SPITALUL GENERAL CF PLOIEȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL GENERAL CF PLOIEȘTI (JUDEȚUL PRAHOVA)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare: funcția de farmacist-șef.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar;c) […]

Continue Reading

SPITALUL CLINIC CF NR. 2 BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL CLINIC CF NR. 2 BUCUREȘTIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de laborator pentru Laboratorul de analize medicale.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează postul pentru care […]

Continue Reading

SPITALUL CLINIC CF NR. 2 BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL CLINIC CF NR. 2 BUCUREȘTIscoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 și a Ord. m.s. nr. 284/2007: postul de director îngrijiri.Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 București, la datele:– 24 iunie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;– 26 iunie 2019, ora 10.00 – susținerea proiectului de […]

Continue Reading

SPITALUL GENERAL C.F. SIBIU scoate la CONCURS următoarele posturi:

SPITALUL GENERAL C.F. SIBIUscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoareleposturi: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă în cadrulAmbulatoriului integrat; un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare, medicină fizică șibalneologie în cadrul Ambulatoriului integrat.Dosarul de […]

Continue Reading