UNITATEA MILITARĂ 02129 MANGALIA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

UNITATEA MILITARĂ 02129 MANGALIAscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, ale H.G. nr. 286/2011 pentru aprobareaRegulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din […]

Continue Reading