8 octombrie 2020 – încep înscrierile pentru concursul de intrare în Rezidențiat

8 octombrie 2020, încep înscrierile pentru concursul de intrare în Rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 2020. Anul acesta, concursul de intrare în Rezidențiat va fi organizat de către Ministerul Sănătății în data de 15 noiembrie 2020 și se va desfășura în condiții speciale, impuse de contextul epidemiologic actual. Vor fi prevăzute […]

Continue Reading

Repartiția candidaților admiși la concursul de intrare în Rezidențiat 2019

Ministerul Sănătății demarează azi procesul de repartiție a candidaților admiși la concursul de intrare în Rezidențiat, sesiunea din 8 decembrie 2019. Timp de trei zile, până în data de 19 decembrie 2019, toți candidații care au obținut minim 60% din punctajul maxim realizat pe fiecare domeniu, pe țară vor alegere locurile/posturile în specialitate, precum şi […]

Continue Reading

Duminică – examenul de admitere în Rezidenţiat; peste 3.200 de absolvenţi susţin concursul în Bucureşti

Un număr de 3.259 de absolvenţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, adică 36,72% dintre candidaţii înscrişi la nivel naţional la concursul de intrare în Rezidenţiat, vor susţine duminică examenul la UMF „Carol Davila” din Bucureşti. „Universitatea de Medicină şi Farmacie ‘Carol Davila’ s-a pregătit intens pentru buna desfăşurare a acestui concurs extrem […]

Continue Reading

Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat UMF Victor Babes Timisoara

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 2019-2020 CAPITOLUL IDISPOZIŢII GENERALEArt. 1. Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara (UMFVBT) este acreditată de către Ministerul Educaţiei Naţionale în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, HG nr. 681/2011, actualizată privind Codul studiilor universitare de doctorat, cu modificările […]

Continue Reading

TEMATICA pentru concursul de medic specialist specialitatea UROLOGIE

I. PROBA SCRISAII. PROBA CLINICAIII. PROBA PRACTICA (executarea unei tehnici chirurgicale pe cadavru) I. PROBA SCRISA1. Formarea urinii.2. Fiziologia si fiziopatologia hemodinamicii renale. Explorarea hemodinamicii renale.3. Factorii renali in reglarea hidroelectrolitica, acido-bazica, metabolica4. Teste pentru aprecierea functiei renale (sanghine, urinare, combinate, provocate).5. Investigatii vasculare, limfatice ale aparatului urinar si genital masculin (arteriografii,renografii, limfografii) si izotopice.6. […]

Continue Reading

TEMATICA pentru concursul de medic primar specialitatea GENETICĂ MEDICALĂ

I – II. DOUĂ PROBE PRACTICEIII. PROBA CLINICĂ I. PROBA PRACTICĂ (a)1. Examenul cromozomial.2. Amplificarea AND.3. Hibridizarea acizilor nucleici.4. Hibridizarea probelor oligonucleotidice specifice alelelor.5. Hibridizarea in situ.6. Fragmentarea acizilor nucleici cu enzime de restricţie.7. Polimorfismul lungimii fragmentelor de restricţie.8. Secvenţierea AND.9. Cultivarea limfocitelor periferice.10. Grupele sanguine; polimorfismul proteic; teste de paternitate. II.PROBA PRACTICĂ (b)1. Fişa […]

Continue Reading

TEMATICA pentru concursul de medic primar specialitatea GASTROENTEROLOGIE

I. PROBA CLINICĂ – medicină internăII. PROBA CLINICĂ – gastroentrologieIII. PROBA PRACTICĂ I – II. DOUĂ PROBE CLINICEProbele I si II vor trata subiecte din problematica ambelor specialităţi. III. PROBA PRACTICĂ1. Interpretarea unui examen radiologic cardio – aortic.2. Interpretarea unei ecocardiografii.3. Interpretarea unui examen radiologic pulmonar.4. Explorarea radiologică a tubului digestiv: tehnici, interpretarea filmelor radiologice.5. […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul/concursul de medic primar specialitatea FARMACOLOGIE CLINICA

Aprobata MSP prin referat EN/5992/03.06.2008 I. PROBA TEORETICAII. PROBA PRACTICĂ I. PROBA TEORETICA – ORALADin toata materia de Farmacologie clinica. II. PROBA PRACTICĂa). Redactarea unui protocol clinic de studiu al unui medicament;b). Analiza critica a unui studiu clinic si/sau analiza nivelului de proba (dovada de eficienta).

Continue Reading

TEMATICA pentru concursul de medic primar specialitatea CARDIOLOGIE

I. PROBA CLINICĂ de medicină internăII. PROBA CLINICĂ de cardiologieIII. PROBA PRACTICĂ I – II. DOUĂ PROBE CLINICEProbele clinice I si II vor trata subiecte din întreaga patologie a specialităţilor medicină internă şicardiologie. III. PROBA PRACTICĂ ( interpretare ).1. ECG, ECG ambulatorie Holter. Potenţiale tardive.2. Ex. Radiologic cord – pulmonar.3. Ecocardiografia şi ex. Doppler.4. Cateterismul […]

Continue Reading