GHID DE MANAGEMENT AL INFARCTULUI MIOCARDIC

Ministerul Sanatatii Ordinul 1059 din 2 septembrie 2009 pentru aprobarea ghidurilor de practica medicala A. PREAMBUL Ghidurile şi documentele elaborate prin consensul experŃilor rezumă şi evaluează toate dovezile disponibile actual pe o anumită temă, cu scopul de a ajuta medicii în alegerea strategiilor terapeutice optime pentru pacienŃii cu o patologie specifică, Ńinând cont de impactul […]

Continue Reading