SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SF. MARIA” IAȘI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SF. MARIA” IAȘIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006: funcția de șef Secția clinică Pediatrie II.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;b) copie xerox […]

Continue Reading