Victor Costache: Vin 200.000 de teste din Coreea; creşterea capacităţii de testare este cuvântul de ordine

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a anunţat că vor sosi, miercuri, în România cele 200.000 de teste pentru COVID-19 contractate din Coreea de Sud.“COVID-19 este în primul rând un challenge logistic: consumă resursă umană, măşti, combinezoane, medicamente, kituri de testare. Una dintre priorităţile noastre este de a creşte capacitatea de testare la nivel naţional. (…) În momentul de […]

Continue Reading

INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ BUCUREȘTIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006:                                               funcția de șef […]

Continue Reading

INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ BUCUREȘTIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Reumatologie în cadrul Ambulatoriului integrat de specialitate; două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat […]

Continue Reading

INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ BUCUREȘTIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie în cadrul Ambulatoriului integrat de specialitate; un post cu jumătate de normă de medic primar […]

Continue Reading

În perioada noiembrie – decembrie 2019, Ministerul Sănătății organizează sesiunile de instruire profesională specifice Sistemului de Management al Calității SR EN ISO 9001:2015 pentru grupul țintă prevăzut în proiectul “Consolidarea capacității administrative a Ministerului Sănătății și a unităților aflate în subordonare, coordonare și sub autoritate prin implementarea unitară a Sistemului de Management al Calității SR EN IS0 9001:2015” – SIPOCA 51.

Programul de instruire prevăzut la activitatea nr. 5 din proiectul SIPOCA 51 conține o componentă generală – “Sistemul de management al calităţii în instituţiile publice” care îşi propune să dezvolte un nivel foarte bun de cunoştinţe şi abilităţi privind implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii conform cu cerințele standardului SR […]

Continue Reading

INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂBUCUREȘTIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                              […]

Continue Reading

COPAC şi Alianţa Naţională de Boli Rare au lansat un proiect de creştere a capacităţii organizaţionale ale asociaţiilor de pacienţi

Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România şi Alianţa Naţională de Boli Rare au lansat pe 13 sepembrie proiectul “Creşterea capacităţii pentru asociaţii nou înfiinţate pe bolile rare”, care are scopul de a ajuta dezvolta organizaţiile de pacienţi. În cadrul proiectului vor fi pregătiţi 10 reprezentanţi ai asociaţiilor de pacienţi cu boli lizozomale – preşedinţi, membri ai boardului, […]

Continue Reading

Curriculum de pregatire in specialitatea EXPERTIZA MEDICALĂ A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2018 și ulterior. Ministerul Sanatatii Definiţia specialităţii:Expertiza medicală a capacității de muncă este o disciplină clinică orientată pe interacțiunea dinamică între starea de sănătate și munca profesională.În termeni medicali, expertizarea capacității de muncă se definește ca activitatea de evaluare clinico-paraclinică a unei condiții de sănătate (boală, afecțiune) în scopul identificării […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de medic specialist specialitatea EXPERTIZA MEDICALĂ A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ

I. PROBĂ SCRISĂII. PROBĂ CLINICĂIII. – IV. PROBE PRACTICE I. PROBA SCRISĂ1. Capacitatea de muncă – indicator al stării de sănătate.2. Deficienţă funcţională – incapacitate adaptativă – incapacitate de muncă –handicap, invaliditate.3. Munca şi componentele sale. Ocupaţie. Profesiune. Loc de muncă. Funcţie.4. Factori intrinseci de solicitare în muncă.5. Factori extrinseci de solicitare în muncă. Factori […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea EXPERTIZA MEDICALĂ A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ

Publicată în Viaţa Medicală nr. 30/24.07.2009 I-II. PROBE CLINICEIII. PROBA PRACTICĂ I-II. PROBE CLINICEProbele clinice de specialitate vor consta din examenul clinic,formularea diagnosticului clinic şi funcţional, al diagnosticului şiprognosticului capacităţii de muncă şi a indicaţiilor recuperatorii, prininterpretarea datelor clinice, de laborator şi de explorare funcţională,raportarea la solicitările muncii profesionale şi analiza metodologică pentru următoarele categorii […]

Continue Reading