CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT AMBULATORIU ORADEA (C.M.D.T.A. ORADEA) subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT AMBULATORIU ORADEA (C.M.D.T.A. ORADEA) subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, scoate la CONCURS prin recrutare din sursă externă, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârilor Guvernului României nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor și nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de […]

Continue Reading

CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT AMBULATORIU PLOIEȘTI (C.M.D.T.A. Ploiești), subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor interne scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT AMBULATORIU PLOIEȘTI(C.M.D.T.A. Ploiești), subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor interne scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicina muncii la Compartimentul Medicina muncii (Ploiești); un post cu normă întreagă […]

Continue Reading