Solicitare certificate de izolare

Către: Ministerul Sănătăţii În atenția Domnului Ministru Nelu Tătaru Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) solicită Ministerului Sănătății transmiterea unei  note informative către toate Direcțiile de Sănătate Publică (DSP) referitoare la obligația legală a DSP-urilor de a elibera un certificat care să ateste faptul că unei persoane i s-a aplicat măsura de carantină prin izolare la domiciliu și perioada acestei măsuri, […]

Continue Reading

Documente în baza cărora se eliberează certificatele de conformitate și respectiv de experiență profesională necesare recunoașterii calificărilor de medic, medic dentist, farmacist obținute în România în scopul exercitării activităților profesionale in alte state membre U.E., SEE și Confederația Elvețiană.

Depunerea și ridicarea documentelor pentru recunoașterea calificărilor profesionale de medic, medic dentist șifarmacist dobândite pe teritoriul României în scopul exercitării profesiei în alte state membre ale UE, spațiulEconomic European (SEE) și Confederația Elvețiană, se face prin direcțiile de sănătate publică județene și aMunicipiului București.Ridicarea documentelor se face de către titular. Acesta se legitimează cu BI […]

Continue Reading

Eliberarea Certificatelor de medic SPECIALIST

Începând cu data de 16.05.2019 se distribuie certificatele de Specialist către Direcțiile de Sănătate Publică Județene, pentru medicii / farmaciștii care au susținut și promovat examenul de specialitate din sesiunea 20 Martie 2019 și cei care au terminat pregătirea în rezidențiat până la data de 15 Mai 2019. Pentru medicii/ farmaciștii care au susținut examenul […]

Continue Reading