SPITALUL ORĂȘENESC ȚĂNDĂREI (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL ORĂȘENESC ȚĂNDĂREI (JUDEȚUL IALOMIȚA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Compartimentul Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Compartimentul Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Compartimentul Chirurgie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Compartimentul Psihiatrie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oftalmologie la Cabinetul de Oftalmologie din cadrul Ambulatoriului clinic de specialitate al spitalului;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la CPU;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Compartimentul ATI;
 un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la CPIAAM.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 01.11.2019, iar concursul
se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 01.11.2019.
Tematica de concurs, bibliografia și alte relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, tel.: 0243.270.700.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *