UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ „DR. ELENA POPOVICI” FLĂMÂNZI (JUDEȚUL BOTOȘANI) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ „DR. ELENA POPOVICI” FLĂMÂNZI (JUDEȚUL BOTOȘANI)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare: un post cu normă întreagă de medic Medicină generală/Medicină de familie cu drept de liberă practică.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează postul pentru […]

Continue Reading