SPITALUL DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE „DR. IOAN AUREL SBÂRCEA” BRAȘOV scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE „DR. IOAN AUREL SBÂRCEA” BRAȘOVscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, următoarelefuncții: șef Laborator Analize medicale; șef Secția Anestezie și terapie intensivă.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește […]

Continue Reading

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE „DR. IOAN AUREL SBÂRCEA” BRAȘOV scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE „DR. IOAN AUREL SBÂRCEA” BRAȘOVscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anatomie patologică la Serviciul Anatomie patologică; un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea ATI la […]

Continue Reading