TEMATICA pentru examenul de farmacist specialist specialitatea INDUSTRIE FARMACEUTICA SI COSMETICA

I. PROBA SCRISAII. PROBA PRACTICA I. PROBA SCRISA1. Metodologia introducerii medicamentelor noi in terapeutica.2. Stabilitatea medicamentelor (contaminarea microbiologica, chimica). Studii de stabilitate.3. Conditionarea medicamentelor. Materiale de conditionare. Tehnologia fazei de conditionare– controlul materialelor si proceselor.4. Biodisponibilitatea medicamentelor. Factorii fizico-chimici, farmacotehnici si biologici careinfluenteaza biodisponibilitatea.5. Operatia de uscare.6. Pulverizarea substantelor medicamentoase.7. Cernerea. Sortarea.8. Amestecarea materialelor. Principii […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de farmacist specialist specialitatea FARMACIE GENERALA

I. PROBA SCRISAII. PROBA PRACTICA I. PROBA SCRISA1. Formularea solutiilor medicamentoase.2. Procesul de dizolvare.3. Aducerea in solutie a substantelor greu solubile.4. Medicamente injectabile. Solutii injectabile. Medicamente injectabile cu actiune .prelungita.Conditii de calitate pentru preparatele injectabile.5. Preparate perfuzabile. Clasificare.Exemple.Conditii de calitate.6. Seruri si vaccinuri.7. Biodisponibilitatea medicamentelor administrate pe cale parenterala .8. Preparate radiofarmaceutice.9. Preparaate oftalmice. Formulare […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de farmacist specialist specialitatea FARMACIE CLINCĂ

Revizuită bibliografia şi republicată în Viaţa Medicalănr. 37/14.09.2007 şi nr. 31/31.07.2009 I. PROBA SCRISĂII. PROBA PRACTICĂ I. PROBA SCRISĂ1. Farmacocinetica generală.2. Farmacodinamia generală.3. Farmacotoxicologia generală.4. Farmacoterapia, farmacografia şi farmacoepidemiologia generală.5. Baze fiziopatologice ale farmacologiei SNV. Domeniile sinaptice adrenergc şi colinergic.6. Simpatomimetice şi simpatolitice.7. Parasimpatomimetice şi parasimpatolitice.8. Amine biologic active, prostaglandine şi alte eicosanoide.9. Antialergice.10. Antiinflamatoare.11. […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de farmacist primar specialitatea LABORATOR FARMACEUTIC

I. PROBA SCRISĂII. PROBA PRACTICĂ I. PROBA SCRISĂ1. Determinarea constantelor fizice.2. Determinarea impurităţilor chimice şi biologice.3. Metode cromatologice folosite în controlul medicamentelor.4. Spectrofotometria de absorbţie UV – VIS şi IR.5. Modificările constantelor biochimice în anomaliile metabolismului glucidic.6. Anomaliile metabolismului proteic şi variaţiile fiziopatologice ale constantelor de laborator.7. Explorări biochimice în gastroenterologie.8. Modificarea constantelor de laborator […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de farmacist primar specialitatea INDUSTRIE FARMACEUTICĂ ŞI COSMETICĂ

I. PROBA SCRISĂII. PROBA PRACTICĂ I. PROBA SCRISĂ1. Proiectarea şi realizarea unui medicament nou. Preformularea. Formularea. Optimizarea formulării.2. Reguli de bună practică în industria farmaceutică. Gestionarea calităţii.3. Controlul de calitate. Reclamaţiile şi recontrolul medicamentelor.4. Stabilitatea medicamentelor. Studii de stabilitate.5. Biodisponibilitatea medicamentelor.6. Condiţionarea medicamentelor. Tehnologia fazei de condiţionare. Controlul materialelor de condiţionare şi al proceselor tehnologice.7. […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de farmacist primar specialitatea FARMACIE GENERALĂ

I. PROBA SCRISĂII. PROBA PRACTICĂ I. PROBA SCRISĂ1. Formularea soluţiilor (substanţe medicamentoase, solvenţi, substanţe auxiliare).2. Prepararea soluţiilor. Procesul de dizolvare. Aducerea în soluţie a substanţelor greu solubile.3. Exemple de soluţii medicamentoase.4. Medicamente parenterale. Soluţii şi alte preparate injectabile. Preparate perfuzabile. Clasificare .Exemple. Condiţii de calitate pentru preparatele injectabile şi perfuzabile.5. Medicamente oftalmice. Considerente biofarmaceutice în […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de farmacist primar specialitatea FARMACIE CLINICĂ

I. PROBA SCRISĂII. PROBA PRACTICĂ I.PROBA SCRISĂ1. Variabilitatea farmacologică2. Factorii care influenţează biodisponibilitatea medicamentelor3. Factorii care influenţează profilul farmacologic al medicamentelor4. Particularităţi ale profilului farmacologic ( farmacocinetic, farmacodinamic şi farmacotoxicologic) la nou născut, copil, vârstnic şi femeia gravidă.5. Particularităţi ale profilului farmacologic în insuficienţele căilor de epurare a medicamentelor6. Reacţii adverse la medicamente şi patologia […]

Continue Reading

HOTĂRÂRE nr. 1.282 din 17 octombrie 2007 (*actualizată*) pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană

EMITENT GUVERNUL În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 462 alin. (1), al art. 551 alin. (1) şi al art. 636 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 63 alin. (2) din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a […]

Continue Reading

ORDIN Nr. 869/2015 din 9 iulie 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

Text în vigoare începând cu data de 6 februarie 2018REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 6 februarie 2018. Act de bază#B: Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015Acte modificatoare#M1: Ordinul ministrului sănătăţii nr. 755/2016#M2: Ordinul […]

Continue Reading

PUBLICATIE Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist,medic dentist specialist şi farmacist specialist pentru sesiunea 20 martie 2019

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 20 martie-26 aprilie 2019 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii carefinalizează pregătirea în rezidențiat respectiv în cea de a doua specialitate până la data de 30aprilie 2019 cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizareaşi finanţarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, […]

Continue Reading