Declaratie de presa – disponibilitate vaccin gripal

În ultima perioadă, ne confruntăm cu un număr extrem de mare de solicitări pentru vaccinul gripal VaxigripTetra®, comparativ cu necesarul pieței locale,situația fiind similară în toate țările afectate de COVID-19, la nivel mondial.În contextul pandemic actual, Sanofi Romania face următoarele precizări: a. Înțelegem și suntem conștienți de dificultățile privind disponibilitatea vaccinului gripal în farmacii. Din […]

Continue Reading

Anexa 9 Declaratie pe proprie raspundere studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

Subsemnatul/a ___________________________________________, domiciliat/ă în________________________ , strada _________________, nr. _______, judeţul________________, posesor al cărţii de identitate seria _____. nr. _______, eliberată de________________ la data de __________ CNP ___________________ declar pe propriarăspundere, sub sancţiunile art. 292 Cod Penal privind falsul în declaraţii că nu voi beneficiaconcomitent de finanţare din fonduri publice pentru două programe de studii universitare,indiferent […]

Continue Reading