SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „TUDOR VLADIMIRESCU” COMUNA RUNCU (JUDEȚUL GORJ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „TUDOR VLADIMIRESCU” COMUNA RUNCU (JUDEȚUL GORJ)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, următoarele funcții: șef Secția Pneumologie I; șef Secția Pneumologie II; șef Secția Pneumologie III.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează funcția […]

Continue Reading