SPITALUL MUNICIPAL „ANGHEL SALIGNY” FETEȘTI (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MUNICIPAL „ANGHEL SALIGNY” FETEȘTI (JUDEȚUL IALOMIȚA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie la Compartimentul Neonatologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ORL la Compartimentul ORL;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Compartimentul ATI;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la Compartimentul Primiri Urgențe;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Cabinetul de Boli infecțioase (centrul antirabic);
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Cabinetul de Medicină internă din Ambulatoriul spitalului;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Cabinetul de Obstetrică-ginecologie din Ambulatoriul spitalului;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Cabinetul de Psihiatrie din Ambulatoriul spitalului;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Endocrinologie la Cabinetul de Endocrinologie din Ambulatoriul spitalului;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Cabinetul de Pediatrie din Ambulatoriul spitalului;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Cabinetul de Diabet, nutriție și boli metabolice din Ambulatoriul spitalului;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Urologie la Cabinetul de Urologie din Ambulatoriul spitalului;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Dermatovenerologie la Cabinetul de Dermatovenerologie din Ambulatoriul spitalului;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la Cabinetul de Neurologie din Ambulatoriul spitalului;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Pneumologie la Dispensarul TBC.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, postată pe site-ul Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 22.11.2019, iar concursul
se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 22.11.2019.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?