TEMATICA pentru examenul de farmacist primar specialitatea FARMACIE GENERALĂ

I. PROBA SCRISĂII. PROBA PRACTICĂ I. PROBA SCRISĂ1. Formularea soluţiilor (substanţe medicamentoase, solvenţi, substanţe auxiliare).2. Prepararea soluţiilor. Procesul de dizolvare. Aducerea în soluţie a substanţelor greu solubile.3. Exemple de soluţii medicamentoase.4. Medicamente parenterale. Soluţii şi alte preparate injectabile. Preparate perfuzabile. Clasificare .Exemple. Condiţii de calitate pentru preparatele injectabile şi perfuzabile.5. Medicamente oftalmice. Considerente biofarmaceutice în […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de farmacist primar specialitatea FARMACIE CLINICĂ

I. PROBA SCRISĂII. PROBA PRACTICĂ I.PROBA SCRISĂ1. Variabilitatea farmacologică2. Factorii care influenţează biodisponibilitatea medicamentelor3. Factorii care influenţează profilul farmacologic al medicamentelor4. Particularităţi ale profilului farmacologic ( farmacocinetic, farmacodinamic şi farmacotoxicologic) la nou născut, copil, vârstnic şi femeia gravidă.5. Particularităţi ale profilului farmacologic în insuficienţele căilor de epurare a medicamentelor6. Reacţii adverse la medicamente şi patologia […]

Continue Reading

PUBLICAŢIE DE EXAMEN Privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea gradului profesional de medic, medic stomatolog respectiv farmacist primar, sesiunea 19 iunie 2019

Ministerul Sănătății organizează în perioada 19 iunie-23 iulie 2019, examen pentru obținerea gradului de primar pentru medicii, medicii stomatologi și farmaciștii cu ovechime de minimum 5 ani ca specialiști până la data de 30 septembrie 2019, efectuatăîn specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional. Înscrieri:1. Candidații vor depune dosarele pentru înscrierea la acest examen […]

Continue Reading

HOTĂRÂRE nr. 1.282 din 17 octombrie 2007 (*actualizată*) pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană

EMITENT GUVERNUL În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 462 alin. (1), al art. 551 alin. (1) şi al art. 636 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 63 alin. (2) din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a […]

Continue Reading

ORDIN Nr. 869/2015 din 9 iulie 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

Text în vigoare începând cu data de 6 februarie 2018REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 6 februarie 2018. Act de bază#B: Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015Acte modificatoare#M1: Ordinul ministrului sănătăţii nr. 755/2016#M2: Ordinul […]

Continue Reading

PUBLICATIE Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist,medic dentist specialist şi farmacist specialist pentru sesiunea 20 martie 2019

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 20 martie-26 aprilie 2019 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii carefinalizează pregătirea în rezidențiat respectiv în cea de a doua specialitate până la data de 30aprilie 2019 cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizareaşi finanţarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, […]

Continue Reading