Reguli de urmat în igiena mâinilor pentru personalul medical care îngrijește persoanele suspecte sau confirmate cu infecție cu noul coronavirus

Pași de urmat pentru personalul medical privind igiena mâinilor Cele 5 momente de aplicare riguroasă a regulilor de igienă a mâinilor: 1. ÎNAINTE DE CONTACTUL CU PACIENTUL2. ÎNAINTE DE GESTURI ASEPTICE3. ÎNAINTE ȘI DUPĂ PURTAREA MĂNUȘILOR, DUPĂ CONTACT CU LICHIDE BIOLOGICE4. DUPĂ CONTACTUL CU PACIENTUL5. DUPĂ CONTACTUL CU OBIECTELE SAU SUPRAFEȚELE DIN PREAJMĂ Tehnica corectă […]

Continue Reading

Modificare norme de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală

Ministerul Sănătății va modifica normele de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală, acestea nefiind actualizate din anul 2007. Prin această măsură, Ministerul Sănătății urmărește scurtarea circuitului birocratic și creșterea siguranței utilizatorilor. În prezent, Ministerul Sănătății pregătește un proiect de act normativ care prevede modificarea Ordinului nr. 1136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de […]

Continue Reading

Curriculum de pregătire în specialitatea IGIENĂ

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2018 și ulterior. Ministerul Sanatatii IGIENA este ramură a medicinei preventive.1. Specialitatea studiază acţiunea factorilor de mediu asupra sănătăţii populaţiei,în vederea prevenirii îmbolnăvirilor, a ţinerii sub control a riscurilor de mediu, a scăderii expunerii la factorii de risc a populaţiei prin eforturi concertate ale societăţii şi utilizarea eficientă a resurselor.2. […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de medic specialist specialitatea IGIENA

I. PROBA SCRISAII – III. DOUA PROBE PRACTICE I. PROBA SCRISA1. Igiena aerului atmosferic: factori meteoro-climatici si influenta lor asupra sanatatii, poluareaaerului atmosferic (surse de poluare, natura agentilor poluanti, efectele poluarii aeruluiatmosferic asupra starii de sanatate, riscuri generate de principalii poluanti si evaluarea lor,monitorizarea poluarii aerului si a expunerii umane, criterii de calitate a aerului).2. […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea IGIENĂ

I. PROBA TEORETICĂII – III. DOUĂ PROBE PRACTICE I. PROBA TEORETICĂ1. Rolul factorilor de mediu în etiologia îmbolnavirilor umane. Mediul în concepţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.2. Aspecte etiopatogenetice şi epidemiologice caracteristice patologiei infecţioase şi parazitare,patologiei respiratorii, patologiei cardio-vasculare, patologiei sistemului nervos şi tulburărilor de comportament, patologiei endocrine, patologiei alergice, tulburări alereproducerii şi dezvoltării umane, patologiei […]

Continue Reading