CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT AMBULATORIU „DR. N. KRETZULESCU” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT AMBULATORIU „DR. N. KRETZULESCU” BUCUREȘTIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicina muncii la Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu”, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor […]

Continue Reading