SPITALUL MUNICIPAL DEJ (JUDEȚUL CLUJ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL MUNICIPAL DEJ (JUDEȚUL CLUJ) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                      […]

Continue Reading

SPITALUL MUNICIPAL DEJ (JUDEȚUL CLUJ) scoate la CONCURS următoarele funcții:

SPITALUL MUNICIPAL DEJ (JUDEȚUL CLUJ)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederileOrd. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 dinLegea nr. 95/2006, următoarelefuncții: n șef Secția ATI;n șef Laborator Radiologie și imagistică medicală. Dosarul de înscriere la concursva cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează funcția pentru care doreștesă candideze;b) copie xerox de pe diplomade […]

Continue Reading

SPITALUL MUNICIPAL DEJ (JUDEȚUL CLUJ) scoate la CONCURS funcția de șef Compartiment Primire Urgențe.

SPITALUL MUNICIPAL DEJ (JUDEȚUL CLUJ)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederileOrd. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 dinLegea nr. 95/2006 și cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.706/2007 cumodificările și completările ulterioare, funcția de șef Compartiment Primire Urgențe. Dosarul de înscriere la concursva cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează funcția pentru care candidații […]

Continue Reading

SPITALUL MUNICIPAL DEJ (JUDEȚUL CLUJ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL MUNICIPAL DEJ (JUDEȚUL CLUJ)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                          […]

Continue Reading

SPITALUL MUNICIPAL DEJ (JUDEȚUL CLUJ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL MUNICIPAL DEJ (JUDEȚUL CLUJ)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la Compartimentul Primiri Urgențe; un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul Prevenire a […]

Continue Reading