Adeverinţă eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat rezidentul, din care să reiasă tipul contractului individual de muncă (pe perioadă determinată sau nedeterminată), numărul Ordinului de confirmare în rezidenţiat, vechimea ca medic rezident la data de 31.12.2019, precum și data încheierii pregătirii.

DOAMNĂ DIRECTOR GENERAL,Subsemnatul(a)______________________________________________,confirmat medic rezident prin OMS nr.______/________________, înspecialitatea Anestezie și terapie intensivă, cu finalizarea pregătirii înrezidenţiat la data de ___/___/___ , vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenulde obţinere a titlului de specialist din sesiunea 14 septembrie 2019.Centre universitare unde am efectuat pregatirea___________________;Solicit susţinerea examenului în Centrul universitar________________;Solicit transmiterea certificatului obţinut la DSPJ__________________;C.N.P.______________________________,Telefon de […]

Continue Reading

PUBLICATIE Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, sesiunea 14 septembrie 2019, simultan cu examenul EDA.

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 14 septembrie-25 octombrie 2019  sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist în specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, simultan cu examenul EDA, pentru medicii care finalizează pregătirea în specialitatepână la data de 31 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată cu modificări şi […]

Continue Reading

Anexa 5 Procedura de examen, proba orala (interviu) studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

Se stabileşte de către fiecare comisie şi urmăreşte, în principal, următoarele:1. Nivelul de cunoaştere de către candidat pe baza consultării bibliografiei de specialitate, a problematicii domeniului respectiv, a cercetărilor recente privind preocupările candidatului în raport cu orientarea acestuia spre tema aleasă.2. Activitatea de cercetare desfăşurată de către candidat, temele de cercetare abordate care să se […]

Continue Reading

Tematica de examen pentru obţinerea atestatului de studii complementare in Tomografie computerizata

I. Proba scrisa II. Proba practica I. Proba scrisa – sub forma de test grila, cu 50 intrebari, cu raspunsuri multiple. Notarea se face prin aditiune de puncte si transformare in note (ex. maximum 50 puncte = nota 10); 1. Principiile metodei de computertomografie (formarea imaginii in CT , caracteristicile de rezolutie ale imaginii CT, […]

Continue Reading

Tematica de examen pentru obţinerea atestatului de studii complementare in Ultrasonografie Obstetricala si ginecologica

I. Proba scrisă tip grilă cu 100 de întrebări din tematica. II. – IV. Probe practice I. Proba scrisă A. Ultrasonografie generală 1. Notiuni fundamentale de fizică a ultrasunetelor 2. Tehnica examinării ultrasonografice obstetricale si ginecologice. Planuri de orientare, caracteristicile ultrasonografice ale tesuturilor, efectele biologice ale ultrasunetelor 3. Diagnosticul ultrasonografic în obstetrică si ginecologie ( […]

Continue Reading

Tematica de examen pentru obţinerea atestatului de studii complementare in Senologie imagistica

I. Proba scrisa II. Proba practica I. Proba scrisa – test grila, cu raspunsuri multiple 1. Dezvoltarea şi evoluţia sânului normal 2. Anatomia normală 3. Mamografia a. Caracteristici tehnice ale mamografului b. Combinaţia film-ecran întăritor c. Tehnici de poziţionare şi criterii de evaluare a corectitudinii d. Factori de apreciere a calităţii mamografiei e. Indicaţii, limite […]

Continue Reading

Tematica de examen pentru obţinerea atestatului de studii complementare in Radiodiagnostic maxilo-dentar

ANEXA III Tematica de examen pentru obtinerea competentei – 2003 Achizitii recente în radiologia stomatologica Încadrarea radiologiei stomatologice în radiologia medicala Radiodiagnosticul stomatologic în contextul radiologiei stomatologice Principiile generale ale formarii imaginii radiologice Formarea imaginii radiologice în practica curenta  Proprietatile radiatiilor Rontgen în general Importanta penetrabilitatii si atenuarii Aparatul Rontgen dentar Aparatura radiologica utilizata în […]

Continue Reading

Tematica de examen pentru obţinerea atestatului de studii complementare in Medicina materno-fetala

I. Proba scrisa II.-IV. Trei probe practice I. Proba scrisa – test grila (100 intrebari) 1. Medicina materno-fetală- Istoric şi perspective 2. Embriologie normală – etapele premergătoare sarcinii 3. Dezvoltare fetală normală – morfologie şi fiziologie 4. Dezvoltarea şi funcţiile anexelor fetale 5. Interrelaţii ale sistemului endocrin matern şi fetal – unitatea feto placentară 6. […]

Continue Reading

Tematica de examen pentru obţinerea atestatului de studii complementare in Medicina de intreprindere

Publicat in «Viata medicala » nr. 42/18.10.2002 1.Sanatatea ocupationala si Medicina Muncii. Domenii de activitate si cooperare interdisciplinara. Efectele expunerii profesionale la factorii de risc. 2.Practica medicinii muncii :aspecte ale formarii profesionale si pregatirii continue deontologice si medicolegale. Locul medicului de familie in practica medicinii muncii. 3.Boala profesionala :definitie,etiopatogenie,criterii de diagnostic pozitiv si diferential, principii […]

Continue Reading