SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE BUCUREȘTIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare și Legea nr. 80/1995 privind statutulcadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare:                       un post de ofițer – medic stomatolog cu drept de liberă practică în cadrulCentrului […]

Continue Reading

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA (JUDEȚUL OLT) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA (JUDEȚUL OLT)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Reumatologie la Secția Medicină internă; un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Otorinolaringologie […]

Continue Reading

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEAscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă; un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Boli infecțioase; un post cu normă întreagă de […]

Continue Reading

SPITALUL CLINIC COLȚEA BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL CLINIC COLȚEA BUCUREȘTIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, următoarele funcții: șef Secția clinică Medicină internă; șef Laborator Radiologie și imagistică medicală.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;b) copie […]

Continue Reading