SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILA scoate la CONCURS următoarele posturi:

REPUBLICARE SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILAscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederileOrd. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:  două posturi cu normă întreagă de medic în specialitateaRadiologie-imagistică medicalăpentru Laboratorul de Radiologieși imagistică medicală; trei posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență la Unitatea PrimiriUrgențe; un post cu […]

Continue Reading

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILA scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:                                                        un post cu normă întreagă […]

Continue Reading

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILAscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie vasculară la Compartimentul Chirurgie vasculară; un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurochirurgie la Compartimentul Neurochirurgie.Dosarul de înscriere […]

Continue Reading

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILAscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                          […]

Continue Reading

UNITATEA MILITARĂ 01531 BRĂILA din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

UNITATEA MILITARĂ 01531 BRĂILA din cadrul Ministerului Apărării Naționalescoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                  […]

Continue Reading

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILAscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                          […]

Continue Reading

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILAscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006,următoarele funcții: șef Secția Medicină internă I; șef Secția Hematologie.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;b) copie xerox de pe […]

Continue Reading