SPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTI scoate la CONCURS următoarele funcții:

SPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTI (JUDEȚUL ARGEȘ)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, următoarele funcții: șef Laborator Radiologie-imagistică medicală (medic în specialitatea Radiologie și imagistică medicală); șef Laborator analize medicale (medic în specialitatea Medicină de laborator).Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) […]

Continue Reading