SPITALUL ORĂȘENESC „REGELE CAROL I” COSTEȘTI (JUDEȚUL ARGEȘ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL ORĂȘENESC „REGELE CAROL I” COSTEȘTI (JUDEȚUL ARGEȘ)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secția Obstetrică-ginecologie; un post cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI la Compartimentul ATI; un post cu normă întreagă de […]

Continue Reading

ORDIN nr. 880 din 24 iulie 2014 privind completarea punctului I din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii și familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea și detașarea medicilor, farmaciștilor, biologilor, biochimiștilor și chimiștilor, precum și a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 29 iulie 2014 Data intrării in vigoare: 29 iulie 2014 Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale resurse umane, juridic și contencios nr. N.B. 5.737/2014, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea […]

Continue Reading

Tematica de examen pentru obţinerea atestatului de studii complementare in Chirurgie laparoscopica nivel I

– Tehnici de Bază I. Proba teoretica II. Proba practica I. Proba teoretica 1. Sistemul de insuflare şi instituirea pneumoperitoneului. 2. Sursa de electrochirurgie, proprietăţi biologice ale curenţilor de electrocoagulare şi modul lor de utilizare. 3. Hemostază prin electrocoagulare, laser, termocoagulare, ultrasunete, ligaturi (noduri intra şi extracorporeale), bureţi de coagulare, mijloace chimice. 4. Trocare şi […]

Continue Reading

SPITALUL CLINIC „DR. I. CANTACUZINO” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL CLINIC „DR. I. CANTACUZINO” BUCUREȘTIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare: un post cu jumătate de normă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă I. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează postul pentru […]

Continue Reading