Curriculum de pregătire în specialitatea DERMATOVENEROLOGIE

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2018 și ulterior. Ministerul Sanatatii 0. PREAMBULRezidenţiatul în dermato-venerologie este forma de învăţământ post-universitar care are scopul de a forma medici specialişti dermato-venerologi prin pregătire teoretică şi practică. Curriculum de pregătire în specialitatea dermato-venerologie a fost elaborat de către Comisia consultativă de dermato-venerologie a Ministerului Sănătăţii şi afost avizată de […]

Continue Reading