţinerea atestatului în endoscopie bronşică pe baza pregătirii efectuate ca modul în rezidenţiat.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.

30) Pentru atestatul în Explorări funcţionale respiratorii speciale
– medicii specialişti şi primari pneumologie care au absolvit programul pentru obţinerea acestui atestat cu durata de 2 luni în Centrul Universitar Medical Bucureşti;

– medicii specialişti şi primari confirmaţi în alte specialităţi prevăzute de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare, care au absolvit programul de pregătire cu durata de 3 luni.
Medicii specialişti pneumologie confirmaţi ulterior sesiunii octombrie 2002, au în competenţa profesională standard a specialităţii această abilitate, fără examen.
Examenul va consta din două probe: – o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.

31) Pentru atestatul în Managementul general clinic şi terapeutic al
tulburărilor respiratorii – Somnologie- (nivel I şi II)
– medicii specialişti sau primari în specialităţile: Pneumologie, Cardiologie,
Medicina internă, Medicina Muncii, Neurologie, Pediatrie, Psihiatrie sau ORL care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 7 luni şi două săptamâni, în centrele universitare acreditate, conform aprobării conducerii Ministerului Sănătăţii nr.CSA/1588/2011.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă
– o probă practică –interpretare raport poligrafie/polisomnografie/terapie.

32) Pentru atestatul în Tomografie computerizată (CT)
– medicii specialişti sau primari în specialitatea radiologie şi imagistică medicală,care au absolvit un curs de 3 luni în acest domeniu, în centrele universitare medicale acreditate (Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova şi Târgu Mureş)
– medicii specialişti radiologie şi imagistică medicală care au promovat examenul de medic specialist ulterior sesiunii octombrie 2002 şi care au efectuat pregătirea de trei luni ca modul in rezidenţiat, conform ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.
Examenul va consta din două probe:
– proba scrisă sub formă de test grilă, cu 50 întrebări, cu răspunsuri multiple. Notarea se face prin adiţiune de puncte şi transformare in note (ex. maximum 50 puncte =nota 10);
– o probă practică reprezentată de analiza filmelor a două cazuri: unul de neuro şi unul de corp;
Tematica de examen este cea din “Viata Medicala” nr.35/30.08.1991.

33) Pentru atestatul în Imagistică prin rezonanţă magnetică (IRM)
– medicii specialişti şi primari radiologie şi imagistică medicală cu atestat/competenţă în tomografie computerizată, absolvenţi ai cursului IRM cu durata de 3 luni, în centrele universitare medicale acreditate (Bucureşti, Craiova, Iaşi şi Târgu Mures).
– medicii confirmaţi specialişti radiologie şi imagistică medicală ulterior sesiunii octombrie 2002 cu atestat/competenţă în tomografie computerizată şi care au efectuat pregătirea de trei luni în IRM ca modul în rezidenţiat, conform ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru înscrierea la acest examen, candidaţii vor depune la dosar copia xerox a atestatului /competenţei în CT obţinute anterior.
Examenul va consta din două probe:
-proba teoretică – grilă cu întrebări cu răspunsuri multiple (50) un punct pentru fiecare întrebare, durata o oră;
-proba practică .
Tematica de examen a fost aprobată în februarie 2003

34) Pentru atestatul în Senologie imagistică
– medicii specialişti şi primari radiologie şi imagistică medicală, absolvenţi ai unui curs de minimum o lună (4 săptămâni), cu diploma eliberată de UMF-urile din centrele universitare medicale prevăzute de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare, Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Timişoara şi cu adeverinţă de practică pentru minimum 50 mamografii şi 30 ecografii de sân.
Examenul va consta din două probe:
– proba teoretică – grilă cu întrebări cu răspunsuri multiple (50) un punct pentru fiecare întrebare, durata o oră;
– proba practică.
Tematica de examen a fost aprobată în februarie 2003.

35) Pentru atestatul în Managementul Serviciilor de Sănătate
-medicii specialişti sau primari precum şi farmaciştii specialişti sau primari, care au parcurs un program de pregătire de l2 module cu durata de câte o săptămână în centrele
universitare medicale acreditate prin ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi
completările ulterioare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Sibiu, Oradea, Târgu Mureş si Timişoara.
-medicii specialişti sau primari care au obţinut diploma de master în Managementul serviciilor de sănătate, ca urmare a programelor de pregătire desfăşurate prin catedrele de sănătate publică şi management din centrele universitare medicale acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare, cu durata de pregătire de minim l an (două semestre) atestată prin diplomă de masterat eliberată de UMF-urile din aceste centre.
Examenul va consta din două probe: probă scrisă şi probă orală (prezentarea unei lucrări personale), din tematica pregătirii efectuate.

36) Pentru obţinerea atestatelor în:Audiologie, Chirurgie endoscopică O.R.L.
şi Laser în O.R.L.
– medicii specialişti sau primari în specialitatea O.R.L. care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 3 luni în domeniul atestatului solicitat în centrele universitare medicale acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.
Medicii confirmaţi specialişti O.R.L. începând cu sesiunea octombrie 2002, au în competenţa profesională standard a specialităţii aceste abilităţi, fără examen.
Examenul va consta din două probe: – o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.

37) Pentru atestatul în Foniatrie
– medicii specialişti sau primari în specialitatea O.R.L. care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 6 luni, în centrul universitar medical Bucureşti,acreditat de ordinul MS nr.418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.

38) Pentru atestatul în Medicină aerospaţială
– medicii specialişti sau primari confirmaţi într-o specialitate medicală sau în specialitatea medicină de familie precum şi medicii de medicină generală cu drept de exercitare a profesiunii de medic, care au urmat o pregătire prin curs şi stagii practice cu  durata de un an în Centrul Universitar Medical Bucureşti, pregătire atestată prin certificat eliberat de SNSPMPDSB.
Examenul va consta din două probe: – o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.

39) Pentru obţinerea atestatelor în: Homeopatie, Acupunctură, Apiterapiefitoterapie-aromaterapie pentru medici şi respectiv Farmacie homeopată pentru farmacişti
a). Medicii care îndeplinesc condiţiile stabilite de ordinul MS nr.418/2005 cu
modificările şi completările ulterioare, şi care au efectuat pregătire în centrele universitare prevăzute prin norma menţionată, pregătire atestată de SNSPMPDSB, după cum urmează:
– acupunctură – 3 module a câte 3 săptămâni;
– homeopatie – 3 module a câte 3 săptămâni sau 2 ani (10 luni/an – curs de week-end);
– apiterapie-fitoterapie-aromaterapie – 4 module a câte 2 săptămâni

Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică.
Tematica de examen este cea aprobată de conducerea MSP sub nr. EN/1160/27.06.2006.
b). Farmaciştii care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare, şi care au efectuat pregătire atestată de SNSPMPDSB după cum urmează:
– farmacie homeopată – 1 modul de 3 săptămâni şi respectiv 1 modul specific pentru farmaciști, 1 weekend pe lună, timp de 9 luni.
Examenul va consta din două probe: – o probă scrisă si o probă practică din tematica pregătirii efectuate.

40) Pentru atestatul în Îngrijiri paliative
– medicii specialişti/primari confirmaţi într-o specialitate clinică inclusiv medicină de familie, precum şi medicii de medicină generală cu drept de exercitare a profesiunii de medic, care au efectuat pregătire prin curs, a 12 module cu durata de câte o săptămână în centrele universitare acreditate de ordinul MS nr.418/2005 cu modificările şi completările ulterioare (Bucureşti, Braşov) , pregătire atestată prin certificat eliberat de SNSPMPDSB.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică din tematica cursului.

41) Pentru atestatul în Implantologie
– medicii dentişti care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice, în total 21 săptămâni (18 săptămâni curs teoretic şi 3 săptămâni pregătire practică), pregătire atestată prin certificat eliberat de SNSPMPDSB sau UMF-urile acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara.
Examenul va consta din două probe: – proba scrisă şi o probă practică.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MSP sub
nr.EN/3355/23.08.2006.

42) Pentru atestatul în Inhalo-sedarea prin amestec inhalator cu protoxid de azot şi oxigen, în medicina dentară
– medicii dentişti cu drept de liberă practică şi medicii specialişti în specialităţi medico-dentare care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice modulare cu durata de 9 luni, în centrul universitar Bucureşti, acreditat conform aprobării conducerii

Ministerului Sănătăţii nr. CV/1915/2012, pregătire atestată prin certificat eliberat de SNSPMPDSB.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă
– o probă practică – din tematica pregătirii efectuate.

43) Pentru atestatul în Utilizarea terapeutică şi chirurgicală a laser-ilor în
medicină dentară
– medicii specialişti şi primari în specialităţi medico-dentare, precum şi medicii dentişti cu drept de exercitare a profesiei care au efectuat 3 module de pregătire în total 2 săptămâni,efectuate conform prevederilor ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare în centrul universitar Timişoara şi atestată prin certificat eliberat de UMF
Timişoara.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.

44) Pentru atestatul în Litotriţie extracorporală
– medicii specialişti sau primari în specialitatea urologie care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 1 lună, în centrele universitare medicale acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare: Bucureşti, ClujNapoca, Oradea, Târgu Mureş, Timişoara.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.

45) Pentru atestatul în Asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească
– medicii de medicină generală cu drept de liberă practică, medicii specialişti sau primari anestezie şi terapie intensivă, pediatrie şi medicină de familie care au efectuat o pregătireteoretică şi practică cu durata de 6 luni în centrele universitare medicale acreditate prin ordinul MS nr. 418/2005 şi ordinul MS nr. 403/2009: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova,
Iaşi, Oradea, Târgu Mureş, Timişoara şi Arad, pregătire atestată prin certificat eliberat conform prevederilor ordinului MS nr. 403/2009.
Examenul pentru obţinerea atestatului de studii complementare în asistenţa
medicală de urgenţă prespitalicească va consta din 3 probe:
a. O probă scrisă;
b. Două probe practice din domeniul specialităţilor medicale şi traumă;
Fiecare dintre cele 3 probe este considerată eliminatorie. Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 7.00 pentru fiecare probă în parte.
Acest examen se desfăşoară în centrele de pregătire care au în dotare echipamente de simulare avansată;
Proba scrisă se va desfăşura concomitent, va începe la aceeaşi oră, în toate centrele de examinare. Testele utilizate în centrele de examinare vor fi identice.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MSP sub nr.EN/12528/2008

46) Pentru atestatul în Asistenţă medicală de urgenţă pentru structurile de
primiri urgenţe

– medicii de medicină generală cu drept de liberă practică, medicii specialişti sau primari anestezie şi terapie intensivă, pediatrie şi medicină de familie, posesori ai atestatului de studii complementare in Asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească, sau atestate/competenţe în urgenţe prespitaliceşti/ urgenţe medico-chirurgicale, care au efectuat o pregătire teoretică şi practică cu durata de 6 luni în centrele universitare medicale
acreditate prin ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi ordinul MS nr. 403/2009: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Oradea, Targu Mureş, Timişoara
şi Arad, pregătire atestată prin certificat eliberat conform prevederilor ordinului MS nr. 403/2009.
Examenul pentru obţinerea atestatului de studii complementare în Asistenţă medicală de urgenţă pentru structurile de primiri urgenţe, va consta din 3 probe:
a. O probă scrisă;
b. Două probe practice din domeniul specialităţilor medicale şi traumă;
Fiecare dintre cele 3 probe este considerată eliminatorie. Pentru a fi declarat admis,candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 7.00 pentru fiecare probă în parte.
Acest examen se desfăşoară în centrele de pregătire care au în dotare echipamente
de simulare avansată;
Proba scrisă se va desfăşura concomitent, va începe la aceeaşi oră, în toate centrele de examinare. Testele utilizate în centrele de examinare vor fi identice.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MSP sub nr. EN/12528/2008

47) Pentru atestatul în Endocrinologie pediatrică
– medicii specialişti sau primari în specialitățile Endocrinologie sau Pediatrie, care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 6 luni, în centrele universitare medicale acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iași și Târgu Mureş.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MS sub nr. FB/951/2018

48) Pentru atestatul în Ecografia musculoscheletală în Reabilitarea medicală
– medicii specialişti sau primari în specialitățile Medicina fizică și de reabilitare,Medicina sportivă, Reumatologie, Chirurgie plastică și reparatorie, respectiv OrtopedieTraumatologie, care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 12 luni, în centrul universitar medical acreditat de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi
completările ulterioare: Bucureşti.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MS sub nr. FB/951/2018

49) Pentru atestatul în Electromiografia în Reabilitarea medicală
– medicii specialişti sau primari în specialitățile Medicina fizică și de reabilitare,Medicina sportivă, respectiv Neurologie, care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 12 luni, în centrul universitar medical acreditat de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare: Bucureşti.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MS sub nr. FB/951/2018

50) Pentru atestatul în Terapia durerii în Reabilitarea medicală
– medicii specialişti sau primari în specialitatea Medicina fizică și de reabilitare care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 12 luni, în centrul universitar medical acreditat de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare: Bucureşti.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MS sub nr. FB/951/2018

51) Pentru atestatul în Electrofiziologie cardiacă intervențională
– medicii specialişti sau primari în specialitatea Cardiologie care au efectuat
pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 11 luni, în centrele universitare medicale acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureş, Timişoara.
Examenul va consta din trei probe:
– o probă scrisă
– o probă practică din tematica pregătirii efectuate
– evaluarea log-bookului de proceduri efectuate de candidat.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MS sub nr. FB/951/2018

52) Pentru atestatul în Stimulatoare și defibrilatoare cardiace implantabile
– medicii specialişti sau primari în specialitatea Cardiologie care au efectuat
pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 12 luni, în centrele universitare medicale acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureş, Timişoara și Brașov.
Examenul va consta din trei probe:
– o probă scrisă
– o probă practică din tematica pregătirii efectuate
– evaluarea log-bookului de proceduri efectuate de candidat.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MS sub nr. FB/951/2018

53) Pentru atestatul în Ultrasonografia aparatului urinar la adult
– medicii specialişti sau primari în specialitățile: Anestezie și terapie intensivă,Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, Geriatrie și gerontologie, Medicina de familie,Medicina de urgență, Medicina internă, Nefrologie, Urologie și medicii de medicină generală cu drept de liberă practică, care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice
cu durata de 2 luni, în centrele universitare medicale acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Târgu Mureş și Timişoara.
Examenul va consta din trei probe:
– o probă scrisă
– o probă practică din tematica pregătirii efectuate
– proba pe casetă video.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MS sub nr. FB/951/2018

54) Pentru atestatul în Medicina de călătorie
– medicii specialişti sau primari în specialitățile prevăzute în curriculumul de pregătire al programului, care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 4 luni, în centrele universitare medicale acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare: Bucureşti și Constanța.

Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MS sub nr. SP/12519/2018

55) Pentru atestatul în Radiologia intervențională diagnostică-nivel I-tehnici
bază
Pentru atestatul în Radiologia intervențională terapeutică-nivel II- avansat
– medicii specialişti sau primari în specialitatea Radiologie și imagistică medicală, care au efectuat pregătire prin cursuri şi stagii practice cu durata de 6 luni în centrul universitar medical acreditat de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare: Bucureşti.
Examenul va consta din două probe:
– o probă scrisă şi o probă practică din tematica pregătirii efectuate.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MS
sub nr. SP/2595/2019 2

56) Pentru obținera unor atestate pentru care sunt necesare echivalări sau
aprobări ale Ministerul Sănătăţii:

-Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii specialişti sau primari care au efectuat pregătirea prin cursuri postuniversitare organizate de Universitățile de Medicină și Farmacie din centrele de pregătire acreditate şi sub îndrumarea responsabililor de program acreditaţi, sau prin programe de pregătire aprobate de Ministerul Sănătății, în domenii care nu se regăsesc în prezenta publicaţie, dar sunt cuprinse în prevederile ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare, vor transmite prin servicii poștale dosarele de examen, avizate de unul dintre responsabilii de program prevăzuţi de ordinul mai sus menţionat, Direcției Generale Resurse Umane Structuri și Politici Salariale din cadrul Ministerului Sănătăţii, din str. Bodești nr. 1, sector 2, Bucureşti.

-Medicii, medicii dentişti si farmaciştii specialişti sau primari care au efectuat cursuri şi stagii de pregătire în străinătate, având cuprinsul curricular și durata de pregătire corespondente, în domenii similare celor prevăzute de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi care necesită echivalarea acestora, vor transmite
prin servicii poștale dosarele de examen, avizate de unul dintre responsabilii naționali de program prevăzuţi de ordinul mai sus menţionat, Direcției Generale Resurse Umane Structuri și Politici Salariale din cadrul Ministerului Sănătăţii, din str. Bodești nr. 1, sector 2, Bucureşti.

DOSARELE DE EXAMEN PENTRU TOATE CATEGORIILE DE ATESTATE VOR CUPRINDE:

 cerere de înscriere în care se va preciza denumirea atestatului precum şi centrul universitar medical în care se doreşte susţinerea examenului, conform pregătirii efectuate (se va menţiona data şi locul naşterii – necesare eliberării atestatului,precum şi un număr de telefon de contact). În cerere se va preciza şi Direcţia de Sănăntate Publică la care solicită transmiterea atestatului;
 copia diplomei de medic/medic dentist/farmacist;
 copia certificatului de medic/medic dentist/farmacist specialist sau primar;
 copia Certificatului de Membru al organizaţiei profesionale de profil, cu viza valabilă pentru anul în curs, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 copia actului de identitate (BI/CI), în termen de valabilitate;
 copii ale documentelor de schimbare a numelui (dacă este cazul);
 certificate din care să rezulte absolvirea cursurilor de pregătire, eliberate de autorităţile competente, conform celor prevăzute pentru fiecare atestat (copie).
Pentru medicii specialişti care au efectuat pregătirea ca modul obligatoriu în rezidenţiat, o copie xerox a modulului din carnetul de rezident, precum şi a primei pagini a carnetului.
 adeverinţe sau caracterizări care să ateste efectuarea stagiilor practice şi a numărului de examinări prevăzute pentru fiecare tip de atestat (unde este cazul);
 pentru atestatele care se pot obţine numai ulterior unei pregătiri confirmate printrun alt atestat, (ex: ecocardiografie transesofagiană, IRM, endoscopie digestivă terapeutică, chirurgie laparoscopică nivel II-tehnici avansate), candidaţii vor depune şi copia xerox a atestatelor menţionate, obţinute anterior;
 adeverinţa de la locul actual de muncă din care să reiasă funcţia şi gradul
profesional, cu menţionarea specialităţii şi a numărului ordinului de confirmare în gradul profesional;
 chitanţa de plată a taxei de 410 lei, achitată pe numele candidatului prin mandat poştal sau O.P., în contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar – Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu, Nr 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. La locul pentru corespondenţă se va menţiona Taxa participare examen atestate.
Listele candidaţilor al căror dosar de înscriere este admis, precum şi preşedintele de comisie, locul, data şi ora de prezentare la examen, se vor afişa la data de 29 octombrie 2020 pe site-ul Ministerului Sănătăţii www.ms.ro la rubrica – SpecialiștiConcursuri şi examene naționale.

PRECIZĂRI IMPORTANTE PENTRU TOȚI CANDIDAȚII

-Taxa de examen se poate returna numai în situația dosarelor respinse.
Candidații absenți la examen vor beneficia de reportarea taxei pentru sesiunea următoare.
-Candidații care depun dosare de examen incomplete și ale căror dosare nu se vor completa cu toate documentele necesare prezentării la examen, nu se vor regăsi în listele candidaților.
-Candidații care vor constata greșeli de redactare ale numelui vor înștiința
secretarul comisiei de examen și vor depune la comisie o copie a actului de identitate.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns