TEMATICA pentru examenul de farmacist specialist specialitatea FARMACIE GENERALA

I. PROBA SCRISAII. PROBA PRACTICA I. PROBA SCRISA1. Formularea solutiilor medicamentoase.2. Procesul de dizolvare.3. Aducerea in solutie a substantelor greu solubile.4. Medicamente injectabile. Solutii injectabile. Medicamente injectabile cu actiune .prelungita.Conditii de calitate pentru preparatele injectabile.5. Preparate perfuzabile. Clasificare.Exemple.Conditii de calitate.6. Seruri si vaccinuri.7. Biodisponibilitatea medicamentelor administrate pe cale parenterala .8. Preparate radiofarmaceutice.9. Preparaate oftalmice. Formulare […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de farmacist specialist specialitatea FARMACIE CLINCĂ

Revizuită bibliografia şi republicată în Viaţa Medicalănr. 37/14.09.2007 şi nr. 31/31.07.2009 I. PROBA SCRISĂII. PROBA PRACTICĂ I. PROBA SCRISĂ1. Farmacocinetica generală.2. Farmacodinamia generală.3. Farmacotoxicologia generală.4. Farmacoterapia, farmacografia şi farmacoepidemiologia generală.5. Baze fiziopatologice ale farmacologiei SNV. Domeniile sinaptice adrenergc şi colinergic.6. Simpatomimetice şi simpatolitice.7. Parasimpatomimetice şi parasimpatolitice.8. Amine biologic active, prostaglandine şi alte eicosanoide.9. Antialergice.10. Antiinflamatoare.11. […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de farmacist primar specialitatea FARMACIE GENERALĂ

I. PROBA SCRISĂII. PROBA PRACTICĂ I. PROBA SCRISĂ1. Formularea soluţiilor (substanţe medicamentoase, solvenţi, substanţe auxiliare).2. Prepararea soluţiilor. Procesul de dizolvare. Aducerea în soluţie a substanţelor greu solubile.3. Exemple de soluţii medicamentoase.4. Medicamente parenterale. Soluţii şi alte preparate injectabile. Preparate perfuzabile. Clasificare .Exemple. Condiţii de calitate pentru preparatele injectabile şi perfuzabile.5. Medicamente oftalmice. Considerente biofarmaceutice în […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de farmacist primar specialitatea FARMACIE CLINICĂ

I. PROBA SCRISĂII. PROBA PRACTICĂ I.PROBA SCRISĂ1. Variabilitatea farmacologică2. Factorii care influenţează biodisponibilitatea medicamentelor3. Factorii care influenţează profilul farmacologic al medicamentelor4. Particularităţi ale profilului farmacologic ( farmacocinetic, farmacodinamic şi farmacotoxicologic) la nou născut, copil, vârstnic şi femeia gravidă.5. Particularităţi ale profilului farmacologic în insuficienţele căilor de epurare a medicamentelor6. Reacţii adverse la medicamente şi patologia […]

Continue Reading

Tematica și bibliografia pentru concursul de Rezidentiat in domeniul Farmacie 2019

(în paranteze este precizat indexul bibliografic al temei)1. Farmacocinetica generală (1, pag. 58-213)2. Farmacodinamie generală (1, pag. 214-290)3. Farmacotoxicologie generală (1, pag. 291-336)4. Chimioterapia antimicotică (2, pag. 1059-1078; 3, pag. 597-606)5. Chimioterapice active în tricomoniază, giadrioză şi ameobiază (2, pag. 1089-1095); 3, pag. 590-593)6. Antibiotice cu structura betalactamica (2, pag. 967-998; 3, pag. 539-569)7.Antibiotice: macrolide, […]

Continue Reading

METODOLOGIE pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie , sesiunea 18 noiembrie 2018

CAPITOLUL IDispoziţii generaleART. 1Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe locîn domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 18 noiembrie 2018. Concursulse desfăşoară în centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şiTimişoara.ART. 2(1) Unităţile şi specialităţile pen2(6) Candidaţii posesori ai diplomei de medic obţinute în România […]

Continue Reading

ANUNȚ pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018

1. Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe postși rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la datade 18 noiembrie 2018. Concursul se desfășoară în centrele universitare: București,Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.2. Unitățile și specialitățile pentru care se organizează rezidențiat pe postsunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății.Cifra […]

Continue Reading