INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ BUCUREȘTIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006:                                               funcția de șef […]

Continue Reading

INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ BUCUREȘTIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Reumatologie în cadrul Ambulatoriului integrat de specialitate; două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat […]

Continue Reading

INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ BUCUREȘTIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie în cadrul Ambulatoriului integrat de specialitate; un post cu jumătate de normă de medic primar […]

Continue Reading

INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂBUCUREȘTIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                              […]

Continue Reading

Curriculum de pregatire in specialitatea EXPERTIZA MEDICALĂ A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2018 și ulterior. Ministerul Sanatatii Definiţia specialităţii:Expertiza medicală a capacității de muncă este o disciplină clinică orientată pe interacțiunea dinamică între starea de sănătate și munca profesională.În termeni medicali, expertizarea capacității de muncă se definește ca activitatea de evaluare clinico-paraclinică a unei condiții de sănătate (boală, afecțiune) în scopul identificării […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de medic specialist specialitatea EXPERTIZA MEDICALĂ A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ

I. PROBĂ SCRISĂII. PROBĂ CLINICĂIII. – IV. PROBE PRACTICE I. PROBA SCRISĂ1. Capacitatea de muncă – indicator al stării de sănătate.2. Deficienţă funcţională – incapacitate adaptativă – incapacitate de muncă –handicap, invaliditate.3. Munca şi componentele sale. Ocupaţie. Profesiune. Loc de muncă. Funcţie.4. Factori intrinseci de solicitare în muncă.5. Factori extrinseci de solicitare în muncă. Factori […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea EXPERTIZA MEDICALĂ A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ

Publicată în Viaţa Medicală nr. 30/24.07.2009 I-II. PROBE CLINICEIII. PROBA PRACTICĂ I-II. PROBE CLINICEProbele clinice de specialitate vor consta din examenul clinic,formularea diagnosticului clinic şi funcţional, al diagnosticului şiprognosticului capacităţii de muncă şi a indicaţiilor recuperatorii, prininterpretarea datelor clinice, de laborator şi de explorare funcţională,raportarea la solicitările muncii profesionale şi analiza metodologică pentru următoarele categorii […]

Continue Reading