Studii universitare de doctorat Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” Timisoara

Structura Anului Universitar Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studiile de doctorat Anexa 1 Taxa de scolarizare Anexa 2 Structura listei de lucrari a candidatului Anexa 3 Proces verbal Anexa 4 Certificatul de competenta lingvistica (CCL) Anexa 5 Procedura de examen, proba orala (interviu) Anexa 6 Graficul desfasurarii concursului de admitere Anexa 7 […]

Continue Reading

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „DR. VICTOR BABEȘ” TIMIȘOARA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „DR. VICTOR BABEȘ” TIMIȘOARA (JUDEȚUL TIMIȘ)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006,: funcția de șef Secția clinică Pneumologie I.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește […]

Continue Reading

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „DR. VICTOR BABEȘ” TIMIȘOARA scoate la concurs urmatoarele posturi:

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „DR. VICTOR BABEȘ” TIMIȘOARA (JUDEȚUL TIMIȘ)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare; un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Secția clinică Boli infecțioase II.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) […]

Continue Reading