Contract de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU)

CNAS a semnat în data de 05.02.2021 un Contract de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU), care are ca obiectiv rambursarea cheltuielilor efectuate cu plata stimulentelor de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe luna, care au fost acordate pe perioada stării de urgență pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, […]

Continue Reading