Anexa 1 Taxa de scolarizare studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

Taxa de înscriere este de 150 lei.Taxa de confirmare a locului obţinut de către candidaţi admişi pe locurile bugetate sau cu taxă, sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii este de 150 lei.Pentru studenţii-doctoranzi admişi, cetățeni români şi cetățeni din UniuneaEuropeană, taxa de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat este […]

Continue Reading