SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ „PROF. DR. DAN THEODORESCU” BUCUREȘTI scoate la CONCURS următoarele posturi:

SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ „PROF. DR. DAN THEODORESCU” BUCUREȘTIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de medicstomatolog specialist confirmat în specialitatea Chirurgie dento-alveolară la Cabinetul Primiri urgențe stomatologice (adulți și copii).Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în […]

Continue Reading